WhistleB, Whistleblowing centre

Hur visselblåsning inom idrotten stöder rättvist, säkert och lagligt spel

Dela

Oavsett om vi är utövare, ledare, åskådare, sponsorer eller supportrar, så berör idrottsvärlden många människors liv på ett eller annat sätt. På idrottsarenan bygger barn självkänsla, lag skapar band som leder till långvariga vänskapsförhållanden och ärligt spel lärs ut, som kan övergå till nytta för samhället. Och ändå är idrotten en sektor som inte är fri från oetiskt beteende. Vi har läst om skandaler i samband med uppgjorda matcher, korruption, sexuella trakasserier, dopning och ojämlikhet, från mutor vid tilldelning av värdskap för högprofilerade internationella evenemang till barn som farit illa i en lokal klubb. I den här bloggen tittar vi på hur visselblåsning verkligen behövs för att hålla idrotten fläckfri och säker.

Vad visselblåsning inom idrotten kan hjälpa till att utrota

Korruption inom idrotten: Sportbranschens natur, med enorma intäktsströmmar och ofta komplex styrning, lämnar dörren öppen för korruption, penningtvätt och skatteflykt. Sport involverar en mängd intressenter: från multinationella företag och nationella regeringar till det civila samhället, ideella organisationer och allmänheten. Landskapet kompliceras ytterligare av spel- och bettingbolag samt kriminella organisationer.

Uppgjorda matcher inom idrotten: Uppgjorda matcher innebär olaglig påverkan av en idrottstävling med avsikt att skapa personliga vinster för sig själv eller andra. Möjligheten att tjäna pengar genom att manipulera idrottstävlingar genom spel och vadslagning har skapat ett växande problem, och uppgjorda matcher är för närvarande högst upp på dagordningen för många idrottsföreningar.

Dopning inom idrotten: Korruption spelar en stor roll i att förebygga och upptäcka dopning. Detta kan sträcka sig från att muta personalen som gör dopningstesterna och blunda för missbruk till att ändra testresultaten och avsiktligt undanhålla testresultat.

Sexuella trakasserier inom idrotten: Sexuella trakasserier inom idrotten tar unika dimensioner på grund av de maktförhållanden som upprättas med tränare och på grund av det nödvändiga fokuset på idrottsutövarnas kroppar. Internationella olympiska kommittén utfärdade 2017 ett konsensusuttalande som rapporterade att sexuella trakasserier och övergrepp sker i alla sporter och på alla nivåer.

 

Hinder för visselblåsning inom idrotten

Rädsla för repressalier: Att blåsa i visselpipan är ett känslomässigt val i alla sektorer och det är ofta stigmatiserat och fyllt med rädsla för straff, marginalisering eller annan vedergällning. I sportens värld kan det vara ännu mer stressande att blåsa i visselpipan angående en lagkamrat, tränare, idrottare eller känd profil, särskilt på lokal gräsrotsnivå, där visselblåsaren kan befinna sig i en mycket sårbar position.

Laganda: Även om det är en väsentlig del av lagsporten, kan laganda skapa en tystnadskultur och därmed ha en skadlig effekt på visselblåsare. Potentiella visselblåsare kan blunda för oetiska metoder för att undvika att laget ska riskera straff. Känslan av laganda är inte begränsad till idrottare, utan kan också gälla personal, funktionärer och supportrar i ett lag eller en klubb som väljer att hålla tyst om missförhållanden till förmån för klubben eller laget.

Resultat: Professionella idrottare, som är beroende av sina resultat för att upprätthålla sin försörjning, kan välja att hålla tyst snarare än att äventyra deras (generellt) korta yrkeskarriärer som professionella idrottare.

 

Ren idrott kräver att vi undanröjer alla hinder för visselblåsning inom idrotten

I en perfekt värld skulle visselblåsning inte behövas inom idrotten, men i verkligheten är tips från visselblåsare ovärderliga för att bekämpa missförhållanden, eftersom styrning och intern kontroll ofta är underutvecklad. Det är därför nödvändigt att ta bort allt som gör tröskeln till visselblåsning för riskabel att gå över. Styrande organ inom idrotten och andra organisationer som är engagerade i idrott bör åtminstone mycket tydligt ange sin definition av oacceptabelt beteende och kommunicera nolltolerans för det. Detta är grunden för en uppförandekod.

Ett visselblåsarsystem skulle då underbygga denna uppförandekod. Vi rekommenderar följande aspekter när du skapar ett system för visselblåsning inom idrotten:

  • Ta bort stigmatiseringen: Ledare bör förklara värdet av visselblåsning för att göra idrotten säker för alla och uttrycka sin uppskattning av tips från visselblåsare. Ledare bör också vara tydliga med att alla intressenter på alla nivåer i idrottsvärlden har ett ansvar att rapportera misstänkt eller bevittnat oetiskt beteende genom det säkra visselblåsarsystemet. Detta visar att organisationen menar allvar med att utrota oetiskt beteende genom visselblåsning, vilket ofta har en förebyggande effekt i sig.
  • Anonym och säker kanal: Alla visselblåsarsystem bör garantera skydd för visselblåsaren och bör enligt vår åsikt erbjuda fullständig anonymitet för visselblåsaren om så önskas. Sannolikheten för att få viktig information ökar när potentiella visselblåsare litar på att de kan förbli anonyma, från rapportering till utredning och avslut. För detta ändamål bör systemet ha de högsta säkerhetsnivåerna, vilket gör det tekniskt omöjligt att spåra visselblåsaren och vara helt kompatibel med reglerna för dataskydd.
  • Lättillgänglig och användarvänlig: Om en potentiell visselblåsare behöver rapportera från en specifik plats eller enhet, eller är osäker på hur man hittar rätt kontaktperson för visselblåsning, eller bara kan kommunicera problem vid begränsade tidpunkter, kan de avskräckas från att blåsa i visselpipan. Alla visselblåsarkanaler bör vara tillgängliga dygnet runt, året runt, från en rad enheter, från hela världen. Det bör också kännas intuitivt att använda även för den minst avancerade användaren.
  • Flerspråkig: I idrott som styrs av internationella organ som sedan är anslutna till nationella och lokala organisationer, är det bra att ge visselblåsare möjligheten att rapportera oro på sitt eget språk så att de får en sak mindre att oroa sig för. Ett system som stöder översättning är värdefullt för både visselblåsare och de som får rapporterna.
  • Utbildning och träning: Ibland kan en enkel brist på förståelse eller kunskap hålla människor utanför visselblåsning. Så på alla nivåer inom idrottsorganisationen – funktionärer, tränare, idrottare och till och med föräldrar till unga deltagare – kommer utbildning om organisatoriska uppförandekoder och visselblåsarkanaler att öka deras användning och minska stigmatiseringen kring visselblåsning.

Uppmuntra visselblåsning inom svensk idrott

Många idrottsföreningar har en uppförandekod, men visselblåsning är mindre vanligt. En organisation som tar ett extra steg mot att göra rätt sak är Riksidrottsförbundet – RF.

”Styrelsen och ledningen för Riksidrottsförbundet har det yttersta ansvaret för att våra kärnvärden följs. På samma sätt är det styrelsen och ledningen för varje förbund och varje klubb som ansvarar för programmen som de driver. Visselblåsningstjänsten är viktig för de människor som inte vågar göra sina röster hörda på vanligt sätt, men som ändå vill bli hörda.” Peter Mattsson, idrottschef, Riksidrottsförbundet

 RF har en mycket stark uppsättning kärnvärden och kommunicerar tydligt att vi har nolltolerans mot oetiskt beteende. Förbundet uppmuntrar visselblåsning för att utrota dåligt uppförande och erbjuder alla intressenter flera sätt att rapportera oro. En av dessa kanaler är WhistleB Whistleblowing Center. Visselblåsarkanalen är allmänt tillgänglig internt och externt via förbundets webbplats.

RF har också lanserat Min Match, en tipsfunktion som tillhandahålls av WhistleB specifikt för att förhindra uppgjorda matcher. Genom funktionen, som också finns tillgänglig från deras webbplats, tillåter RF vem som helst att kommunicera misstankar om uppgjorda matcher och olaglig satsning inom idrotten.

Loppet pågår för visselblåsning inom idrotten

Med införandet av nya europeiska lagar om visselblåsarskydd kommer alla offentliga och privata organisationer i Europa med mer än 50 anställda snart att vara skyldiga att etablera säkra visselblåsarkanaler för både intern personal och externa intressenter. Det är dags för idrottsvärlden att bana väg och omfamna visselblåsning som ett värdefullt verktyg för att säkerställa sektorns integritet.


OBS! WhistleB har hänvisat till Transparency Internationals rapport från 2018 om visselblåsning inom idrotten för en del av innehållet i detta blogginlägg.

Kontakter

Länkar

Om

WhistleB, Whistleblowing centre
WhistleB, Whistleblowing centre
Klarabergsviadukten 70
10724 Stockholm

+46 70 214 88 73http://www.whistleb.com

About WhistleB

WhistleB is a global whistleblowing service provider and business ethics & compliance expert. We help customers to foster a safe and more transparent work environment. The WhistleB system is currently used in more than 150 countries.

Our Story

WhistleB was founded in 2011. From the very beginning, our goal has been to provide a whistleblowing service with industry-leading security and user-friendliness. We are grateful for the confidence that our customers have placed in us, across all continents.

Följ WhistleB, Whistleblowing centre

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WhistleB, Whistleblowing centre

WhistleBs tjänst: ett litet steg för ert företag, men ett stort steg för näringslivet21.1.2020 16:18:14 CETPressmeddelande

2019. Året då världen firade 50-årsdagen av mänsklighetens första steg på en annan planet. Det var också året då en ung svensk tonåring startade en global rörelse för att bekämpa klimatförändringarna. Inom visselblåsning antog EU ett nytt, avgörande direktiv för skydd av visselblåsare som i princip gör det till ett lagkrav för företag att vara etiska.

How whistleblowing in sports supports fair, safe and legal play9.8.2019 13:42:16 CESTPress release

Whether we play, lead, spectate, sponsor or support, the world of sports touches many people’s lives in one way or another. In the sports arena, children establish self-esteem, teams build bonds that lead to long-lasting friendships and a sense of fair play is learnt that can spill over to societal good. And yet, sport is a sector that is not free of unethical behaviour. We have read about scandals related to match-fixing, corruption, sexual harassment, doping and inequality, from bribery in the awarding of high-profile international event hosting to a child being abused in a local club. In this blog we look at how whistleblowing is invaluable to keeping sports clean and safe.

Cómo la denuncia de irregularidades en los deportes apoya el juego limpio, seguro y legal9.8.2019 13:35:28 CESTPress release

Hay muchas maneras diferentes de participar en el mundo del deporte, e independientemente de si se participa jugando, dirigiendo, observando, patrocinando o apoyando, el mundo del deporte afecta la vida de muchas personas de una manera u otra. En el estadio deportivo, los niños desarrollan su autoestima, los equipos fortalecen amistades y se aprende un sentido de juego limpio que, con el tiempo, puede hacer el bien a la sociedad. Aun así, el sector deportivo está expuesta a los efectos de los comportamientos poco éticos. Hemos leído sobre escándalos relacionados con partidos predeterminados, corrupción, acoso sexual, dopaje y desigualdad. Hemos leído las noticias acerca de todo esto, desde sobornar a los anfitriones de grandes eventos internacionales, hasta el abuso de niños en los clubes locales. En este blog discutimos cómo la denuncia de irregularidades es invaluable para mantener los deportes limpios y seguros.

Le lancement d'alerte dans le sport plaide aussi en faveur du jeu équitable, sûr et légal9.8.2019 13:30:54 CESTPress release

Que nous soyons joueur, entraîneur, spectateur, sponsor ou supporter, le monde du sport concerne la vie de nombreuses personnes d'une façon ou d'une autre. Grâce au sport, les enfants se forgent leur propre estime, les équipes créent des liens qui se transforment en amitiés de longue date, et on apprend l'esprit sportif qui pourra profiter au bien-être collectif. Et pourtant, c'est un domaine dans lequel on retrouve aussi des comportements malhonnêtes. Nous sommes témoins de cas de trucage de matchs, de corruption, de harcèlement sexuel, de dopage et d'injustice, avec notamment l'octroi de pots-de-vin pour se voir attribuer un événement international de grande envergure ou encore la maltraitance d'enfants dans les clubs. Dans ce blog, nous expliquons en quoi la dénonciation des abus est essentielle au maintien d'une pratique sûre et honnête du sport.