E.ON Sverige AB

Hushåll med rörligt elpris fortsatt vinnare ˗ med knapp marginal

Dela

Hushåll som den milda vintern 2014/2015 hade ett rörligt elpris, sparade 294 kronor jämfört med hushåll som hade bundit sitt elpris på 1 år. Ett hushåll med elpris bundet på 3 år sparade 359 kronor.

Det visar rapporten ”Rörligt eller fast?” från E.ONs elmarknadsexpert. Rapporten vill ge svar på den ständigt återkommande frågan om det är rörligt eller fast elavtal som är mest gynnsamt.

Ett hushåll med en eluppvärmd villa och en årsförbrukning på 17 000 kWh, betalade totalt 5 212 kronor med rörligt elpris vintern 2014/2015. Hushållet som istället hade ett fast elprisavtal på 1 år betalade 5 506 kronor för samma period. Fast elpris 2 år och fast elpris 3 år, låg på 5 578 respektive 5 571 kronor.

Vintern 2014/2015 var temperaturmässigt en mild vinter med låga priser, liksom vintern dessförrinnan. Vid ett kallt scenario hade det rörliga priset för vintern istället uppgått till 7 665 kr med dåvarande priser. Motsvarande hade då med fast pris 1 år uppgått till 8 098 kronor. I ett kallt scenario brukar dessutom inte bara förbrukningen stiga, utan även priserna.

För den kommande vinterns priser är vädret samt tillgången till vattenkraft och kärnkraft nyckelfaktorer. Tillgänglig produktionskapacitet förväntas vara god för vintern. Dessutom förväntas elförbrukningen vara i stort sett oförändrad. Det innebär ett scenario där Sverige är självförsörjande på el, även de timmar då efterfrågan är som störst. Priserna i Tyskland, som också påverkar prisbilden i Sverige och i Norden, ligger aningen högre än de nordiska men styrs framförallt av bränslemarknaden och priset på utsläppsrätter. Bränslepriserna har fallit kraftigt under året, medan utsläppsrätterna har stigit. Vädret har en stor påverkan på den nordiska elmarknaden och förväntningar kring nederbördsmängd kan påverka elpriset.

Sett till marknadsläget är den generella rekommendationen att välja rörligt elpris. Men den ekonomiska effekten blir större för rörligt avtal vid en kall vinter då elförbrukningen ökar samtidigt som priset stiger.

För mer information välkommen att kontakta:

Johan Claesson, Elmarknadsexpert på E.ON Sverige, tel 0722-03 74 88

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Bilder

Dokument

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Fastighetsbranschen bra men kan bli bättre3.7.2018 08:00Pressmeddelande

Fastighetsbranschen är en av de branscher som tagit stora kliv när det gäller att gå mot ökad hållbarhet. Det är helt förståeligt. Fastighetens värde ökar, hållbarhet är efterfrågat från hyresgäster och ett hållbart perspektiv sänker kostnaderna för fastighetsägaren. Samtidigt visar en undersökning som SB Insight gjort på uppdrag av E.ON att det finns mycket kvar att göra. Mest överraskande är att ingen av de fastighetsbolag som har deltagit i undersökningen har krav på återvunnet material i sina upphandlingar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum