Fastighetsägarna

Hyrorna behöver höjas med 3,5 procent 2020

Dela

För att värna hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden, bör bostadshyrorna utvecklas i takt med hushållens köpkraft. För att uppnå detta skulle bostadshyrorna i snitt behöva höjas med cirka 3,5 procent under 2020. Den bedömningen gör Fastighetsägarna i sin vägledning för de kommande ortvisa förhandlingarna om utvecklingen av den allmänna hyresnivån under 2020.

Bruksvärdessystemet baseras på principen om att hyrorna i likvärdiga lägenheter ska vara lika. Om inte hyresvärden och hyresgästen kan komma överens om hyran baserat på denna princip, kan de vända sig till hyresnämnden och få hyran prövad. Dessa förhandlingar hanterar dock inte frågan om hur mycket den allmänna hyresnivån på en ort ska justeras över tid till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen.

– Fram till 2010 byggde den årliga hyresjusteringen på de kommunala bostadsbolagens kostnadsutveckling. Sedan 2011 är det istället bostadskonsumenternas allmänna värderingar som ska styra. För att kunna ge uttryck för sina värderingar i faktisk efterfrågan på olika saker, som exempelvis boendetjänster, är utvecklingen av den disponibla inkomsten helt avgörande, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

I praktiken handlar den årliga förhandlingen om hur hyran ska utvecklas i lägenheter med oförändrade egenskaper. I vilken utsträckning det finns ett utrymme att höja hyresnivån avgörs av hushållens inkomstutveckling samt hur effektivt fastighetsförvaltningen bedrivs. Ökad produktivitet bör ha en dämpande effekt på hyresutvecklingen.

Enligt Riksbankens senaste prognos förväntas hushållens disponibelinkomster öka nominellt med 3,9 procent under 2020. Med hänsyn tagen till en potentiell generell produktivitetsökning i fastighetsförvaltningen, bedömer Fastighetsägarna att det finns ett utrymme att höja den allmänna hyresnivån för landet som helhet med cirka 3,5 procent. Hyresnivån har dock släpat efter den samhällsekonomiska utvecklingen under lång tid vilket skulle kunna motivera en högre hyresjustering. Den osäkra makroekonomiska situationen kan å andra sida tala för det motsatta.

– Denna bedömning är endast en vägledning och inte ett yrkande. De faktiska förhandlingarna sker på ortsnivå där yrkanden kommer att presenteras i ett senare skede. Den ortvisa samhällsutvecklingen kan skilja sig mer eller mindre från den nationella, säger Tomas Ernhagen.

Kontakter

Dokument

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Missad chans att göra investeringsstödet mer socialt träffsäkert19.12.2019 10:53:37 CETPressmeddelande

Regeringen beslutade i dag om förändringar i förordningen om investeringsstöd för byggande av hyresbostäder. Som villkor för stöd ska hyresvärden vika minst 12,5 procent av det antal bostäder som stöd utbetalas för åt unga vuxna eller hushåll i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Kommuner ges möjlighet att själva välja fördelning mellan dessa grupper. Det utgör en förbättring i förhållande till dagens förordning, men regeringen missar en viktig chans att förbättra den sociala bostadspolitiken, menar Fastighetsägarna.

Välkommen utredning om effektivare hyresförhandlingar12.12.2019 12:17:22 CETPressmeddelande

Regeringen offentliggjorde i dag att hovrättsrådet Jan Josefsson får i uppdrag att utreda hur förhandlingarna om de årliga hyresjusteringarna kan göras mer effektiva. Utredaren ska lämna förslag på tidsfrister för förhandlingarna, sanktioner om tidsfrister inte hålls samt föreslå hur en oberoende tvistlösningsmekanism ska se ut. Fastighetsägarna har länge efterlyst de aviserade förändringarna och välkomnar därför regeringens besked i dag.

Inget ramavtal för 2020 års hyresjustering i Stockholm stad10.12.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Hyresgästföreningen anser inte att privata fastighetsägare i Stockholm stad ska få samma hyresjustering som de kommunala bostadsbolagen under 2020. Det innebär att Hyresgästföreningen utnyttjar sitt förhandlingsveto och bryter mot bruksvärdessystemets grundläggande princip om att lägenheter med likartade kvaliteter ska ha ungefär samma hyra, oavsett ägare. Därmed blir det inget ramavtal för huvudstadens privata fastighetsägare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum