Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna

Dela

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

– Det är en viktig förändring som kommer att stärka bruksvärdessystemet. Med möjligheten att lösa tvister med hjälp av en skiljeman och medling kan vi minska risken för onödigt utdragna förhandlingar och retroaktiva hyresjusteringar. Det är bra både för hyresgäster och hyresvärdar, säger Marie Linder, Hyresgästföreningen och Anders Holmestig, Fastighetsägarna Sverige.

Avtalet mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna innebär att de lägenheter som ingår i det kollektiva förhandlingssystemet och omfattas av Fastighetsägarnas och Hyresgästföreningens gemensamma förhandlingsordning kommer att omfattas av de ändringar i hyreslagen som föreslås i utredningen ”Mer effektiva hyresförhandlingar”.

Parterna är dessutom eniga om att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att utveckla hyresmarknadens funktion och det kollektiva förhandlingssystemet. Arbetsgruppen ska initialt utreda hur ett medlingsförfarande kopplat till de årliga hyresförhandlingarna ska utformas. Fokus därefter ska vara att identifiera gemensamma frågeställningar avseende hyresrätten som upplåtelseform.

– Genom att skapa förutsättningar till tvistelösning i de årliga hyresförhandlingarna inom ramen för de lagförslag som utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar” utarbetat skapas bättre förutsättningar för de årliga hyresförhandlingarna och en utveckling av hyresbostadsmarknaden säger Anders Holmestig, VD för Fastighetsägarna Sverige.

– Det viktiga är att utveckla och stärka de lokala förhandlingarna. I de fall där förhandlingarna låser sig är det bra med tvistelösning, därför är det positivt att vi nu får till en gemensam lösning. Med denna förändring tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen av bruksvärdessystemet. För vår del är medling mellan parterna ett första och viktigt sätt att stärka förhandlingsprocessen, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.     

Den nya lagstiftningen förväntas träda i kraft 1 juli 2022. Det innebär att den nya ordningen kommer att gälla för de kollektiva förhandlingarna om justeringen av 2023 års hyresnivå.

Nyckelord

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte6.7.2021 10:42:08 CEST | Pressmeddelande

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

Ny rapport pekar på behovet av långsiktiga bostadsreformer29.6.2021 07:11:00 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till ett fördjupat samtal om långsiktiga bostadsreformer och lyfter i rapporten Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar fram några av de många fastighetsföretag som på olika sätt bidrar till socialt hållbara bostadslösningar. Med rapporten vill Fastighetsägarna Stockholm peka på utmaningar och behov i den här centrala delen av dagens bostadsmarknad, skildra konsekvenserna av de problem vi ser och att bidra till lösningar.

Allmännyttiga bolag missnöjda med förhandlingssystemet23.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Just nu är allt fokus på utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt pågår flera andra utredningar om hur hyressättningen och förhandlingssystemet ska fungera bättre. Fastighetsägarna GFR har därför frågat representanter från fastighetsbolag hur de tycker att den svenska hyressättningsmodellen fungerar. I svaren framkommer att både privata och allmännyttiga bolag är mycket missnöjda. Nästan tre fjärdedelar av de allmännyttiga bolagen anser att hyressättningssystemet fungerar dåligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum