Högskolan i Halmstad

Hur ska kombinationen idrott och högre studier bli hållbar för elitidrottare?

Dela

Att kombinera en elitidrottssatsning med studier innebär att idrottare har en dubbel karriär, något som forskning visar kan vara utmanande. Hur hanterar elitidrottande högskolestudenter utmaningarna och hur kan stödet till individerna optimeras genom att etablera och utveckla utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer? Det är fokus i en ny avhandling från Högskolan i Halmstad, som också har bidragit till nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer i Sverige.

I Sverige finns en lång historik av att stödja kombinationen idrott och studier på gymnasienivå, till exempel genom idrottsgymnasier, vilket etablerades redan 1972. År 2015 inrättades Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten av Riksidrottsförbundet för att stödja möjligheten till dubbla karriärer, alltså idrott och studier i kombination även på högskolenivå. Lukas Linnér, doktor i Hälsa och Livsstil inriktning idrottspsykologi, har genom sitt avhandlingsarbete varit med och bidragit till utvecklingen av sådana dubbla karriärer i Sverige sedan år 2015.

– Elitsatsande idrottare är ungdomar och unga vuxna som har ambitionen att prestera på internationell nivå i sin idrott. De ska inte behöva välja mellan att säkra sin framtid genom studier och att satsa på en ofta osäker idrottskarriär. Genom dubbla karriärer kan vi främja att fler kan fortsätta längre, oavsett om det gäller idrott eller studier. Det ena borde inte utesluta det andra utan snarare sammanföras för att gynna varandra, säger Lukas Linnér.

En stödmodell för dubbla karriärer

Avhandlingen har utmynnat i en stödmodell som är till för att hjälpa elitidrottande studenter att utveckla och upprätthålla en balanserad livsstil. På så sätt kan vi främja strävan mot en hälsosam, framgångsrik och långvarig karriär inom idrotten och livet som helhet.

– Den centrala utmaningen med dubbla karriärer är en balanserad livsstil, det vill säga en kombination som gör att man når sina mål i både idrotten och studierna, lever ett tillfredsställande privatliv och upprätthåller hälsa och välbefinnande, säger Lukas Linnér.

I avhandlingen beskrivs hur två perspektiv från forskningen sammanförs för att främja en balanserad livsstil. Dels handlar det om utmaningarna som personer med dubbla karriärer möter, dels vad individerna behöver vara bra på för att möta utmaningarna. Poängen är att se idrottare först och främst som individer som utvecklas och behöver hantera utmaningar i relation till olika delar av livet.

– Det har varit viktigt att förstå hur de olika delarna av elitidrottande studenters liv ”krockar” med varandra, till exempel när idrottstävlingar och examinationer infaller samtidigt. Hur kan de leva ett givande socialt liv samtidigt som de hanterar idrott och studier? säger Lukas Linnér.

Å andra sidan handlar det om att flytta fokus från individen till hela miljön som finns runt individen. Forskarna har studerat ledande utvecklingsmiljöer för dubbla karriärer med fokus på hur miljön är strukturerad och organiserad samt vilka värderingar som styr hur stöd ges.

– Det kan till exempel handla om hur ett lärosäte, specialidrottsförbund och kommun kan samarbeta för att skapa förutsättningar för kombinationen samt hur stödpersoner inom idrott och studierna arbetar tillsammans för att stödja elitidrottande studenter. Här visar forskningen på vikten av en tydlig struktur och koordinering genom ett dedikerat stödteam för dubbla karriärer och ett stöd som präglas av en helhetssyn på individen. Fokus måste vara att stärka individens egen förmåga att hantera sin situation. Tränarnas roll är också viktig för att främja balansen, eftersom de träffar individerna på daglig basis, säger Lukas Linnér.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation20.12.2021 13:30:50 CET | Pressmeddelande

En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljas 25,9 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Samtidigt investerar de medverkande lärosätena och samverkansparterna cirka 80 miljoner kronor. Forskarskolan koordineras av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan sju svenska lärosäten, näringslivet, regioner och kommuner. Målet är att bygga ett framgångsrikt innovationsekosystem som kan dra nytta av och främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården.

Ny tankesmedja på Högskolan i Halmstad ordnar öppen föreläsning om demokratin i klimatkrisens tid25.11.2021 15:05:40 CET | Pressmeddelande

Tankesmedjan Ideas har bildats för att skapa en mötesplats för aktuella samhällsfrågor med fakta och forskning i fokus. Ideas, som har sin hemvist vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, bjuder in till föredrag, samtal och poddsändningar som berör många i samhället. Första aktiviteten på Ideas är föredraget Demokratin i klimatkrisens tid med Daniel Lindvall, forskare vid Uppsala universitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum