Yrkesplugget i Sverige AB

Hugo Wedin är Uppsala läns bästa UNGDOMSMEKANIKER!

Dela

Årets slutprov är nu avslutat och Sveriges bästa ungdomsmekaniker är därmed utsedda. Slutprovet innehåller 50 kunskapsfrågor utifrån motorbranschens krav inför möjlighet till anställning.

Topplista Uppsala län
Topplista Uppsala län

Under årets slutprov som precis avslutatsdeltog 1320 elever från 118 gymnasieskolor. Eleverna inom fem olika fordonstekniska yrkesgrenarna har fått möjlighet att visa att de behärskar de kunskaper som branschen efterfrågar.

Hugo Wedin från Yrkesplugget knep förstaplatsen knappt före klasskamraten Alexander Welin. Hugo är Uppsala läns bästa ungdomsmekaniker bland alla elever som utbildar sig på fordons- och transportprogrammet i Uppsala län

- Vi är otroligt stolta över Hugos insats, samtidigt som vi gläds åt att ha nio av våra elever på topp 25 listan. Det visar också att vår undervisning håller hög kvalitet,
säger Björn Wallqvist Rektor Yrkesplugget Uppsala

Motorbranschens kompetensbehov

Motorbranschen behöver anställa 5 800 inom de närmaste tre åren.

- Branschens kompetensbehov förändras ständigt och med slutproven skickas en tydlig signal till skolorna om vad företagen efterfrågar. På så sätt skapas förutsättningar för att öka kvaliteten på utbildningarna vilket leder till ökad anställningsbarhet och underlättar matchningen. Självklart bidrar det också till en nära och viktig relation mellan branschen och skolorna som behövs för att täcka kompetensförsörjningsbehovet, säger Caj Luoma.

- Slutproven spelar också en viktig roll i arbetet med att höja statusen på utbildningen och visa vilka karriärmöjligheter som finns inom branschens yrken, säger Caj Luoma, chef Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen.

Länk till bilproffs

Företagsinformation: Motorbranschens yrkesnämnder, Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) och Lackerarnas Yrkesnämnd (LYN), är samarbetsorgan i yrkesutbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall resp. Svenska Målareförbundet.Verksamheten bedrivs under varumärket Bilproffs.se. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Topplista Uppsala län
Topplista Uppsala län
Ladda ned bild
Björn Wallqvist Rektor Yrkesplugget Uppsala
Björn Wallqvist Rektor Yrkesplugget Uppsala
Ladda ned bild

Länkar

Om

Yrkesplugget i Sverige AB
Yrkesplugget i Sverige AB
Johannesfredsvägen 9-11
168 69 Bromma

08-514 841 40http://www.yrkesplugget.se

Yrkesplugget startades 2006 av Annelee Bergstrand och Kjell-Ove Moss. Tillsammans har de både mångsidig och stor kompetens inom området yrkesutbildningar. 2010 startades Yrkespluggets andra skola, i Uppsala.

Yrkesplugget i Sverige AB har som främsta mål en god ekonomi.Verksamhetens eventuella överskott återinvesteras i bolaget för att bibehålla en bra och jämn kvalité på både undervisning och lokaler. Skolan satsar på hög personaltäthet och individuella lösningar för sina elever, vilket är ekonomiskt krävande. Trots det är företagets ekonomi stabil och en eventuell lågkonjunktur möter man med tillförsikt. Den goda ekonomin är ett resultat av effektiv resursanvändning. Men också att både personal och elever använder skolans resurser på ett konstruktivt och bra sätt.

Skolans ledning har ett starkt engagemang inom skolutveckling och driver att antal projekt inom området. Man tar också systematiskt emot elever som inte har behörighet till de nationella gymnasieprogrammen.

Yrkesplugget är en skola med god kvalitet och bra resultat. Personalomsättningen och sjukfrånvaron är låg och utvärderingar visar att både elever och personal trivs vilket är ett gott tecken på en bra fungerande skola.

Yrkespluggets personal har tillsammans arbetat fram gemensamma kärnvärden och kvalitetsmål. De skall genomsyra hela verksamheten och vara ett stöd i vårt dagliga arbete.

Våra kärnvärden:
  • Elevfokuserade
  • Kompetenta
  • Nytänkande
  • Lösningsinriktade
  • Branschfokuserade
  • Mångfald
Yrkesutbildning i fokus

Yrkesplugget är en av de sällsynta gymnasieskolor med enbart yrkesutbildning. När skolan startade 2006 fanns en tydlig bild av vilken skola man ville ha:

  • Nära kontakt mellan elever och personal
  • Korta beslutsvägar
  • Ett samarbete mellan kärn- och karaktärsämnen

Följ Yrkesplugget i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Yrkesplugget i Sverige AB

Samarbetet mellan skola och näringsliv, pusselbiten för att öka elevunderlag samt att skapa anställningsbara elever på gymnasiet.26.10.2017 12:53Pressmeddelande

I fjol inledde Yrkesplugget ett projekt med Bavaria Stockholm och Bilia personbilar som i år även omfattar samarbete med Din Bil Sverige. Förutom att elever har sin praktik på företagen har samarbetet utvecklats till att gälla också marknadsföring i syfte att öka intresset för utbildningen och att öka elevunderlaget, detta under varumärket "Meckr".

Förebilder är en viktig väg att få unga att välja en yrkesutbildning, samarbete mellan skola och näringsliv en annan viktig pusselbit.3.4.2017 07:30Pressmeddelande

Gymnasieskolan Yrkesplugget skapade fyra från skolan fristående webbplatser för sina olika gymnasieinriktningar. Innehållet skulle vara enkelt att ta till sig, korta filmer med ungdomar som idag jobbar med det de utbildat sig till. På ett eller annat sätt var det viktigt att också få med näringslivet, för ökad trovärdighet och framtidstro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum