Fastighetsägarna

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte

Dela

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

– För att komma till rätta med de problem som bostadsmarknaden lider av behövs det, bland annat, regler som gör det möjligt för bostadsmarknadens parter att komma överens om hur hushållens värderingar av boendet ska påverka hyran. Därför var vi mycket optimistiska när utredningen om läge och kvalitet tillsattes. Tyvärr tvingas vi konstatera att utredningen inte nådde hela vägen fram till målet, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Att hushållens värderingar av olika boendeegenskaper inte har fått slå igenom i hyressättningen är, enligt Fastighetsägarna, en av de viktigaste faktorerna bakom de långa bostadsköerna till centralt belägna lägenheter. Andra allvarliga konsekvenser av lägesfaktorns frånvaro i hyressättningen är omfattande ombildningar till bostadsrätter och svarthandel med hyreskontrakt. Dessutom upplevs hyressättningen som orättvis bland bostadskonsumenter. På sikt riskerar bruksvärdessystemet att förlora i legitimitet.

– Långa köer, svarthandel med hyreskontrakt och ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter beror i synnerhet på att en lägenhets geografiska läge inte har påverkat hyressättningen i tillräcklig utsträckning. Hyressättningssystemet saknar helt enkelt mekanismer för hur parterna ska komma vidare om de inte kan komma överens om hur hushållens värderingar av läget ska påverka hyran, säger Nathalie Brad, chef fastighetsmarknad på Fastighetsägarna.    

Precis som i förhandlingarna om den årliga justeringen av den allmänna hyresnivån, behövs det en oberoende tvistelösning även för tvister om hur förändringar i värderingarna av olika boendeegenskaper ska påverka hyran.

– Tyvärr adresserar inte kommissionen problemet med avsaknaden av en tvistelösning. De konkreta förslag, som exempelvis möjligheten för hyresnämnden att bortse från hyror som inte motsvarar bruksvärdet, som kommissionen lägger fram är inte tillräckliga. De kan till och med riskera att försämra bruksvärdessystemets funktion ytterligare, säger Nathalie Brard.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna16.7.2021 13:00:56 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

Ny rapport pekar på behovet av långsiktiga bostadsreformer29.6.2021 07:11:00 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till ett fördjupat samtal om långsiktiga bostadsreformer och lyfter i rapporten Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar fram några av de många fastighetsföretag som på olika sätt bidrar till socialt hållbara bostadslösningar. Med rapporten vill Fastighetsägarna Stockholm peka på utmaningar och behov i den här centrala delen av dagens bostadsmarknad, skildra konsekvenserna av de problem vi ser och att bidra till lösningar.

Allmännyttiga bolag missnöjda med förhandlingssystemet23.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Just nu är allt fokus på utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt pågår flera andra utredningar om hur hyressättningen och förhandlingssystemet ska fungera bättre. Fastighetsägarna GFR har därför frågat representanter från fastighetsbolag hur de tycker att den svenska hyressättningsmodellen fungerar. I svaren framkommer att både privata och allmännyttiga bolag är mycket missnöjda. Nästan tre fjärdedelar av de allmännyttiga bolagen anser att hyressättningssystemet fungerar dåligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum