Fackförbundet ST

Hur mår doktoranden?

Dela

Idag presenterar Fackförbundet ST och Sveriges förenade studentkårer undersökningen ”Hur mår doktoranden? - om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö”. Nästan 1000 forskarstuderande har besvarat frågor om allt från arbete och handledning till sömnproblem och huruvida man törs föra fram kritik på sin arbetsplats.

Resultatet av undersökningen visar att doktoranderna å ena sidan upplever att de har stort inflytande över sitt arbete, å andra sidan att de ofta tvingas arbeta övertid.

 - Ett av de underliggande problemen för doktorander är att det inte är tydligt för dem vem som har ansvaret för deras arbetssituation. Undersökningen visar att många tror att det är deras handledare, men formellt sett är det institutionschefen som har arbetsgivaransvaret, säger utredaren Inger Ehn Knobblock som har tagit fram rapporten.

Forskarstuderanden arbetar under tuffa förhållanden. I undersökningen svarar en femtedel att de hade svårigheter att sova på grund av jobbet minst ett par dagar i veckan, ett problem som var vanligare på Stockholms universitet där 30 procent av doktoranderna uppgav att de led av sömnproblem. En fjärdedel av alla doktorander uppger att måste arbeta övertid flera dagar i veckan. bland de utländska doktoranderna arbetade 35 procent övertid flera dagar veckan.

Mer än 45 procent svarade att de dagligen eller flera gånger per vecka hade svårt att tänka på något annat än sitt avhandlingsarbete. Det gällde särskilt kvinnorna, de yngre och de svenska doktoranderna.

 - De studenter som i dag vill försöka sig på en forskarkarriär önskar något mer än vad tidigare generationer kunde göra. Det är hög tid att ta forskarutbildningen in i samtiden och anpassa arbetsvillkoren därefter. Vi tror också att det behövs en nationell kunskapskälla om hur man bär sig åt för att doktorera och vilka villkor som gäller, idag är det i många fall oklart för forskarstudenterna, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

 - Det som framkommer i rapporten är anmärkningsvärt och kräver åtgärder. Tyvärr har det blivit alldeles för vanligt att denna typ av statistik avfärdas för att vi blivit vana vid en ohållbar situation. Det duger inte och kommer i längden skapa stora problem för såväl de individuella doktoranderna som den disputerade kompetensförsörjningen till högskolan och andra samhällssektorer. Särskilt under pandemin har vi på SFS sett att doktoranderna haft en särskilt utmanande situation och rapporten stärker bilden av att doktorander är en utsatt grupp som behöver mer stöd än vad som finns idag." säger Simon Edström, ordförande för Sveriges förenade studentkårer

Läs rapporten här

Rapporten innehåller 13 förslag för att åtgärda den bristfälliga arbetsmiljön. Rapportens slutsatser presenteras även på ett digitalt seminarium idag torsdag kl 11.30 som sänds live på Fackförbundet STs facebooksida. Ingen föranmälan krävs. På seminariet medverkar bland andra Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning, Anders Söderholm, Generaldirektör UKÄ, samt Hans Adolfsson, SUHF, rektor Umeå universitet.

Fackförbundet ST är facket för alla som arbetar inom universitet och högskolor och har omkring 9000 medlemmar anställda på något av Sveriges universitet och högskolor, och dessutom drygt 10 000 studerandemedlemmar och omkring 1100 doktorandmedlemmar.

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 340 000 studenter och 14000 doktorander.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST kommenterar vårbudgeten: Bättre metod behövs för anslagsberäkningar till myndigheterna15.4.2021 09:26:20 CEST | Pressmeddelande

Årets vårbudget innebär för många myndigheter krympande förvaltningsanslag framöver. Fackförbundet ST kräver en mer stabil metod för anslagsuppräkningar. Satsningen på rättskedjan är bra, men borde också innefatta mer resurser till det förebyggande brottsarbetet som utförs på Statens Institutionsstyrelse (SiS). Fackförbundet ST menar också att satsningen på arbetsmarknadspolitiken är alltför senkommen och är ett försök att dölja ett misslyckat reformeringsexperiment på Arbetsförmedlingen.

Doktorander behöver en bättre arbetsmilö26.3.2021 10:59:34 CET | Blogginlägg

Forskarutbildningen eller kanske snarare forskarkarriären har traditionellt betraktats som ett slags kall. En hängiven forskare är, enligt det synsättet, aldrig ledig och ska vara beredd att lojalt ställa upp för sitt ämne och sin institution. Den här tankefiguren ställer till problem eftersom doktoranden både är student och anställd. Ansvaret för doktorandens arbetssituation faller lätt mellan stolarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum