Sveriges Allmännytta

Hovrättsbeslut om hyresutveckling kan påverka nyproduktionen

Dela

Hyrorna i lägenheter med presumtionshyra får i regel höjas bara hälften så mycket som vanliga hyror. En skälighetsbedömning som balanserar mellan fastighetsägarens och hyresgästernas intressen ska göras. Det visar två nya beslut av Svea hovrätt.

Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.
Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

– Branschen har tidigare tolkat reglerna som att presumtionshyror ska kunna höjas med i princip samma procenttal som den genomsnittliga hyresutvecklingen på orten. Våra medlemsföretags investeringskalkyler har baserats på detta. Begränsas möjligheten att höja hyran kommer kalkylerna att behöva förändras och presumtionshyrorna höjas, något som kan leda till minskad nyproduktion, säger Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

När en lägenhet har presumtionshyra så är hyran bestämd i 15 år. Enligt lag får dock hyran under denna tid ändras i den mån det är skäligt med hänsyn till den allmänna hyresutvecklingen på orten. Två tvister om hur denna bestämmelse ska tolkas har nu prövats av Svea hovrätt.

Enligt Svea hovrätt ska den allmänna hyresutvecklingen inte slå igenom fullt ut. Om den allmänna hyresutvecklingen är högst tre procent får presumtionshyran höjas med hälften av hyresutvecklingen. Om den är högre än så får presumtionshyran höjas med 0,75 av den del som överstiger tre procent.

– Beslutet är positivt eftersom det klargör att hyran verkligen får höjas under presumtionstiden. Men det är samtidigt problematiskt eftersom det skapar en rättspraxis som innebär att endast en del av den allmänna hyresutvecklingen ska beaktas, säger Håkan Larsson.

Den allmänna hyresutvecklingen på en ort ska i grova drag återspegla kostnadsutvecklingen för hyresvärdar. En väsentlig del av denna utgörs av förändrade taxor och räntor, vilka påverkar fastighetsägarens kostnader lika mycket oavsett om hyresgästerna betalar presumtionshyra eller vanlig hyra.

– Allmännyttan vill bygga nya bostäder med hyror som så många som möjligt har råd att betala. Byggkostnaderna ökar just nu i mycket hög takt och bostadsbyggandet sjunker. Beslutet kan ytterligare förvärra läget. Det finns därför skäl att se över reglerna om hyresförändringar under presumtionstiden och även efter presumtionstidens utgång, avslutar Håkan Larsson.

För mer information, kontakta:

Håkan Larsson, chefsekonom, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 08, 
hakan.larsson@sverigesallmannytta.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, 
ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.
Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.
Ladda ned bild

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 318 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 945 000 hyresbostäder

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Osund konkurrens - ett samhällsproblem30.12.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Den osunda konkurrensen på arbetsplatser har blivit ett stort samhällsproblem, i synnerhet inom fastighetsbranschen. Det handlar om allt från obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till illegal arbetskraft. Sveriges Allmännyttas medlemmar gör allt de kan för att komma tillrätta med denna brottslighet men är i behov av att utöka sin kunskap, kompetens samt utveckla sina arbetssätt för att motverka arbetslivskriminalitet.

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta tillsätter gemensam arbetsgrupp21.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

I våras träffade Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta en överenskommelse om vilka faktorer som ska ligga till grund för hyresutvecklingen i de årliga förhandlingarna, den så kallade trepartsöverenskommelsen. Arbetet följs nu upp med en gemensam arbetsgrupp med representanter från varje organisation som har i uppdrag att svara på frågor som kan uppstå i de lokala förhandlingarna. Gruppen ska även följa hur överenskommelsen används av hyresmarknadens lokala parter samt utvärdera och vidareutveckla arbetssätten.

Onormala prishöjningar i nära hälften av byggprojekten16.12.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

En stor del av de allmännyttiga bostadsföretagen har redan nu ändrat sina byggplaner och kommer att bygga färre bostäder nästa år. Det visar en ny enkät som Sveriges Allmännytta gjort bland sina medlemmar. Av de 160 företag som svarat uppger 44 procent att de ändrat antalet planerade byggstarter 2023 till följd av ökade byggkostnader. Många byggprojekt drabbas nu av extraordinära kostnader.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum