Norrköpings kommun

Hur arbetar kommunen med nya barnkonventionen som lag?

Dela

Inför att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 har Norrköpings kommuns verksamhetskontor arbetat med att implementera lagen i organisationen. – För att skapa en förståelse över framgångsfaktorer och utmaningar inför införandet av lagen genomfördes en kartläggning under hösten 2019, säger Elvira Ekström, folkhälsostrateg, Norrköpings kommun.

Kommunstyrelsens kontor har nu beslutat att samordna och stödja organisationen i arbetet med kunskapshöjande insatser om barnkonventionen som lag.
– Vi ville se över hur kommunen arbetar inför att lagen träder i kraft. Det är viktigt att ha en samsyn i hur man arbetar med barnrättslagen. För även om kontoren arbetar med olika frågor ska lagen ge samma förutsättningar, säger Petra Blom, samordnare på utrednings- och utvecklingsenheten och som arbetat med kartläggningen.

Barnkonventionen har fungerat vägledande för Sverige sedan 90-talet. Genom att den nu blir lag stärks dess ställning och tydliggör bättre hur man arbetar utifrån barnperspektivet. Bland annat innebär barnkonventionen som lag att den direkt kan tillämpas av domstolar och myndigheter. En av lagens viktigaste delar är att barn ska ses som rättighetsbärare.
Inom Norrköpings kommun arbetar man dagligen med frågor som rör barn. I och med den nya lagen har kommunen en skyldighet att alltid ta barnets bästa i beaktande i de beslut kommunen tar.
– Som kommun har vi en skyldighet att se till att lagen följs. Nämnder och verksamheter bär ansvaret att se till att kunskapen om vad barnkonventionen som lag innebär, sipprar ner till medarbetarna. Kartläggningen är ett verktyg för oss att se vilka utmaningarna är men också vilka framgångsfaktorer som kontoren har, säger Petra Blom.

Kommunens sju olika verksamhetskontor har sammanfattat hur de arbetar med barnkonventionen samt vilka utmaningar de står inför att realisera lagen i verksamheten. Kartläggningen visar att samtliga kontor redan arbetar med barnrättsperspektivet och har påbörjat arbetet med barnkonventionen. Socialkontoret välkomnar barnkonventionen som lag. Socialkontoret arbetar med barns delaktighet på flera nivåer och tror att lagen kommer att stärka barnperspektivet ännu mer.
– Vi arbetar bland annat med barnteam som finns i fem områden i kommunen. Här träffas förskolerektorer, specialpedagoger, psykologer, socialarbetare, bvc-sköterskor och ibland fler som är involverade i familjer knutna till det specifika området. Dessa team jobbar med familjer med barn 0-6 år och när barn är så här små är det ibland svårt att få fram barnets röst. Genom samverkan kan vi öka upp tryggheten för barnen och hjälpas åt att lyfta barnets röst så barnet och familjen kan få bästa tänkbara hjälp. Att barnkonventionen nu är lag förstärker barnteamens arbete med att fånga upp barnens behov och göra deras röst tydligare, berättar Linnéa Fougman från familjecentralsteamet och Norrköpings nätverkslag.

På en kommunövergripande nivå visar kartläggningen på några utvecklingsområden; Att integrera barnperspektivet i lednings- och styrningsprocesser, kunskapshöjande insatser på olika nivåer anpassade för olika målgrupper inom organisationen samt konkreta verktyg för det fortsatta arbetet med barnkonventionen.

Kontakt:
Elvira Ekström
Titel: Folkhälsostrateg, Norrköpings kommun
Telefon: 011-15 13 91

Petra Blom
Titel: samordnare, utrednings- och utvecklingsenheten
Telefon: 011-15 23 30

________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Lokala företag i Norrköping får möjlighet till stöd29.6.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Nu bjuder kommunala bolaget Norrköping Science Park in till ett antal träffar på Coffice där lokala företag får möjlighet att presentera sina idéer för företag som är redo att investera i och stötta Norrköpingsföretag. Vid den första träffen har tre företag möjlighet att ”pitcha” för nystartade investeringskonsortiet Norcopius AB, en Norrköpingsbaserad gruppering som avser främja lokal tillväxt i samarbete med näringsliv och kommun. Träffarna är en del i arbetet med att stötta det lokala näringslivet under den pågående corona-pandemin. Media bjuds in för att lyssna på de tre korta pitcharna samt presentationen av Norcopius AB. Datum: tisdag 30 juni. Tid: klockan 8:15 Plats: Coffice i Strykbrädan (Industrilandskapet) Här kan du läsa mer om Coffice Kontakt: Pontus Lindblom Titel: VD Norrköping Science Park Telefon: 070-667 27 40 Martin Gyllix Titel: VD Norcopius Telefon: 070-203 11 11 ___________________________________________________ Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör Telefo

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum