Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hur har unga det idag?

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram rapporten Ung idag 2016 . Rapporten är en sammanfattning av de övergripande tendenserna av ungas levnadsvillkor och bygger på drygt 50 ungdomsindikatorer som 12 myndigheter och Riksidrottsförbundet har rapporterat in till oss.

Skärmdump Ung idag
Skärmdump Ung idag

På ungidag.se kan du själv gå in och få den senaste statistiken om ungas levnadsvillkor genom att välja olika indikatorer och bakgrundsvariabler som kön, ålder och födelseland. I drygt tio indikatorer finns det även möjlighet att jämföra levnadsvillkor utifrån boendekommun.

ungidag.se ger dig svar på frågor som:

  • Hur stor andel unga ingår i gruppen som varken arbetar eller studerar i just din kommun? Hur ser det ut i grannkommunerna?
  • Finns det någon skillnad mellan i vilken utsträckning tjejer och killar i din kommun når behörighet till gymnasiet, och hur stor är den i så fall?
  • Hur stor andel av unga utrikes födda respektive inrikes födda bor i hushåll med låg ekonomisk standard i din kommun? Hur är situationen i kommunen jämfört med riket i sin helhet?

Rapporten Ung idag 2016 finns att ladda ned här: http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/ung-idag20161013.pdf

Läs artikeln: Högkonjunktur i Sverige men andelen unga som varken arbetar eller studerar ökar

Fakta om ungidag.se 
Det är ett webbaserat verktyg där du kan ta reda på hur unga har det i Sverige idag. 
Resultaten kan visas genom linjediagram, staplar, tabeller och kartor. Statistiken uppdateras årligen. 
Statistiken om ungas levnadsvillkor får vi från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet. 
Det är regeringen som har gett MUCF i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av ungas levnadsvillkor. Det gör vi bland annat genom ungidag.se , attityd- och värderingsstudier och vår rapportserie Fokus .  

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden via e-post: http://www.mucf.se/prenumerera-pa-vara-pressmeddelanden 

Du som vill kan prenumerera på våra nyhetsbrev via e-post: http://www.mucf.se/nyhetsbrev

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Skärmdump Ung idag
Skärmdump Ung idag
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum