DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Hur tar du dig med rullstol ner i ett skyddsrum?

Dela
Internationella kvinnodagen: I krig och konflikter glöms ofta kvinnor och människor med funktionsnedsättning bort allra först.

När ett djupt orättfärdigt krig startas i vårt närområde, dyker många bilder upp för oss. Vi ser framför oss exakt hur det är på gatorna, i lägenheterna, i skyddsrummen. Vi kan höra det oroliga mumlandet, barnens gnyenden, de förfärade skriken. Vi kan höra flyglarmen, explosionerna, krevaderna. Vi kan se människorna, kvinnorna, barnen – rädslan i deras ansikten, paniken i deras ögon.

Inte så många ser människorna i rullstol, med kryckor, med olika sorters rörelsebegränsning eller andra funktionsnedsättningar. Det är lite konstigt, eftersom många sorters funktionsnedsättningar är orsakade just av krig och våld runt om i världen.

- Jag oroas särskilt över alla dem som behöver hjälp för att förflytta sig, som kanske inte ens kommer ner i ett skyddsrum, säger DHR:s förbundsordförande Åsa Strahlemo.

-Och som än mindre kan ge sig av på flykt. I krig och konflikter är människor med nedsatt rörelseförmåga extra utsatta. Och bland dem drabbas kvinnor ännu värre.

- Kvinnor med funktionsnedsättning, samt barn, är de som får minst hjälp när det blir kris. Inte ens här i Sverige har vi kvinnor samma tillgång till hjälpmedel, vård, rehab och mediciner som män. I många andra länder ligger jämställdheten långt efter. I krig och konflikter glöms ofta kvinnor och människor med funktionsnedsättning bort allra först. Det är oftast de som inte kan fly. Kvinnor är också oftast de som utsätts för sexuellt våld i konflikter, krig och kriser, säger Åsa Strahlemo.

International Disability Alliance, IDA; beräknar att femton procent av världens befolkning lever med funktionsnedsättning. Dödligheten under kriser och konflikter är fyra gånger högre för dem än för andra.

I Ukraina placeras barn funktionsnedsättning på institutioner, där de ofta blir kvar livet ut. Samtidigt kommer varningar om att institutionerna i Ukraina kan komma att överges av personalen när strider närmar sig.

DHR skulle vilja att kvinnor med funktionsnedsättning inkluderas och representeras när Sveriges biståndspolitik planeras. Ta tillvara solidaritetsorganisationer med funktionsrättsperspektiv som till exempel My Right. DHR vill att uppföljningar och utvärderingar även görs för kvinnor med funktionsnedsättning och vi vill att perspektivet finns med i förebyggande, pågående, habiliterande och rehabiliterande internationellt arbete.

- Glöm inte dem som brukar glömmas först. Inkludera kvinnor med funktionsnedsättning.

För mer info kontakta Åsa Strahlemo: 070 508 80 29

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum