Konkurrensverket

Hyrpersonal i vården kostar regionerna mer än fem miljarder

Dela

Kostnaderna för hyrpersonal inom vården fortsätter att öka. Behovet gäller i första hand läkare, men även sjuksköterskor hyrs nu in i allt större utsträckning. Regionernas kostnad för hyrpersonal uppgick 2019 till cirka 5,6 miljarder kronor. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Rapporten ”Regioners upphandlingar av vårdpersonal” är en uppföljning av en studie om hyrläkare i primärvården och marknaden för vårdbemanning som Konkurrensverket genomförde 2015.

– Mycket har förändrats till det bättre under de senaste fem åren. Regionerna har bland annat blivit bättre på att följa lagen om offentlig upphandling vid köp av bemanningstjänster. Men vi ser också att behoven av att hyra in vårdpersonal trots olika insatser inte har minskat under perioden, utan till och med ökat, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Många vårdcentraler, framför allt i glesbygd, har fortfarande svårigheter att bemanna sina vårdcentraler med läkare och har därför fortsatt stort behov av att hyra in personal. Av Konkurrensverkets rapport framgår också att de problem med rekrytering och behov av hyrpersonal som identifierades 2015 nu har spridit sig även till andra yrkesgrupper, framför allt sjuksköterskor.

Kostnaderna för hyrpersonal uppgick 2019 till 5,6 miljarder kronor. Det är en ökning med cirka 1,6 miljarder kronor sedan 2015. Förklaringen är delvis strukturell. Få läkare väljer att specialisera sig inom allmänmedicin, vilket leder till att primärvården har svårt att rekrytera läkare. I Konkurrensverkets undersökning hänvisas också till att arbetsmiljörelaterade problem, bland annat hög arbetsbelastning. Det gör att regionerna har svårt att behålla personal och hänvisas därmed till att anlita bemanningsföretag.

I rapporten konstateras att flera förändringar till det bättre har skett sedan 2015, framför allt när det gäller regionernas upphandlingar. Regionerna har blivit bättre på att följa lagen om offentlig upphandling och behovet av kostsamma direktupphandlingar har minskat. Bemanningsföretagens leveranssäkerhet har också ökat. Men fortfarande kvarstår utmaningar för regionerna, inte minst när det gäller arbetet med avtalsuppföljning.

– Ett sätt att öka kontrollen och minska risken för otillåtna direktupphandlingar är ökad användning av elektroniska avropssystem. Det skulle sannolikt också minska riskerna för korruption. Större nationell samverkan när det gäller hyrpersonal till vården skulle också kunna innebära fördelar. Inte minst när det gäller samordning av system och rutiner för uppföljning och avrop, säger Rikard Jermsten.

Rapporten ”Regioners upphandlingar av vårdpersonal” studerar regionernas samlade inköp av vårdpersonal inom primärvård, sluten vård och psykiatri från 2015 till 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Leif Nordqvist, projektledare, 08-700 16 92, leif.nordqvist@kkv.se

Läs mer på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Nynäshamn har gjort otillåten direktupphandling av byggentreprenad23.6.2020 16:02:43 CESTPressmeddelande

När Nynäshamns kommun lät bygga om en fastighet till gruppbostad var det fråga om en byggentreprenad som skulle ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Att avtalet ingicks utan föregående annonsering innebar att kommunen gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kommunala bolag skyldiga att följa transparenslagen11.6.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

De kommunala bolagen Stockholm Avfall AB och Stockholm Vatten AB kommer från och med räkenskapsåret 2020 upprätta en öppen respektive separat redovisning av sin verksamhet. Det är resultatet av en utredning som Konkurrensverket har genomfört och som visar att bolagen är skyldiga att följa transparenslagen. Syftet är bland annat att det ska vara enklare att kontrollera att bolagen följer EU:s statsstödsregler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum