AcadeMedia

Ideologin får Svensson att glömma eleven

Dela

Även den som är emot valfrihet i skolan måste respektera att det finns en lagstadgad valfrihetsprincip i Sverige.

Ulla Hamilton mfl
vd Friskolornas riksförbund

Sten Svensson har kommenterat vår debattartikel om skolpengen. I hans text finns ett antal faktafel som vi tycker är viktiga att rätta till. Det är tydligt att Svensson inte vill ha friskolor i landet. Men även den som bara vill se kommunala skolor har all anledning att se vikten av insyn och förståelse över kommunens skolkostnader.

I förlängningen innebär otydlighet och brist på insyn försämringar för elever, oavsett skolform. Oaktat vad man tycker om valfrihet i skolan, så har vi en valfrihetsprincip i Sverige och den är lagstadgad. Så, självklart är det viktigt att skolpengen som eleven enligt lag bär med sig också blir korrekt.

I sin replik nämner Svensson en utredning från början av 90-talet, men den är inte längre relevant då den gjordes för drygt 20 år sedan. Svensson hävdar vidare att kommunerna har det fulla ansvaret att se till att skolplikten uppfylls, medan friskolor själva får bestämma sitt utbud av utbildningsplatser. I detta sammanhang, är den statliga utredning som föregick skolpengslagstiftningen 2010 värd att nämnas där det slogs fast att det för kommunernas del handlar om marginella kostnader för oförutsägbara förändringar kopplat till skolplikt.

Friskolorna vill bara ha ännu mer betalt

Det är intressant hur Svensson tycks tro att det bara är kommunerna som lever i oförutsägbarhet. Självklart kan inte friskolor med svängningar i elevunderlaget och fleråriga hyresavtal (dessutom hyror till marknadspris till skillnad från många kommunala skolor) ta de ekonomiska förutsättningarna för givna.

Med dagens praxis kan dessutom kommunerna styra resursfördelningen gentemot friskolor genom att exempelvis skapa socioekonomiska viktningar av elevpengen som gynnar den elevsammansättningen som just den kommunala skolan har. Det kan innebära sänkningar av skolpengen till friskolorna helt utan framförhållning. Enligt Skolverkets statistik kostar en elev i en friskola cirka 10 000 kronor mindre per år för skattebetalarna jämfört med en elev som går i en kommunal skola.

Replik publicerad i Dagens Samhälle 2019-04-15

Ulla Hamilton
vd Friskolornas riksförbund

Cecilia Marlow
tf vd Internationella Engelska Skolan

Jonas Nordström
chefsjurist Academedia

Nyckelord

Bilder

Om

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 300 medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 179 300 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Följ AcadeMedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AcadeMedia

AcadeMedia erbjuder stöd till Sveriges vårdnadshavare21.3.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Vårdnadshavare får en allt viktigare roll när Sveriges gymnasieelever numera undervisas på distans på grund av Coronaviruset. Därför erbjuder AcadeMedia nu alla Sveriges vårdnadshavare ett stöd, hur de bäst ska kunna stötta sina ungdomar som får fjärr- eller distansundervisning. Idag lanserar AcadeMedia den första filmen i en serie som ska hjälpa vårdnadshavare att få ökad förståelse om vad distans- och fjärrundervisning innebär.

Övergång till distansundervisning inom gymnasiet och vuxenutbildning17.3.2020 16:36:08 CETPressmeddelande

Från och med i morgon onsdag den 18 mars 2020, rekommenderar regeringen att all utbildning på gymnasiet, komvux och högre utbildning bedrivs på distans. Arbetet med att gå över till distansutbildning för hela eller delar av AcadeMedias verksamhet har planerats länge och sätts nu i verket för gymnasiet och vuxenutbildningen. För elever som inte har möjlighet att studera på distans och elever med särskilda behov, kommer vi att hitta andra lösningar så de kan få del av sin undervisning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum