Uppsala kommun

Idétävling om Uppsala hospital startar 15 februari

Dela

Den 15 februari rullar Uppsala kommun igång en historisk idétävling bland fastighetsutvecklare, arkitektbyråer och investerare. Målet är att hitta ett kreativt och långsiktigt ägande för Uppsala hospital, den spektakulära sjukhusbyggnaden från 1885 i Ulleråker. Rätt ägare med rätt affärsidé har möjlighet att lyfta både Ulleråker och Uppsala som destination.

15 februari rullar Uppsala kommun igång en idétävling för att utveckla Hospitalet i Ulleråker.
15 februari rullar Uppsala kommun igång en idétävling för att utveckla Hospitalet i Ulleråker.

Hospitalets läge i södra Uppsala, mitt emellan två av Sveriges största universitet, och nära Akademiska sjukhuset, innebär stora möjligheter. I och med den kommande spårvagnssatsningen får hospitalet dessutom en hållplats inpå knuten.

– En byggnad som Hospitalet behöver ett tydligt syfte för att komma till sin rätt. Vi vill se något nytt, gärna en typ av destination som Uppsalaborna aldrig har haft så nära. Vi har valt att utlysa en tävling för att säkerställa att platsen och byggnaden behåller sina kulturhistoriska värden, men får en funktion i Uppsalabornas liv så att den lever kvar under lång tid, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Startmöte för tävlingen äger rum i Hospitalet, en av Uppsalas viktigaste kulturhistoriska byggnader, i Ulleråker den 15 februariTävlingen öppnar samma dag och pågår under 2019. Vinnaren går in i en planprocess för tomten tillsammans med kommunen.

Uppsala kommun väljer ett tävlingsförfarande för att skapa något helt nytt av en i Uppsala unik miljö. Hospitalet, i folkmun kallat ”Vingmuttern”, var länge en viktig del i den psykiatriska vården.

Byggnaden, som stod färdig 1885, är tydligt inspirerad av äldre slottsanläggningar och ritades av arkitekten Axel Kumlien, som ligger bakom flera sjukhus och offentliga byggnader runtom i landet, bland annat Grand Hôtel i Stockholm.

En viktig förutsättning i tävlingen är att majoriteten av lokalerna används för publik verksamhet, det vill säga verksamheter som riktar sig utåt. Förhoppningen är att fler ska kunna ta del av lokalerna, vilket utesluter en renodlad omvandling till privatbostäder eller rena kontorslokaler.

– Vinnaren ska ha ett kreativt förslag och rätt ekonomiska muskler. Konceptet ska vara intressant redan nu, men kan självklart ta höjd för att Ulleråker om ett antal år är en central plats i Uppsala och södra staden, som erbjuder helt andra ekonomiska möjligheter än dagens, säger Kristina Sandberg, huvudprojektledare på Uppsala kommun.

År 2050 kan Uppsala ha växt med över 100 000 invånare. För att säkra en långsiktigt hållbar tillväxt sker en intensiv planering av infrastruktur, nya bostadsområden och områden för näringslivsutveckling. Majoriteten av tillväxten planeras till den södra delen av staden och Uppsala kommer att förändras genom satsningar på spårväg, utökad järnvägskapacitet mot Stockholm och helt nya stadsdelar.

I Uppsalas södra stadsdelar är 25 000 bostäder planerade, varav 7000 i Ulleråker (se FÖP Södra staden). Uppsalapaketet, Uppsala kommuns och Region Uppsalas överenskommelse med staten, innebär att ytterligare 25 000 bostäder och sammanlagt 10 000 arbetstillfällen planeras kring södra staden och Bergsbrunna.

I juryn ingår Uppsala kommuns stadsdirektör Joachim Danielsson och stadsarkitekt Claes Larsson.

Vid frågor mejla: hospitalet@uppsala.se

Mer information: https://bygg.uppsala.se/for-byggaktorer/hospitalet/

 

För mer information:

Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Kristina Sandberg, projektansvarig
Telefon: 018-727 40 05
E-post: kristina.sandberg@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se

Nyckelord

Bilder

15 februari rullar Uppsala kommun igång en idétävling för att utveckla Hospitalet i Ulleråker.
15 februari rullar Uppsala kommun igång en idétävling för att utveckla Hospitalet i Ulleråker.
Ladda ned bild

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 220 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till väldens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Dags att nominera till Uppsalas omsorgspris14.2.2019 06:45:00Pressmeddelande

Fram till 31 mars kan anhöriga, brukare och andra som har kontakt med socialtjänst eller vård och omsorg föreslå en eller flera personer till omsorgspriset 2019. Det ska gå till personer som gör skillnad för någon i sitt arbete. Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar ut priset i sommar. Genom att lyfta framgångsrika exempel vill kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. Därför delar Uppsala kommun ut omsorgspriset till en eller flera som har gjort skillnad för någon. De som blir nominerade ska ha hjälpt någon att nå drömmar, peppat till bättre hälsa och bidragit till bättre livskvalitet. Omsorgspriset går till en eller flera som arbetar inom vård, omsorg och socialtjänst och som har bidragit lite extra till: jämställdhet delaktighet god livskvalitet innovationer nytänkande. Omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden har tillsammans tagit fram kriterierna för omsorgspriset. Totalt är det tre priser, ett pris från varje nämnd. Priset

​Finalisterna till Uppsala kommuns jämställdhetspris 2019 utsedda13.2.2019 09:00:00Pressmeddelande

Uppsala kommuns jämställdhetsråd har utsett tre finalister till årets jämställdhetspris. Priset uppmärksammar och lyfter fram verksamheter och medarbetare inom kommunen som bidragit till varaktig jämställdhet genom ett aktivt, medvetet och normkritiskt arbete. Den 8 mars tillkännages årets pristagare vid ett evenemang på Uppsala stadsteater. – Jag är glad över det gedigna jämställdhetsarbete som genomförs i Uppsala. Alla de nominerade verksamheterna är värdiga vinnare för deras insatser inom jämställdhet. Med dessa tre finalister kan vi konstatera att vinnaren kommer att fortsätta göra ett gott arbete och förvalta priset galant, säger Mohamad Hassan (L) ordförande i jämställdhetsrådet. Av sju nominerade verksamheter har dessa tre utsetts till finalister: Arbetsmarknadsavdelningen inom arbetsmarknadsförvaltningen Fritid Uppsala inom kulturförvaltningen Uppsalahem AB Arbetsmarknadsavdelningen har under året bedrivit ett målmedvetet och systematiskt arbete med extratjänster. Arbetet har b

Uppsalas elever väljer som aldrig förr8.2.2019 17:39:00Pressmeddelande

Statistiken för Uppsalas skolval 2019 är klar - 96,3 procent har gjort ett aktivt val, vilket är en en ökning från tidigare år. Att eleverna gör ett aktivt skolval är viktigt eftersom det ökar deras möjlighet att få plats på den önskade skolan. - Det är glädjande att se att antalet som gör ett aktivt skolval stadigt stiger. Ur ett likvärdighetsperspektiv är det viktigt att så många som möjligt använder sig av den valfrihet som skolvalet innebär, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden. - Vi är självklart glada över att så många vårdnadshavare och elever är aktiva, säger Outi Ceder, chef för enheten resursplanering och antagning. Tittar man på enskilda årskurser har flest antal elever deltagit i valet av skola inför årskurs 6, hela 99,1 procent. Nu börjar en period av placeringar inom fristående och kommunala grundskolor. Besked om placering kommer till vårdnadshavarna under perioden 1-12 mars genom e-tjänsten eBarnUngdom och via e-post. Därefter finns möjlighet

Uppsala kommun planerar för Bostad åt alla7.2.2019 06:30:00Pressmeddelande

Uppsala kommun planerar för Bostad åt alla Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan för att underlätta och påskynda tillgången på bostäder till lägre kostnad. Handlingsplanen omfattar alla kommunens nämnder och bolag. I planen ingår att bostäder till lägre kostnad ska planeras på platser med tät kollektivtrafik och god samhällsservice. Ett annat mål i planen är att uppmuntra byggföretag att skapa attraktiva mobilitetslösningar för att minska boendekostnader, trängsel och utsläpp. Sedan 2017 har bostadsmarknaden saktat in i hela landet och behovet av att öka tillgången på bostäder till en lägre kostnad har blivit allt tydligare. - Utbudet på marknaden matchar inte de behov som finns hos till exempel unga, nyinflyttade och ensamstående, som kan ha sämre ekonomiska förutsättningar än de som är etablerade på arbetsmarknaden. Det tar vi på största allvar och därför arbetar Uppsala kommun aktivt med att möta behovet av bostäder till lägre kostnader, säger Erik Pelling (S), ordförande

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum