Huddinge Kommun

Huddinge och Trafikverket tecknar avtal om Tvärförbindelse Södertörn

Dela

Ett genomförandeavtal har tecknats mellan Trafikverket och Huddinge för Tvärförbindelse Södertörn. Tvärförbindelsen ska stärka sambanden mellan de regionala stadskärnorna och förbättra resmöjligheterna.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) och kommundirektören Camilla Broo undertecknade avtalet med Trafikverket för Huddinge kommuns räkning efter kommunfullmäktiges beslut om att godkänna genomförandeavtalet. Foto: Huddinge kommun
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) och kommundirektören Camilla Broo undertecknade avtalet med Trafikverket för Huddinge kommuns räkning efter kommunfullmäktiges beslut om att godkänna genomförandeavtalet. Foto: Huddinge kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna och underteckna det genomförandeavtal som ska reglera förhållandet mellan Trafikverket och Huddinge kommun gällande Tvärförbindelse Södertörn.

Genomförandeavtalet reglerar bland annat vägplanen, detaljplanerna och övriga åtgärder som berör tvärförbindelsen och de områden som omfattas av projektet. Regeringen förväntas i juni ta beslut om Tvärförbindelse Södertörns genomförande då slutligt beslut fattas gällande de projekt som ligger inom ramen för nationell vägplan.

– Avtalet är ett viktigt steg mot att förverkliga Tvärförbindelsen och skapa en rimligare och säkrare trafiksituation, bättre boendemiljöer och utbyggd kollektivtrafik för Huddingeborna och alla andra som bor eller arbetar i södra Stockholm, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ska koppla ihop väg 73 med E4/E20

Tvärförbindelse Södertörn är en kapacitetsstark väg som ska koppla ihop väg 73, Nynäsvägen, med väg 226, Huddingevägen, och väg E4/E20. Den nya tvärförbindelsen förväntas bidra till regional utveckling genom att nya bostäder, arbetsplatser och ny service kan utvecklas på Södertörn.
– Den nya förbindelsen ska skapa förutsättningar för säkra och effektiva resor och transporter för samtliga trafikslag. Vi stärker sambanden mellan regionala stadskärnor och ökar förutsättningar för regional utveckling. Dessutom minskar vi bilköerna för våra pendlare och den tunga trafiken genom bostadsområden försvinner, säger Camilla Broo, kommundirektör.

I samband med att genomförandeavtalet tecknats så har också ett avtal om kompensationsåtgärder för intrång i naturreservat och påverkan på biotopskydd skrivits under.

Kompensationsavtal för naturreservat och biotopskydd

Kompensationsavtalet reglerar åtgärder för tillfälligt och permanent intrång i naturreservat på grund av Tvärförbindelsen. Avtalet innebär att kommunen utför kompensationsåtgärder som finansieras av Trafikverket. Åtgärderna ska vara utförda innan Tvärförbindelsen öppnas för trafik. Naturreservaten som berörs är Bland annat berörs Orlångens, Lissmadalens och Paradisets naturreservat.

För att Tvärförbindelse Södertörn ska kunna byggas måste delar av gällande detaljplaner upphävas och nya detaljplaner tas fram. Huddinge kommun har tagit fram förslag till upphävande av detaljplaner vilka hanteras som separata ärenden i samband med beslutandet av genomförandeavtalet samt i juni.

Trafikverket beräknar kunna påbörja byggnationen av Tvärförbindelse Södertörn under år 2023. Projektet har en beräknad byggtid på 10 år. Huddinges nettokostnad för Tvärförbindelse Södertörn och anslutande kommunala anläggningar är beräknad till cirka 45 miljoner kronor. Till det kommer medfinansiering av Glömstatunneln på 492 miljoner kronor som kommunen tidigare tecknat avtal om.

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun, 08-535 301 57
Camilla Broo, kommundirektör, camilla.broo@huddinge.se
Hanna Modigh, presskommunikatör, 08–535 301 71, hanna.modigh@huddinge.se

Nyckelord

Bilder

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) och kommundirektören Camilla Broo undertecknade avtalet med Trafikverket för Huddinge kommuns räkning efter kommunfullmäktiges beslut om att godkänna genomförandeavtalet. Foto: Huddinge kommun
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) och kommundirektören Camilla Broo undertecknade avtalet med Trafikverket för Huddinge kommuns räkning efter kommunfullmäktiges beslut om att godkänna genomförandeavtalet. Foto: Huddinge kommun
Ladda ned bild
Tvärförbindelse Södertörn ska koppla ihop E4/E20 med väg 73/ Nynäsvägen. Foto: Mattias Malm
Tvärförbindelse Södertörn ska koppla ihop E4/E20 med väg 73/ Nynäsvägen. Foto: Mattias Malm
Ladda ned bild

Om

Huddinge Kommun
Huddinge Kommun
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

08-535 300 00http://www.huddinge.se

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 112 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum