ManpowerGroup

Högtryck på arbetsmarknaden i östra Götaland

Dela

Den pågående högkonjunkturen syns tydligt i arbetsgivarnas sysselsättningsplaner och sysselsättningstrenden för de östra delarna av Götaland är optimistiska +13 procent, näst högst i landet efter västra Götaland. Bland de undersökta branscherna toppar handeln med höga +23 procent, och även hotell- och restaurangbranschen och finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna förväntar sig en mycket stor kompetensefterfrågan.

Sysselsättningstrenden för östra Götaland är alltså +13 procent, en liten minskning med tre procentenheter vid en kvartalsjämförelse men samtidigt en ökning med sju procentenheter jämfört med samma kvartal förra året. Sysselsättningstrenden (se fotnot) för Sverige som helhet är +11 procent.

- Resultaten tyder på att arbetsgivarna i östra Götalandsregionen förväntar sig ökad sysselsättning och det kommer sannolikt att medföra ytterligare kompetensbrist, samtidigt som det blir allt viktigare för regionen att öka attraktionskraften för att locka de rätta talangerna. Vi rekommenderar arbetsgivarna att planera noggrant för kompetensöverföring, vilket vi kan se att allt fler också gör, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

- Globalt ser vi fortsatt små förändringar jämfört med första halvåret 2017. Vi kan dock konstatera att Japan och Taiwan har den största efterfrågan på arbetskraft globalt inför det kommande kvartalet, samtidigt som Indien och Kina lämnat mer beskedliga jobbprognoser, fortsätter Lars Forseth.

Västsverige toppar med östra Götaland som stark tvåa
Arbetsgivarna i fem av de sex svenska regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför årets tredje kvartal. Starkast rapport kommer från Västra Götalands och Hallands län med höga +20 procent - den starkaste på över 13 år för regionen - följt av Östra Götaland med +13 procent. Stockholms- och Uppsalaregionen med +12 procent medan Skånes arbetsmarknad fortfarande är mindre aktiv än de andra storstadsregionerna, trots en rejäl ökning jämfört med förra kvartalet. Norrland hämtar upp sig mot förra kvartalet men lämnar trots detta en fortsatt negativ jobbprognos. I Mellansverige kan arbetssökande se fram emot en relativt stor efterfrågan på arbetskraft.

Handeln ser ut att gå urstarkt
Samtliga undersökta branscher lämnar en positiv sysselsättningsprognos. Den starkaste prognosen kommer från parti- och detaljhandeln som ökar till höga +23 procent, en ökning med 17 procentenheter mot förra kvartalet. Finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna lämnar återigen en stark prognos och sysselsättningstrenden är +21 procent inför det kommande kvartalet. Även hotell- och restaurangbranschen går starkt medan både tillverkningsindustrin och offentliga sektorn lämnar betydligt mer beskedliga jobbprognoser.

Variation på arbetsmarknaderna globalt
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 41 av 43 undersökta länder och arbetskraftsefterfrågan ligger på ungefär samma nivåer som inför det andra kvartalet 2017. Indiens jobbprognos har försvagats betydligt och det är nu Japan och Taiwan som rapporterar störst efterfrågan på arbetskraft globalt. Även Ungern och USA rapporterar stor arbetskraftsefterfrågan. Brasilien har lämnat en positiv prognos efter nio negativa kvartal och nu är det istället Italien, Tjeckien och Finland som lämnat de svagaste sysselsättningsplanerna.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2017 förväntar sig 14 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, två procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (82 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +12 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +11 procent.

För mer information, kontakta:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet 2017 presenteras den 12 september.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i snart 14 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

  • Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
  • Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
  • Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
  • Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
  • Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 43 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Klarabergsgatan 29
111 81 Stockholm

http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter och med fyra varumärken: ManpowerGroup™ Solutions, Experis, Manpower och Right Management. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Ny prognos: 2019 inleds med fler jobbtillfällen i mellersta Sverige11.12.2018 08:41Pressmeddelande

Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft i början på det nya året. Sysselsättningstrenden för regionen ligger på +5 procent för det första kvartalet, på samma nivå som Sverige som helhet. Det är dock en rejäl minskning jämfört med föregående kvartals rekordprognos på +22 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Ny prognos: 2019 inleds med fler jobbtillfällen i Västsverige11.12.2018 08:38Pressmeddelande

Arbetsgivare i Västra Götalands och Hallands län, förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft i början på det nya året. Sysselsättningstrenden för regionen ligger på +6 procent för det första kvartalet, långt från rekordprognosen för motsvarande period förra året som då låg på +16 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum