Fastighetsägarna

I pandemins spår: Hemarbete gynnar tätbebyggda socioekonomiskt starka närförorter

Dela

Hur har distansarbete påverkat förutsättningarna för stadsliv i olika stadsdelar och vad betyder det för stadslivet i framtiden? I rapporten ”Stadsliv på hemmaplan” har Fastighetsägarna Stockholm undersökt hur dagbefolkning och restaurangomsättning förändrats i olika delar av Stockholmsområdet under pandemin.

Den tillgängliga dagbefolkningen har minskat mest i city, östra Kungsholmen och centrala Södermalm, men också i arbetsplatsdominerade stadsdelar som Kista och delar av Solna och Sundbyberg. De stadsdelar där dagbefolkningen har ökat under pandemin är främst stadsdelar med hög boendetäthet, få arbetsplatser och god socioekonomi i innerstadens utkanter eller närförort, samt nybyggda stadsdelar som Fredhäll, Lilla Essingen, Årsta och Hammarbyhöjden. Effekterna är större i de områden som tappat befolkning än de som ökat, vilket förklaras av att koncentrationer av arbetsplatser spridits ut över större områden.

– Analysen visar att täthet har en stor betydelse för om en ökad dagbefolkning skapat bättre förutsättningar för service och stadsliv. Socioekonomiskt starka, men glesa villaområden har i mindre grad förändrats under pandemin än socioekonomiskt starka men täta närförorter, säger Helena Olsson, chef för stadsutveckling.

Det finns ett tydligt samband mellan utveckling av dagbefolkning och restaurangomsättning. En tredjedel av restaurangsektorns omsättningstapp i Stockholms län skedde i centrala Stockholm (Klara-Jakob).

– Även om city lidit mest under pandemin är risken liten att city skulle bli folktomt i en framtid med fortsatt stor andel distansarbete. Dels på grund av den utveckling som sker i city just nu med nyetableringar och stora investeringar. Dels vet vi att antalet kontorssysselsatta ökar stabilt i Stockholmsregionen och har gjort så även under pandemin, säger Helena Olsson.

Det är inte bara hemarbetet som påverkat restaurangsektorn negativt. Områden som kännetecknas av evenemang och destinationsshopping tillhör de hårdast drabbade. Söder om söder har Midsommarkransen haft en god omsättningstillväxt, medan Årsta och Hammarbyhöjden, trots en betydande ökning i dagbefolkning, haft en blygsam omsättningsökning. I dessa stadsdelar kan det finnas potential för etableringar framöver.

– Utbudet runt kontoren är viktigt. Idealet framöver är blandning av människor, funktioner, utbudsmix som skapar mer robusta områden. Arbetsplatsdominerade områden behöver arbeta aktivt med utbudet för att kontoren ska vara attraktiva och i tätbebyggda välbeställda men bostadsdominerade områden finns viss potential för etableringar som kan locka ut hemarbetarna i sitt närområde, säger Helena Olsson.

Om rapporten:

På uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm har analysföretagen Spacescape och Evidens undersökt hur distansarbete har påverkat förutsättningarna för stadsliv i olika delar av Stockholm. Studien genomförs med hjälp av GIS-baserade modeller för så kallad tillgänglig befolkning (boende och arbetande inom 500 meter). I analysen används omsättningsdata för restaurangbranschen åren 2019 och 2020 för Stockholms län. Omsättningsdata har studerats på stadsdelsnivå (RegSO). De kartor som visas i rapporten fokuserar på regionens centrala delar där förändringar i tillgänglig befolkning har varit som störst.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Fastighetsägarna Stockholm är en medlems- och branschorganisation för fastighetsägare i Stockholms och i Gotlands län med 4 500 medlemmar. Vi strävar efter en väl fungerande
fastighetsmarknad och driver fastighetsbranschens frågor framåt – hållbar stadsutveckling, en välfungerande bostadspolitik, fastighetsägares digitala verklighet. Vi arbetar för en levande stad som utvecklas hållbart, nu och i framtiden.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fastighetsägarna vill minska konflikterna i utsatta områden20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

I december 2021 presenterade Fastighetsägarna GFR rapporten "Så skapar vi socialt välmående bostadsområden." Framtagandet var ett branschinitiativ som syftade till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu initieras ett uppföljande arbete tillsammans med experten Maria Wallin, för att ge fastighetsägare verktyg att bedöma konfliktlägen, öka säkerheten och bygga motkraft genom grannskap.

Mötesplatsen för byggande och utveckling i Jönköping19.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Jönköpingsdagen 25 april är en mötesplats som fokuserar på Jönköpings framtida utveckling och belyser områden som påverkar byggande, tillväxt och investeringar. Dagen vänder sig till fastighetsägare, byggentreprenörer, konsulter, arkitekter, politiker och tjänstemän med flera som är engagerade i hur Jönköping ska utvecklas. Jönköpingsdagen körs nu för tredje gången och är en mötesplats för näringsliv och kommun, vi lyssnar på intressant föreläsare och får chans att mingla och nätverka.

Mer behövs för fungerande social bostadspolitik30.3.2022 13:04:59 CEST | Pressmeddelande

Uppdraget till regeringens utredare av den sociala bostadspolitiken har varit alltför snävt. Det innebär att förslagen från utredningen inte räcker till för dem som står längst från bostadsmarknaden. Regeringen behöver därför ta vara på utredarens uppmaning att utreda den sociala bostadspolitiken ytterligare. Det nya bostadspolitiska mål och det ambitiösa ramverk för analys och ansvarsfördelning mellan stat och kommun som utredaren föreslår får gärna tjäna som utgångspunkt. Förslaget om nya regler för vilka krav som får ställas på hyresgäster riskerar emellertid att försämra ett fungerande system och bör därför läggas i papperskorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum