Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hur har unga det idag?

17.10.2016 15:12 | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram rapporten Ung idag 2016 . Rapporten är en sammanfattning av de övergripande tendenserna av ungas levnadsvillkor och bygger på drygt 50 ungdomsindikatorer som 12 myndigheter och Riksidrottsförbundet har rapporterat in till oss.

Skärmdump Ung idag
Skärmdump Ung idag

På ungidag.se kan du själv gå in och få den senaste statistiken om ungas levnadsvillkor genom att välja olika indikatorer och bakgrundsvariabler som kön, ålder och födelseland. I drygt tio indikatorer finns det även möjlighet att jämföra levnadsvillkor utifrån boendekommun.

ungidag.se ger dig svar på frågor som:

  • Hur stor andel unga ingår i gruppen som varken arbetar eller studerar i just din kommun? Hur ser det ut i grannkommunerna?
  • Finns det någon skillnad mellan i vilken utsträckning tjejer och killar i din kommun når behörighet till gymnasiet, och hur stor är den i så fall?
  • Hur stor andel av unga utrikes födda respektive inrikes födda bor i hushåll med låg ekonomisk standard i din kommun? Hur är situationen i kommunen jämfört med riket i sin helhet?

Rapporten Ung idag 2016 finns att ladda ned här: http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/ung-idag20161013.pdf

Läs artikeln: Högkonjunktur i Sverige men andelen unga som varken arbetar eller studerar ökar

Fakta om ungidag.se 
Det är ett webbaserat verktyg där du kan ta reda på hur unga har det i Sverige idag. 
Resultaten kan visas genom linjediagram, staplar, tabeller och kartor. Statistiken uppdateras årligen. 
Statistiken om ungas levnadsvillkor får vi från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet. 
Det är regeringen som har gett MUCF i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av ungas levnadsvillkor. Det gör vi bland annat genom ungidag.se , attityd- och värderingsstudier och vår rapportserie Fokus .  

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden via e-post: http://www.mucf.se/prenumerera-pa-vara-pressmeddelanden 

Du som vill kan prenumerera på våra nyhetsbrev via e-post: http://www.mucf.se/nyhetsbrev

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Skärmdump Ung idag
Skärmdump Ung idag
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Konferens för att arbeta med motbudskap och källkritik på sociala medier14.2.2017 01:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anordnar imorgon en konferens där Facebook och Statens medieråd talar om hur man aktivt kan förebygga hat på nätet. Hat på nätet är en aktuell fråga för många som arbetar med barn och unga. Därför anordnar MUCF imorgon en konferens som ska fokusera på att arbeta med motbudskap och källkritik för att motverka och förebygga hat på nätet. Konferensen innehåller två delar där Facebook inleder med att berätta om hur man kan använda deras plattform för att arbeta aktivt med motbudskap med praktiska övningar. Senare på dagen presenterar Statens medieråd sitt arbete med medie- och informationskunskap (MIK) samt den pågående kampanjen No Hate Speech Movement. Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och handfasta tips på hur man som organisation, kommun eller myndighet kan jobba med dessa frågor.   — Frågor kring hat på nätet och källkritik online har aldrig varit viktigare än idag. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här konfe

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt nyhetsrum