Försäkringskassan

Högst sjukfrånvaro för kvinnor som jobbar inom vård- och omsorg

Dela

Kvinnor som jobbar inom vård- och omsorgsbranschen i särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta har högst sjukfrånvaro. Män har högst sjukfrånvaro inom transportbranschen. Det visar ny statistik på sektor- och branschnivå från Försäkringskassan.

Antalet sjukfall per 1000 sysselsatta för kvinnor är 200 inom vård-och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta. Därefter kommer kvinnor som jobbar inom förskoleutbildning med 171 sjukfall per 1000 sysselsatta.

Männen har högst sjukfrånvaro inom branschen för landtransporter med 105 sjukfall per 1000 sysselsatta. En annan bransch som sysselsätter många män och har hög sjukfrånvaro är byggande av hus med 91 sjukfall per 1000 sysselsatta.

- Olycksrisker, tunga lyft och obekväma arbetsställningar är några av förklaringarna till varför sjukfrånvaron är högst i dessa branscher. Andra förklaringar kan vara att arbetet har höga krav med små möjligheter för den enskilde att påverka arbetssituationen. Detta visar på betydelsen av ett bra arbetsmiljöarbete hos arbetsgivarna, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Sammantaget är sjukfrånvaron högre inom kommun- och landstingssektorn och lägre inom statlig- och privat sektor.

- Vi för kontinuerligt en dialog med arbetsgivarna angående vikten av en sund arbetsmiljö och anpassningar av arbetsplatserna för att förhindra och förkorta sjukskrivningar, avslutar Lars-Åke Brattlund.

Statistik per bransch och sektor hittar du i bifogad bilaga. 
Frågor om statistiken besvaras av Ulrik Lidwall, Analytiker på Försäkringskassan.

Tre stora branscher där kvinnor har hög sjukfrånvaro (antal sjukfall längre än 14 dagar per 1000 sysselsatta år 2015)

Vård- och omsorg inom särskilt boende för äldre och funktionshindrade (200)
Förskoleutbildning (171)
Öppna sociala insatser (163)
Samtliga sysselsatta kvinnor (130)

Tre stora branscher där män har hög sjukfrånvaro (antal sjukfall längre än 14 dagar per 1000 sysselsatta år 2015)

Landtransport (105)
Byggande av hus (91)
Specialiserad bygg och anläggningsverksamhet (88)
Samtliga sysselsatta män (69)

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum