RF/SISU

Idrottsrörelsen öppnar upp för ett mer transinkluderande förhållningssätt

Dela

Riksidrottsstyrelsen vill verka för att öka transpersoners möjligheter att vara delaktiga och utöva inflytande i idrottsrörelsens beslutande rum. Riksidrottsstyrelsen har därför fattat beslut om en anvisning som säger att specialidrottsförbunden har möjlighet att utgå ifrån könsidentitet istället för juridiskt kön när de ska uppfylla stadgekraven på könssammansättning i styrelser och valberedningar.

Jämställdhetsarbetet har traditionellt sett utgått ifrån juridiskt kön – även om detta sällan tydliggjorts utan snarare varit underförstått. Jämställdhetsarbete syftar till att förändra maktrelationer kopplade till kön och då krävs att synliggöra och förändra strukturella skillnader mellan kvinnor och män. 

– Idrottsrörelsens, liksom samhällets, jämställdhetsmål riskerar att osynliggöra en viss aspekt av kön, könsidentitet, och exkludera vissa grupper av individer; transpersoner. Vi behöver därför både kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och samtidigt verka för att hantera kön ur ett bredare, mer transinkluderade sätt. Det här är ett steg i den riktningen säger Jenny Svender, sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Riksidrottsförbundet.

De sedan tidigare fastställda stadgarna om könssammansättning gäller alltså fortsatt, men genom anvisningen kan ett specialidrottsförbund ha könsidentitet som utgångspunkt. Rent konkret kan en styrelse bestå av minst 40 procent som identifierar sig som kvinnor och 40 procent som identifierar sig som män, resterande del av styrelsen kan bestå av kvinnor, män eller icke-binära personer.

Frågan om könsidentitet och inkludering av transpersoner har kommit att engagera allt fler inom idrottsrörelsen i och med att kunskapen höjts och flera röster hörts i frågan. Specialidrottsförbund vill inkludera transpersoner och efterfrågar hjälp med att göra det, även i styrelserummen. Detta är ett led i arbetet med att visa på riktning i frågan och underlätta för utvecklingsarbetet i förbunden.

– Alla är välkomna i idrottsrörelsen och alla behövs i våra beslutande organ. Vi måste röja undan de formaliteter som kan uppfattas som föråldrade för att ta bort tröskel efter tröskel så vi kan vara den inkluderande idrottsrörelse vi ska och vill vara, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Begrepp:

Könsidentitet: det kön som en person identifierar sig som.

Juridisk kön: avses det kön som är registrerat i folkbokföringen och som framgår i Sverige av näst sista siffran i personnumret.

Transpersoner: personer som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet.

Icke-binära: personer som inte identifierar sig som kvinna eller man, utom bortom eller mellan de två traditionella könen.

Här får en begreppsorientering i transfrågor (länk)

Här finns anvisningen om könsidentitet i styrelser och valberedningar (länk)

Här hittar du frågor och svar gällande stadgeändringen om könssammansättning (länk)

För mer information kontakta

Jenny Svender
Sakkunnig jämställdhetsfrågor Riksidrottsförbundet 
08-699 62 52 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Nyckelord

Kontakter

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum