Solna stad

I sommar förbättrar staden busstrafiken genom Solna

Dela

Nya kollektivkörfält tillkommer på Frösundaleden och Huvudstaleden för att minska trängseln, öka framkomligheten och korta restiderna för stombussar genom Solna. Åtgärderna är en del i ett uppdrag från kommunstyrelsen, och planeras genomföras under sommaren 2021.

Trafiken för stombussarna ska bli mer effektiv, som en del i utbyggnaden av kollektivtrafiken i Solna. Nu tar Solna stad initiativ till nya kollektivkörfält på Huvudstaleden och Frösundaleden, vilket möjliggör minskad trängsel och kortare restider i busstrafiken. Bakgrunden är ett uppdrag från kommunstyrelsen till stadsledningsförvaltningen i samråd med tekniska förvaltningen, att analysera och föreslå åtgärder för förbättrad framkomlighet i stombussnätet.

– Att kollektivtrafiken fortsätter byggas ut i Solna är centralt för en hållbar stadsutveckling. Nu inför Solna stad särskilda körfält för busstrafiken för ökad framkomlighet, samtidigt som det också skapar förutsättningar för fler och tätare turer på längre sikt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– De nya bussfälten skapar bättre förutsättningar för stombussarna. Bussarna kommer efter sommarens åtgärder fram snabbare, håller tiderna bättre och blir mer tillförlitliga. Minskad restid och trängsel ger pendlare till och genom Solna bättre möjligheter att välja att åka kollektivt, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Huvudstaleden och Frösundaleden

På Huvudstaleden tillkommer kollektivkörfält i riktning mot Bromma, som underlättar för bussen att lämna hållplatsen Solna strand. På Frösundaleden tillkommer två kollektivkörfält – ett från korsningen med Huvudstaleden till hållplats Solnahallen, och från Ankdammsgatan till Huvudstagatan. Det innebär nya väg- och spärrlinjer samt buss-markering i de nya kollektivkörfälten liksom nya vägmärken. Åtgärderna planeras att genomförs under sommaren 2021.

Hållbar stadsutveckling med utbyggd kollektivtrafik

Utbyggd kollektivtrafik med tunnelbana, pendeltåg och stombussar är avgörande för stadens hållbara stadsutveckling, samtidigt som även infrastruktur för cykel och gång byggs ut i anslutning till kollektivtrafiken. De nya körfälten för busstrafik är en del i arbetet med att utveckla stombussnätet i Solna, där Frösundaleden och Huvudstaleden med Huvudstabron prioriteras. Samtidigt pågår utbyggnad av både ny tunnelbana och pendeltågstrafik genom Solna, som möjliggör nya stadskvarter med bostäder och arbetsplatser i anslutning till nya stationer längs tunnelbanans nya gula linje och vid Mälarbanans utbyggnad genom Solna.

Kontakter

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum