IF Metall

IF Metall: Stoppa mäns våld mot kvinnor

Dela

När IF Metall i år uppmärksammar internationella kvinnodagen, 8 mars, är temat mäns våld mot kvinnor.

Shahab Ahmadian, ordförande Organisationen MÄN, Olga Persson, ordförande Unizon, och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall. Foto: Stefan Jerrevång
Shahab Ahmadian, ordförande Organisationen MÄN, Olga Persson, ordförande Unizon, och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall. Foto: Stefan Jerrevång

Våld är ett stort samhällsproblem som drabbar våra medlemmar och deras arbetsliv. Att vara drabbad av våldet är aldrig den utsattas enskilda, privata problem. Alla i omgivningen kan göra något, alla har vi ett ansvar att reagera. Därför blir det också en facklig fråga, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

För många utsatta kan arbetsplatsen vara den enda frizonen från våld och kränkningar. Jobbet kan vara det enda sammanhanget där en våldsutsatt person har normala sociala kontakter. Och det kan också vara en plats där hjälp och stöd kan finnas att få.

Alltför ofta saknas dock medvetenheten om hur och vad vi ska göra för att hjälpa.

 Här spelar arbetskamraterna en mycket viktig roll. Att våga ställa frågan om man misstänker att en arbetskamrat blir utsatt för våld, eller till och med är den som utsätter, kan vara första steget för att stoppa det. Vi som fackliga ledare, förtroendevalda och arbetskamrater har ett viktigt ansvar. Vi måste lära oss se tecknen och våga ställa frågor, för att på så vis aktivt kunna stötta, säger Marie Nilsson.

I samarbete med organisationen MÄN, som arbetar för att bryta destruktiva normer och motverka våld, har IF Metall tagit fram utbildningsmaterial till arbetsplatser och förtroendevalda. Men frågan kommer självklart att bli en integrerad del i IF Metalls fackliga arbete även fortsättningsvis. I förlängningen vill förbundet hitta nya arbetssätt för att förändra och skapa en långsiktig samverkan med våra arbetsgivare.

 Vad arbetsplatser och kollegor gör för att stoppa mäns våld mot kvinnor spelar stor roll. Vi är glada att få vara med och utbilda IF Metalls medlemmar kring hur man kan ingripa och uppmärksamma våld, signalera att det inte är okej, och ge stöd till ett förändrat beteende, säger Shahab Ahmadian, ordförande organisationen MÄN.

I samband med 8 mars startar IF Metall även en namninsamling, där varje underskrift ger en krona direkt till Unizon, riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

 Om mäns våld mot kvinnor någonsin ska upphöra måste män säga ifrån till andra män som utsätter kvinnor för psykiskt och fysiskt lidande. Det handlar om att vara goda förebilder. Inte bara som enskilda individer, utan även som gemensam organisation. Att arbeta mot våld i nära relationer handlar om att försvara människovärdet – en självklar facklig kamp, säger Marie Nilsson.

Här finns IF Metalls 8 mars-seminarium om mäns våld mot kvinnor att se i efterhand: https://vimeo.com/675484829

Medverkande:

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

Olga Persson, ordförande Unizon

Shahab Ahmadian, ordförande Organisationen MÄN

Eva Nordmark, jämställdhets och arbetsmarknadsminister

Hans Andersson, förtroendevald IF Metall

Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna

Moderator:

Jonas Nordling, chefredaktör Dagens Arena

Här finns mer material om IF Metalls arbete mot mäns våld mot kvinnor:

https://www.ifmetall.se/aktuellt/tillsammans-bryr-vi-oss--stoppa-mans-vald-mot-kvinnor/

Frågor besvaras av IF Metalls pressjour, 08-786 82 44

Organisationen MÄN, Ylva Werlinder 070-517 82 77

Bilder

Shahab Ahmadian, ordförande Organisationen MÄN, Olga Persson, ordförande Unizon, och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall. Foto: Stefan Jerrevång
Shahab Ahmadian, ordförande Organisationen MÄN, Olga Persson, ordförande Unizon, och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall. Foto: Stefan Jerrevång
Ladda ned bild

Om

IF Metall
IF Metall
Olof Palmes gata 11
105 52 Stockholm

08-786 80 00http://www.ifmetall.se

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 300 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.