Umeå kommun

Hur mår ungdomarna i Umeå kommun?

Dela

Unga-enkäten är en stor folkhälsoundersökning som Umeå kommun genomfört sedan 2014 som syftar till att ta reda på hur ungdomar i Umeå kommun mår. Alla ungdomar i Umeå kommun mellan 13 och 18 år erbjuds att svara på enkäten. Den senaste Unga-enkäten, som genomfördes hösten 2020 och därmed är den fjärde som gjorts, besvarades av 6100 ungdomar. 30 september har du chansen att ta del av en presentation av huvuddragen av resultaten i Unga 20.

Undersökningen genomförs vartannat år för att tillvarata ungdomars egna svar på frågor som rör deras hälsa och att skapa ett brett underlag för ett förebyggande arbete i ungdomarnas närmiljö. Alla ungdomar i Umeå kommun mellan 13 och 18 år erbjuds att delta genom att svara på en enkät.

Webbinarium 30 september

Vi bjuder in till ett två timmars webbinarium 30 september, där Peter Thuresson och Josefina Rosenlöv, statistiker Umeå kommun, som skrivit rapporten, kommer presentera huvuddragen av resultaten. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor till rapportskrivarna och projektledare för Unga-enkäten Seth Åberg. Vi kommer att få ett praktiskt exempel från Åsa Sjöström som kommer presentera socialtjänstens nya enhet Prevention och tidiga insatser, och hur Unga 20 hjälper dem i deras arbete.

 

Några av resultaten

Fler ungdomar uppger att de känner sig respekterade av sina klasskamrater och även av vuxna i skolan. Färre uppger att de hamnat i bråk och de flesta ser ljust på sin framtid. Däremot är det stora skillnader mellan skolor och olika program gällande frågan ”Tycker du att din framtid ser ljus ut?”.

Att vara en bra kompis är den faktor som ger högst status bland unga. Fler tjejer än killar har någon gång eller ofta blivit utsatta för kränkande eller nedvärderande behandling. 38 procent av tjejerna och 24 procent av killarna säger att de försökt spendera mindre tid på sociala medier de senaste månaderna.

Andelen ungdomar som aldrig druckit alkohol ökar för varje undersökning. Nu är det 55 procent av tjejerna och 62 procent av killarna som aldrig druckit alkohol. Tre procent av tjejerna och killarna har använt narkotika under de senaste 30 dagarna eller de senaste 12 månaderna. Två procent använde narkotika för mer än 12 månader sedan. Andelen som röker ligger på en liknande nivå som 2018 men snusning har ökat sedan 2018.

Nytt för i år

Nytt i årets enkät är frågor om ansvar. En av tre tjejer svarar att de mycket ofta tar ansvar för saker och ting i skola, fritid och hem. Bland killarna är det bara en av fyra som anger motsvarande. Var femte tjej och var fjärde kille skulle vilja ta mer ansvar.

Svarsfrekvensen i undersökningen var 77 procent. Nästa Unga-enkät genomförs hösten 2022.

Hela rapporten om Unga 20-enkäten finns att hämta på: www.umea.se/ungaenkaten

Program och länk till webbinariet 30 september finns här: Unga 20 - Umeå kommun (umea.se)

Nyckelord

Kontakter

Seth Åberg
Processledare, Övergripande planering
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Josefina Rosenlöv
Statistiker, Övergripande planering
070-996 05 37
josefina.rosenlov@umea.se

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum