Örnsköldsviks Kommun

Hur ska Örnsköldsviks centralort utvecklas - öppet samrådsmöte 23 september

Dela

Genom att hålla informationsträff en söndag hoppas kommunen öka allmänhetens delaktighet och engagemang kring plan för centralortens utveckling.

Inre hamnen är ett attraktivt område för utveckling.
Inre hamnen är ett attraktivt område för utveckling.

Örnsköldsviks kommun har tagit fram ett förslag till plan för centralortens långsiktiga mark- och vattenanvändning (”Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort”). Planen ska ange mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Örnsköldsviks centralort fram till år 2040. Den ligger till grund för beslut om hur mark och vatten ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Förslaget till plan är nu ute för samråd och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter fram till 7 november. För att öka möjligheten till delaktighet och påverkan bjuder kommunen in allmänheten till öppet samrådsmöte söndag 23 september.

– Vi är angelägna om att få förslaget belyst ur ett brett perspektiv och att många olika intressegrupper ska vilja bidra med sina synpunkter. Därför har vi denna gång valt att bjuda in allmänheten till information på en söndag med förhoppning att det ska underlätta deltagande, säger Elisabeth Strand Hübinette, strategisk samhällsplanerare på kommunens tillväxtavdelning.

Det öppna samrådsmötet hålls i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik, den 23 september klockan 13-15. Under mötet presenteras förslaget och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till kommunens representanter. Mötet är av Drop-in karaktär med flera möjligheter att få en övergripande information om planförslaget

Förslaget till ”Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort” finns tillgängligt via Örnsköldsviks kommuns webbplats, www.ornskoldsvik.se/fop och även utställt på Arkenbiblioteket och i stadshuset Kronan.

 

Nyckelord

Kontakter

Elisabeth Strand Hübinette,
strategisk samhällsplanerare, kommunledningsförvaltningen, 070-3406591

Bilder

Inre hamnen är ett attraktivt område för utveckling.
Inre hamnen är ett attraktivt område för utveckling.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Pressinbjudan – så ska partnerskap ge vetenskapligt lyft inom Örnsköldsviks kommunkoncern21.3.2019 08:02:00 CETPressinbjudan

I samband med signering av partnerskap mellan Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet (26 mars) respektive Umeå universitet (8 april) är media välkomna att ta del av hur det samarbete som inleds ska bidra till vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling inom Örnsköldsviks kommunkoncern. För universiteten innebär samarbetet konkreta utmaningar för akademisk forskning och en ökad närvaro i samhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum