Umeå kommun

Högstadiet upplevs tryggt även under pandemin

Dela

Årets elevenkät i grundskolan 7–9 och för grundsärskolan 1–9 visar mycket positiva resultat. Eleverna tycker att lärarna är väldigt skickliga på att undervisa och att skolan blivit ännu bättre på att motverka kränkningar.

Enkätsvaren på grundsärskolan visar att eleverna är särskilt nöjda med undervisningens kvalitet samt att de trivs och är trygga i skolan. På grundskolans högstadium är det tydligt att eleverna blivit ännu mer nöjda med lärarnas undervisning och personalens arbete med att motverka kränkningar. Eleverna i årskurs 8 och 9 är betydligt nöjdare än tidigare med sin skolgång medan resultatet i årskurs 7 är sämre än tidigare år. Detta kan förklaras av att huvudfokus detta läsår varit att hjälpa de elever i årskurs 8 och 9 som föregående läsår hade stor del av undervisningen på distans. Det i sig har medfört att det relationella arbetet i årskurs 7 blivit lidande.

– Vi ska ta tillvara elevernas uttryckta synpunkter och upplevelser av skolan som framkommer av enkätsvaren, både på respektive skola och huvudmannanivå. Vi behöver ta vara på det positiva som framkommer men också möta identifierade utmaningar med lämpliga insatser, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Utmaningen framöver handlar framför allt om att försöka kompensera för det ökade stödbehov och det sociala tapp som pandemin medfört.

– Att kompensera för det kunskaps- och relationstapp som pandemin medfört kommer kräva flera års gott pedagogiskt ledarskap av våra engagerade och kunniga rektorer, lärare och elevhälsopersonal. Samarbete kommer vara nyckeln och alla vi som arbetar med att barn och elever ska få möjlighet att uppleva skolframgång behöver därför ta armkrok, säger Fredrik Strandgren, enhetschef.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
tobias.holmbom@umea.se

Frågor om resultat i elevenkäten
Fredrik Strandgren
enhetschef
070-550 83 53
fredrik.strandgren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde21.6.2022 13:29:53 CEST | Pressinbjudan

Det blir ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni. Handlingar för individ- och familjenämnden finns på www.umea.se/handlingar Mer information: Andreas Lundgren (S) ordförande individ- och familjenämnden Umeå kommun 070-330 63 24 andreas.lundgren@umea.se Hanna Lundin Jernberg (L) vice ordförande individ-och familjenämnden Umeå kommun 070-812 90 69 hanna.lundinjernberg@umea.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum