Tekniska verken i Linköping

Idag lämnar Delegationen för cirkulär ekonomi över sin rapport till regeringen

Dela

Idag (onsdag 14 april) lämnar Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi, över Delegationens årliga rapport till miljö- och klimatminister Per Bolund. Där presenteras förslag på styrmedel för att omställningen till en cirkulär ekonomi ska gå snabbare.

Delegationen för cirkulär ekonomi har som uppgift att hjälpa till att förverkliga den strategi och handlingsplan som lagts för att ställa om Sveriges ekonomi i cirkulär riktning. Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken i Linköping ingår i delegationen.

- Cirkulär ekonomi innebär minskad belastning på miljön och klimatet. Om färre produkter används, mer återvinns och återanvänds i cirkulära system, så kan vi begränsa klimatpåverkande nyttjande av jordens resurser. Vi behöver redan från start designa våra hus, möbler, dammsugare och andra prylar så att de håller länge, går att reparera och kan tas isär och materialåtervinnas, säger Klas Gustafsson.

I rapporten har tio förslag valts ut som är extra viktiga för politiken att börja arbeta med. De är framtagna med hjälp av experter, forskare, myndigheter och representanter för svenskt näringsliv. Förslagen behandlar hela kedjan för att göra en cirkulär ekonomi möjlig; från kartläggning av resursflöden till utbildningsinsatser, verktyg och regler för offentliga inköp och ökad tillgänglighet på återvunna material.

- Den första punkten på listan som är Lägg till ett nytt miljömål, för ett "resurseffektivt samhälle" i det svenska miljömålssystemet, är otroligt viktig. Och dessutom något som vi här på Tekniska verken jobbar med hela dagarna, när vi bygger världens mest resurseffektiva region, säger Klas Gustafsson.

-En snabb utveckling mot en mer resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är nödvändig inte bara för att hushålla med resurser. Om inte konsumtion och produktion ställs om till mer cirkularitet är det omöjligt att nå klimatmålen, säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. 

Engagemanget för och kunskapen om cirkulär ekonomi växer i Sverige, inom EU och i övriga världen. Flera länder har redan regelverk på plats som främjar en cirkulär ekonomi. 

- Vi kan lära av deras exempel men vi vill att även Sverige ska ses som en föregångare och ett föredöme inom cirkulär ekonomi. De förslag vi presenterar är sådant som kan och bör göras med en gång, säger Klas Gustafsson.


För mer information kontakta gärna:

Åsa Domeij, ordförande i Delegationen, 073-007 43 07 (från klockan 15.30)
asa.domeij@axfood.se

Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken i Linköping, 013-20 82 17
klas.gustafsson@tekniskaverken.se

Överlämningen av rapporten äger rum den 14 april klockan 14.30, och kan följas i Delegationens youtubekanal: 
https://www.youtube.com/channel/UChAmFV4fcPIVG6SzrKwiUiw

Rapporten finns sedan tillgänglig på Delegationens hemsida: 
www.delegationcirkularekonomi.se

Delegationen för cirkulär ekonomi
Åsa Domeij (Ordförande) Axfood
Annika Helker Lundström (Vice ordförande), Återvinningsindustrierna
Caroline Ankarcrona
Jonas Carlehed, IKEA
Catrin Gustavsson, Södra Skogsägarna
Klas Gustafsson, Tekniska verken i Linköping
Monica Bellgran, KTH
Weine Wiqvist, Avfall Sverige
Mattias Philipsson, Svensk Plaståtervinning
Sofie Eliasson Morsink, Coca-Cola European Partners
Anders Kärrberg, Volvo Cars
Henrik Sundström, Electrolux

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
211 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum