E.ON Sverige AB

Hushåll med rörligt elpris fortsatt vinnare ˗ med knapp marginal

Dela

Hushåll som den milda vintern 2014/2015 hade ett rörligt elpris, sparade 294 kronor jämfört med hushåll som hade bundit sitt elpris på 1 år. Ett hushåll med elpris bundet på 3 år sparade 359 kronor.

Det visar rapporten ”Rörligt eller fast?” från E.ONs elmarknadsexpert. Rapporten vill ge svar på den ständigt återkommande frågan om det är rörligt eller fast elavtal som är mest gynnsamt.

Ett hushåll med en eluppvärmd villa och en årsförbrukning på 17 000 kWh, betalade totalt 5 212 kronor med rörligt elpris vintern 2014/2015. Hushållet som istället hade ett fast elprisavtal på 1 år betalade 5 506 kronor för samma period. Fast elpris 2 år och fast elpris 3 år, låg på 5 578 respektive 5 571 kronor.

Vintern 2014/2015 var temperaturmässigt en mild vinter med låga priser, liksom vintern dessförrinnan. Vid ett kallt scenario hade det rörliga priset för vintern istället uppgått till 7 665 kr med dåvarande priser. Motsvarande hade då med fast pris 1 år uppgått till 8 098 kronor. I ett kallt scenario brukar dessutom inte bara förbrukningen stiga, utan även priserna.

För den kommande vinterns priser är vädret samt tillgången till vattenkraft och kärnkraft nyckelfaktorer. Tillgänglig produktionskapacitet förväntas vara god för vintern. Dessutom förväntas elförbrukningen vara i stort sett oförändrad. Det innebär ett scenario där Sverige är självförsörjande på el, även de timmar då efterfrågan är som störst. Priserna i Tyskland, som också påverkar prisbilden i Sverige och i Norden, ligger aningen högre än de nordiska men styrs framförallt av bränslemarknaden och priset på utsläppsrätter. Bränslepriserna har fallit kraftigt under året, medan utsläppsrätterna har stigit. Vädret har en stor påverkan på den nordiska elmarknaden och förväntningar kring nederbördsmängd kan påverka elpriset.

Sett till marknadsläget är den generella rekommendationen att välja rörligt elpris. Men den ekonomiska effekten blir större för rörligt avtal vid en kall vinter då elförbrukningen ökar samtidigt som priset stiger.

För mer information välkommen att kontakta:

Johan Claesson, Elmarknadsexpert på E.ON Sverige, tel 0722-03 74 88

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Bilder

Dokument

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum