Industriarbetsgivarna

Hur ger avtalsförhandlingarna ökad konkurrenskraft?

Dela

Tillväxten i relevanta exportmarknader bromsar in eller ligger kvar på en historiskt låg nivå under 2017. Det innebär stora utmaningar för svensk industri. Samtidigt har arbetskraftskostnaden stigit mer i Sverige än i viktiga konkurrentländer. Det har kostat 120 000 industrijobb på tio år.

Det redovisar arbetsgivarorganisationerna inom industrin i en gemensam konjunkturprognos, som presenteras idag.

- Huvudtrenden är tyvärr stark och tydlig. Alla de stora ekonomierna bromsar under 2016 jämfört med 2015 och kan förväntas utvecklas ungefär i samma takt 2017. Exakt hur olika delbranscher inom industrin påverkas varierar, säger IKEM:s och Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Den fortsatt svaga globala konjunkturen följs av en avtagande svensk tillväxt. Samtidigt råder en globalt lägre produktivitetstrend, The New Normal, och låga räntor vilket leder till lägre företagsvinster och löneökningar.

- Utvecklingen pekar mot stora utmaningar i de kommande avtalsförhandlingarna. Vi måste hantera att våra arbetskraftskostnader är för höga i ett internationellt perspektiv och träffa avtal som stärker konkurrenskraften hos exportföretagen, fortsätter Carl Eckerdal.

- Genom att årligen plocka bort 12 000 industriarbetare har industrin lyckats hålla arbetskraftskostnaderna på en hanterlig nivå. Den negativa trenden kan bara vändas genom åtgärder som ökar industrins konkurrenskraft.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Lööf, presschef Teknikföretagen, 072-523 25 80
Carl Eckerdal, chefekonom IKEM och Livsmedelsföretagen, 070-497 11 98

Nyckelord

Kontakter

Anna Lööf, Teknikföretagen, 072-523 25 80

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Kungsträdgårdsgatan 10
111 87 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 135 miljarder kronor och cirka 260 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Kerstin Hallsten ny chefekonom för Industriarbetsgivarna18.6.2018 12:31Pressmeddelande

Kerstin Hallsten är idag senior rådgivare vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken. Hon har en doktorsexamen inom nationalekonomi samt en lång och bred erfarenhet av policyarbete med ett flertal publikationer. Bland Kerstins tidigare uppdrag märks tjänsten som chefsekonom och avdelningschef på Konjunkturinstitutet samt chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Hon hade som biträdande avdelningschef på penningpolitiska avdelningen också under lång tid ansvar för att ta fram det penningpolitiska beslutsunderlaget på Riksbanken. Kerstin Hallsten tillträder sin tjänst hos Industriarbetsgivarna den 10 september och kommer också att företräda Skogsindustrierna. – De svenska basindustrierna skogen, stålet och gruvorna kan inte flytta utan är helt beroende av möjligheten att öka sin internationella konkurrenskraft för att även framgent vara världsledande. Även byggnadsämnes- och svetsmekanisk industri är beroende av svenska exportframgångar. En viktig faktor för de

Ny konjunkturrapport: Fortsatt kraftlös världskonjunktur18.5.2017 13:50Pressmeddelande

Industribarometrarna är på rekordhöga nivåer i många länder, men tillväxten har inte tagit fart hittills i år. Tvärtom var BNP-tillväxten i USA i början av året den svagaste på tre år och inte heller i Eurozonen förstärktes tillväxten under första kvartalet. Det finns också tecken på avmattning i den kinesiska tillväxtpuckeln. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets andra konjunkturrapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum