Huddinge Kommun

Huddinges arkitekturstrategi klar – ska skapa attraktiva stadsmiljöer

Dela

Huddinges arkitekturstrategi ska säkerställa att Huddinges framtida bebyggelse blir attraktiv och levande. Den beslutades av kommunfullmäktige den 23 mars och är ett viktigt verktyg i den intensiva utveckling som Huddinge kommun står inför.

För att Huddinge ska lyckas med att skapa miljöer som människor trivs i ska alla projekt genomgå två huvudsteg - utgå från platsen och utveckla platsen.
För att Huddinge ska lyckas med att skapa miljöer som människor trivs i ska alla projekt genomgå två huvudsteg - utgå från platsen och utveckla platsen.

Huddinge kommun är en av de kommuner i Stockholms län där det byggs mest. Totalt planeras cirka 20 000 bostäder med tillhörande offentlig service fram till 2030.

– Syftet med arkitekturstrategin är att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva Huddinges hållning, mål och rikt­linjer i arkitektur- och gestaltningsfrågor och genom det höja den arkitektoniska kvaliteten på det som byggs. Den ska även inspirera och fungera som ett stöd och diskussionsunderlag, säger Karin Segerdahl, områdesstrateg, Huddinge kommun.  

Med strategin blir det enklare att hålla gestaltningen levande från planering till färdigt resultat.

 – När det ska byggas mycket på kort tid behöver alla inblandade parter ha en gemensam målbild för att det ska bli bra. Strategin lyfter hur vi vill att det ska se ut i framtidens Huddinge och hur dagens och framtidens bebyggelse ska smälta samman, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Arkitekturstrategin har tagits fram genom ett dialogbaserat arbetssätt med kommunens förvaltningar, politiker och allmänhet. Det har också genomförts en workshop med många av de byggaktörer som är verksamma inom kommunen.

För att Huddinge ska lyckas med att skapa miljöer som människor trivs i ska alla projekt, vare sig det är stora stads­byggnadsprojekt, ombyggnader, kompletteringar i befintlig miljö eller andra åtgärder i bebyggelsemiljön genomgå två huvudsteg. Steg ett är att utgå från platsen och identifiera dess viktigaste förutsättningar.

– När det första steget är avklarat, är det dags för steg två – att utveckla platsen. Där tar vi oss an hur det nya ska se ut. Vi ska bland annat väga in hur historiska spår kan tillvaratas, hur grönska får ta plats i och omkring ny bebyggelse och hur tätt vi ska bygga, säger Karin Segerdahl, områdesplanerare, Huddinge kommun.

Strategin innehåller även riktlinjer för olika bebyggelsetyper som småhus-områden, hus i park, miljonprogramsområden, kvartersstad samt handels- och verksamhetsområden.

Läs arkitekturstrategin.

För mer information kontakta:

Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, 08–535 301 83, malin.danielsson@huddinge.se

Karin Segerdahl, områdesplanerare, Huddinge kommun, 08–535 364 30, karin.segerdahl@huddinge.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Huddinge kommun, 08–535 301 71, ulrika.lamberth@huddinge.se

Nyckelord

Bilder

För att Huddinge ska lyckas med att skapa miljöer som människor trivs i ska alla projekt genomgå två huvudsteg - utgå från platsen och utveckla platsen.
För att Huddinge ska lyckas med att skapa miljöer som människor trivs i ska alla projekt genomgå två huvudsteg - utgå från platsen och utveckla platsen.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Huddinge Kommun
Huddinge Kommun
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

08-535 300 00http://www.huddinge.se

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum