Huddinge Kommun

Huddinge kommun gör utvecklingsplaner till 2050

Dela

Huddinge kommuns utvecklingsplaner för centrala Huddinge, Vårby, Flemingsberg och Kungens kurva visar på en möjlig framtida utveckling till 2050. Fram till den 15 april kan allmänheten tycka till om planerna.

Det pågår ett intensivt arbete med flera stora och viktiga planer för hur Huddinge ska utvecklas fram till 2050. Illustration: Mandaworks och PE Teknik och Arkitektur
Det pågår ett intensivt arbete med flera stora och viktiga planer för hur Huddinge ska utvecklas fram till 2050. Illustration: Mandaworks och PE Teknik och Arkitektur

Det pågår ett intensivt arbete med flera stora och viktiga planer för hur Huddinge ska utvecklas fram till 2050. Kommunens utvecklingsplaner för Sjödalen-Fullersta, med fokus på centrala Huddinge, Vårby, Flemingsberg och Kungens kurva innehåller nya bostäder och arbetstillfällen, bättre kommunikationer grönska, kultur och mötesplatser.

Planer för att bygga ett samhälle
– Planerna är en förutsättning för att vi ska kunna skapa en helhet av allt det som behöver göras och bygga ett samhälle, inte bara bostäder och arbetsplatser. Planförslagen har tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning i och med samrådet påbörjas nu den politiska beredningen, säger Nicholas Nikander, kommunalråd (L) och ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor.

Utvecklingsplanerna är vägledande, men inte juridiskt bindande. Om och när utveckling sker beror på många olika faktorer, fastighetsägarnas vilja och förmåga, men också kommunens behov och ekonomi.

Nyckelord för all utveckling är att det ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Eftersom kommunens utvecklingsområden har olika förutsättningar, möjligheter och utmaningar, förhåller sig planerna på olika sätt till FN:s globala mål, Agenda 2030. Särskilt fokus på FN:s mål nr 11, om hållbara städer och samhällen gäller i alla fyra områden, inte minst genom att säkra människors tillgång till bostäder.

Bygga tätt och bevara naturområden
– Det är exempelvis bra ur ekonomisk synvinkel att bygga tätt och dra nytta av befintlig infrastruktur, men det är också bra ur ett ekologiskt perspektiv. Genom att bygga koncentrerat, förtäta och bygga vidare på det som redan finns, bevarar vi våra naturområden, säger samhällsbyggnadsdirektör Heléne Hill.

En inkluderande urbanisering
I Kungens kurva möjliggör planeringen av Spårväg syd för en framtida stadsdel med tillgängliga och hållbara transportsystem.

Stadsutvecklingen i Vårby tar särskilt fasta på en inkluderande och hållbar urbanisering genom att med hjälp av medborgardialog sätta det mänskliga livet mellan husen i fokus.

Hänsyn till kulturarv
Kommundelarna Sjödalen - Fullersta har en bebyggelse som successivt fått växa fram över tid. Här ger planen för centrala Huddinge möjlighet att både ge hänsyn till vårt kulturarv, men också att stärka detsamma genom att låta den tillkommande bebyggelsen ske genomtänkt och med tillförda arkitektoniska kvaliteter.

Utvecklingen av Flemingsberg stärker den regionala utvecklingsplaneringen genom till exempel balansen av arbetsplatser i regionen med positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter.

Samrådsperioden pågår från den 1 februari till den 15 april, under den tiden har allmänheten möjlighet att tycka till om de framtida planerna.

Tyck till om utvecklingsplanerna! 
Alla synpunkter på planerna måste lämnas in skriftligt före den 15 april. Information finns på kommunens hemsida Huddinge.se under översiktlig planering eller under adressen för respektive plan: 

huddinge.se/varby2050
huddinge.se/flemingsberg2050
huddinge.se/centralahuddinge2050
huddinge.se/kungenskurva2050


Det går också att skicka in synpunkter via vanlig post, adressen är: Huddinge kommun, Plansektionen, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge

Kontakt utvecklingsplaner:
Heléne Hill, Samhällsbyggnadsdirektör Huddinge kommun, 08-535 365 48, helene.hill@huddinge.se, 
Nicholas Nikander, Kommunalråd (L) ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun 08-535 301 83 nicholas.nikander@huddinge.se, 

Press- och media:
Ann Kristin Rönnerbäck, Pressansvarig Huddinge kommun, 08-535 301 71, ann-kristin.ronnerback@huddinge.se

Bilder

Det pågår ett intensivt arbete med flera stora och viktiga planer för hur Huddinge ska utvecklas fram till 2050. Illustration: Mandaworks och PE Teknik och Arkitektur
Det pågår ett intensivt arbete med flera stora och viktiga planer för hur Huddinge ska utvecklas fram till 2050. Illustration: Mandaworks och PE Teknik och Arkitektur
Ladda ned bild

Om

Huddinge Kommun
Huddinge Kommun
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

08-535 300 00http://www.huddinge.se

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 112 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum