Holms Industri

Holms Dustbuster - Svensk innovation ger dammfria gator

Dela

Holms Dustbuster är ny svensk uppfinning som motverkar spridningen av dammpartiklar i samband med gatusopning och renhållning. Tekniken bygger på ett patenterat system med en vattendimma som binder dammet bakom täta gummidukar. ”Vinsten är renare miljö och bättre hälsa, men också mindre slitage på maskiner och utrustning”, säger Markus Furhoff, produktplanering på Holms Industri i Motala.

Dammpartiklar från sopning och renhållning är välkänt problem som på senare år fått stor uppmärksamhet bland annat i Tyskland. För svenska sopmaskinstillverkaren Holms i Motala innebar de allt strängare miljökraven nere på kontinenten början på en ny idé.

- Vi har länge intresserat oss för hur renhållning av gator påverkar miljön och människors hälsa, och hur vi kan göra våra maskiner bättre och smartare. Ju mer vi satte oss in i dammproblematiken, desto mer ivriga blev vi att hitta en lösning, säger Markus Furhoff.

Holms Dustbuster bygger på ett patentskyddat system där damm och skräp borstas upp av en sopvals bakom ett gummidraperi. Under arbetet duschas kammaren med en fin vattendimma som binder dammet. Inget damm rörs upp i luften, det enda maskinen lämnar efter sig är en ren och fuktad yta.

- I Sverige har frågan länge varit fokuserad kring dubbdäckens effekter. Men det finns skäl att även uppmärksamma dammet från gatusopningen och i synnerhet de många små osynliga partiklar som tränger igenom konventionella filter, säger Markus Furhoff.

Buller är en annan angelägen fråga när det gäller renhållningen av gator, särskilt då arbetet ofta sker nattetid när människor sover. Eftersom borstvalsen i Holms Dustbuster jobbar i en sluten kammare har ljudnivån kunnat sänkas till rekordlåga 79 dB(A).

Niklas Carlsson, sektionstionschef på Ragn-Sells i Östergötland, är en av de entreprenörer som provkört Dustbuster under en testperiod.

- Vilken skillnad! Det dammar nästan ingenting, så det är det enormt lyft för arbetsmiljön, säger Niklas Carlsson, som också påpekar att den minskade mängden damm i luften gör att lastmaskinerna utsätts för mindre påfrestningar.

Holms Dustbuster lanseras under mars/april.

Design och funktioner:

Vattendimma binder dammet. Holms Dustbuster har patentskyddad design där damm och skräp borstas upp av en sopvals bakom ett gummidraperi. Under arbetet duschas kammaren med en fin vattendimma som binder dammet.

Två timmars körtid. Vattentanken rymmer 270 liter. Med det patatenterade vattenspridningssystemet ger det en körtid på cirka två timmar.

Maximal följsamhet. Den flytbara grindkonstruktionen innebär att maskinen och borsten följer underlaget, oavsett vilket läge bäraren befinner sig i. Borstkärnan bärs upp på lagrade länkarmarna som ger borsten rätt marktryck i alla lägen.

Bättre sikt. Den slimmade formen och den integrerade vattentanken ger föraren bättre sikt och uppfyller samtliga nya lagstadgade säkerhetskrav.

Lägre ljudnivå. När arbetet sker bakom täta gummidukar sjunker ljudnivån. Värdena för Dustbuster har uppmätts till 79 dBA (2 m från maskin).

/Bildtext/

Den patenterade lösningen innebär att dammet samlas upp bakom ett gummidraperi. Under arbetet duschas kammaren med en fin vattendimma som binder dammet.

Nyckelord

Kontakter

För mer information, kontakta:

Markus Furhoff
0141- 22 41 56
Markus.Furhoff@holms.com

Bilder

Länkar

Om

Holms IndustriFölj Holms Industri

Abonnera på våra pressmeddelanden.