PTS - Post- och telestyrelsen

Idag lanseras ett kunskapsnav för digital tillgänglighet

Dela

Tillgänglighetskraven ökar för både privat och offentlig sektor. Insatser behövs för att skapa ett inkluderande samhälle där alla kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Därför lanserar idag fyra myndigheter en gemensam webbplats, digin.nu, som samlar information, verktyg och inspiration för ökad digital tillgänglighet.

Digin.nu är myndighetsgemensam webbplats om digital inkludering och tillgänglighet
Digin.nu är myndighetsgemensam webbplats om digital inkludering och tillgänglighet

Coronapandemin har visat hur snabbt den digitala utvecklingen kan gå när behov och motivation ökar, men den har också visat hur klyftan ökar mellan de som är och inte är digitalt delaktiga.

Den senaste Svenskarna och internet-rapporten från Internetstiftelsen visar att 6 % av befolkningen inte använder internet år 2021. I vissa grupper är siffran mycket högre, exempelvis använder 20% av pensionärer och personer med funktionsnedsättning aldrig internet. Det här belyser att insatser behöver göras för att skapa ett mer inkluderande samhälle där alla kan ta del av digitaliseringens möjligheter.

Webbplatsen Digin.nu är framtagen för att hjälpa företag och organisationer öka den digitala tillgängligheten.

Lagkrav från EU bereds i Sverige

För att skapa digital jämlikhet och ett inkluderande samhälle är det nödvändigt att det finns krav på digital tillgänglighet. Regeringen håller nu på att ta fram ett lagförslag enligt ett EU-direktiv om tillgänglighet avseende produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet).

Direktivet innebär att produkter och tjänster som släpps på marknaden ska uppfylla direktivets krav senast den 28 juni 2025. Sverige och övriga medlemsländer ska ha infört nödvändiga bestämmelser i lagar och författningar senast 28 juni 2022.

- Ökade krav på digital tillgänglighet kommer att påverka många branscher och organisationer. Redan nu behöver aktörer se över och anpassa tjänster, produkter och arbetssätt, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

- Vi behöva lära av varandra och hjälpas åt för att hitta bra lösningar på hur vi anpassar verksamheter efter krav och riktlinjer på ett effektivt och hållbart sätt. Många organisationer har efterfrågat ett samordnat stöd. Därför har vi samarbetat för att samla kunskap och verktyg på ett och samma ställe, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på Post- och telestyrelsen.

Webbplatsen Digin.nu innehåller kunskap och vägledning för att stötta alla som ska utveckla arbetet med digital inkludering. Webben innehåller exempelvis information om vilka lagar och regler som gäller och konkreta tips och checklistor.

Digin.nu riktar sig till personer som arbetar med verksamhetsutveckling och förvaltning eller är beställare, upphandlare, IT-ansvarig, systemförvaltare, utvecklare, webbredaktör, kommunikatör, UX-designer, med fler.

Fyra myndigheter i samverkan

De fyra myndigheterna som står bakom webbplatsen är Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

- Vi hoppas att fler ska bli medvetna om att många webbplatser och appar inte är tillgängliga för alla användare i dagsläget, men att det finns verktyg och metoder för att se till att de blir tillgängliga, säger Magnus Larsson, generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier.

- Det räcker förstås inte att enbart ta fram en webbplats, men vår förhoppning är att Digin.nu blir en naturlig samlingsplats för alla aktörer som behöver fortsätta arbeta för att digitaliseringen ska inkludera flera, säger Lotta Hämäläinen, leveransledare för Digital identitet och inkludering på Myndigheten för digital förvaltning.

 

För frågor om webbplatsen Digin:

info@digin.nu eller 08-678 55 00 (telefon till PTS växel)


För intervjuer eller frågor till respektive myndigheter, kontakta:

Post- och telestyrelsen: Charlotte Aleman, charlotte.aleman@pts.se
Myndigheten för digital förvaltning: Pia Ohlén, pia.ohlen@digg.se
Myndigheten för delaktighet: Sara Ullmark, sara.ullmark@mfd.se
Myndigheten för tillgängliga medier: Hedvig Weibull, hedvig.weibull@mtm.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Digin.nu är myndighetsgemensam webbplats om digital inkludering och tillgänglighet
Digin.nu är myndighetsgemensam webbplats om digital inkludering och tillgänglighet
Ladda ned bild

Om

PTS - Post- och telestyrelsen
PTS - Post- och telestyrelsen
Valhallavägen 117 A
115 31 Stockholm

08-678 55 00https://www.pts.se/

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Följ PTS - Post- och telestyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PTS - Post- och telestyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum