Teknikföretagen

Högt resursutnyttjande – dämpad orderingång

Dela

Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige. Kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft samt rapporteringen rörande orderstocken ligger kvar på hög nivå. Däremot dämpas orderingången.

– Årets andra konjunkturbarometer visar att högkonjunkturen närmar sig sitt slut och följer i stort sett den avkylning vi sett i andra konjunkturindikatorer de första månaderna i år. Orderingången dämpas för samtliga storleksgrupper av företag och i samtliga delbranscher med tillverkare av maskiner som enda undantag. säger Mats Kinnwall, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar till undersökningen andra kvartalet.

– Däremot ligger utfallet för resursutnyttjandet, som kapacitetsutnyttjande och behov av arbetskraft, kvar på höga nivåer. Dessa tenderar att tidsmässigt släpa efter den samlade orderingången. Sker ingen exceptionell återhämtning i orderingång kommande kvartal avtar också resursutnyttjandet framöver, säger Mats Kinnwall.

– Även om bilden är splittrad, med fortsatt god fart t ex i USA och Kina och en betydande avmattning i Europa, är den samlade bedömningen ändå att den globala tillväxttoppen passerats. Visserligen är de finansiella förhållandena fortfarande extremt expansiva men den långa investeringsledda återhämtningen håller på mogna. Oron för fortsatta och möjligen eskalerande handelsfriktioner mellan USA och resten av världsekonomin, bidrar till att kyla av konjunkturen, tillägger Mats Kinnwall.

Undersökningen omfattar uppgifter från 520 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 648 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent säljs på export.

Teknikföretagens konjunkturbarometer utges i mars, juni, september och december.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Teknikföretagen
Teknikföretagen
Storgatan 5
114 85 Stockholm

http://www.teknikforetagen.se

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Följ Teknikföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Teknikföretagen

Ett teknikäventyr mot framtiden - ny poddserie3.12.2018 14:00:00Pressmeddelande

Vilka utmaningar står industrin inför och hur ska vi möta dem? Det pratar vi om i tre nya avsnitt av Teknikföretagens podcast T-time. Produktion2030 står i centrum och experter från akademi och näringsliv gästar podden för att prata om framtidens industri. Vi diskuterar ämnen som den fjärde industriella revolutionen, cirkulära produktionssystem och kompetens för framtidens smarta fabrik. Teknikföretagens presschef Anna Lööf programleder poddserien tillsammans med radio- och tv-mannen Kjell Eriksson.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum