AcadeMedia

I dag publiceras AcadeMedias års- och hållbarhetsredovisning

Dela

Fler barn, elever och vuxenstuderande än någonsin går på en av AcadeMedias drygt 650 enheter i Sverige, Norge och Tyskland. I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen som publiceras idag lyfter koncernen bland annat den snabba utvecklingen i Tyskland och den satsning på hållbarhetsfrågor som gjorts under året.

AcadeMedias VD Marcus Strömberg:

– Ett fungerande utbildningssystem är avgörande för hela samhällets utveckling. AcadeMedia har närmare 17 000 medarbetare i de tre länder där vi verkar. För alla oss är denna inställning en både självklar och viktig drivkraft. Vi vill bidra till att förändra människors liv till det bättre, och skapa hållbara samhällen som tillgodoser alla människors rätt till en god utbildning.

– Utvecklingen i Tyskland förtjänar att nämnas särskilt. Under förra verksamhetsåret startade vi nio nya förskolor där, vilket innebär att vi i slutet av juni 2019 hade 38 enheter i Tyskland. Tillväxten där är oerhört snabb, vi öppnar under första kvartalet 19/20 ytterligare sex förskolor. Inom ett par år kommer antalet förskoleplatser på AcadeMedias förskolor i Tyskland att vara över 6 000. Det är oerhört roligt att se hur tillväxten i Tyskland nu tar fart, säger Marcus Strömberg.

En nyhet för i år är en större satsning på hållbarhetsredovisningen. Redovisningen är inspirerad av GRI, Global Reporting Initiative. Det betyder att vi redovisar enligt tydlig struktur (se års- och hållbarhetsredovisningen sid 48-49.

– Vårt viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle är vår kärnverksamhet, utbildning är en förutsättning för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Samtidigt kan vi inte nöja oss med det, hållbarhetsarbetet måste vara bredare än så, säger Marcus Strömberg.

– För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet krävs att vi har medarbetare som trivs och vill utvecklas tillsammans med oss. Vi måste också vara transparenta gentemot omvärlden, vi ska dela med oss av vår kunskap och vår förmåga. Att arbeta med miljö- och klimatfrågor är en självklarhet, det senaste årets fokus på dessa frågor inte minst bland ungdomar har naturligtvis påverkat även oss, vi möter dessa ungdomar varje dag.


Under verksamhetsåret 2018/19 gick 179 500 barn, elever och deltagare i någon av AcadeMedias verksamheter. Antalet förskolor, skolor och vuxenutbildningar var 657. Omsättningen var 11,7 miljarder och vinsten 635 miljoner. Styrelsen har föreslagit årsstämman om en utdelning på 1,25 per aktie.

Nu finns AcadeMedias årsredovisning för 2018/19 tillgänglig på företagets webbsida. Hållbarhetsrapporten presenteras på sidorna 25-51.

https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Aktieägare och andra intressenter som vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen hem i brevlådan kan naturligtvis få det. Mejla till navet@academedia.se

Operationella nyckeltal för verksamhetsåret 2018/19 (årssnitt)

Antal medarbetare: 16 900

Antal förskolor i Sverige: 154
Antal förskolor i Norge: 100
Antal förskolor i Tyskland: 36
Antal grundskolor: 74
Antal gymnasieskolor: 143
Antal enheter för vuxenutbildning: 150

Finansiella nyckeltal

Nettoomsättning: 11,7 miljarder
Rörelseresultat: 635 miljoner
Nettoresultat: 431 miljoner

För mer information, kontakta:

Anders Porelius, Presschef
Telefon: +46 730894380

E-post: anders.porelius@academedia.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns påwww.academedia.se

 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 25 oktober 2019 kl 08:00. 

Följ AcadeMedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AcadeMedia

AcadeMedia erbjuder stöd till Sveriges vårdnadshavare21.3.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Vårdnadshavare får en allt viktigare roll när Sveriges gymnasieelever numera undervisas på distans på grund av Coronaviruset. Därför erbjuder AcadeMedia nu alla Sveriges vårdnadshavare ett stöd, hur de bäst ska kunna stötta sina ungdomar som får fjärr- eller distansundervisning. Idag lanserar AcadeMedia den första filmen i en serie som ska hjälpa vårdnadshavare att få ökad förståelse om vad distans- och fjärrundervisning innebär.

Övergång till distansundervisning inom gymnasiet och vuxenutbildning17.3.2020 16:36:08 CETPressmeddelande

Från och med i morgon onsdag den 18 mars 2020, rekommenderar regeringen att all utbildning på gymnasiet, komvux och högre utbildning bedrivs på distans. Arbetet med att gå över till distansutbildning för hela eller delar av AcadeMedias verksamhet har planerats länge och sätts nu i verket för gymnasiet och vuxenutbildningen. För elever som inte har möjlighet att studera på distans och elever med särskilda behov, kommer vi att hitta andra lösningar så de kan få del av sin undervisning.

Friskolor - en naturlig och viktig del av utbildningssystemet26.2.2020 10:36:46 CETNyheter

Friskolor har funnits i över 30 år. Idag går nära 400 000 barn och elever i en friskola och antalet ökar varje år. Över 73 000 lärare, 17 procent av lärarkåren, arbetar i en friskola. När Rebecca Roth ordförande i LR:s Studerandeförening vill att friskolor som drivs av aktiebolag ska läggas ner, bör hon ha i åtanke att ett sådant beslut skulle få stora konsekvenser för både lärare och elever.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum