Tessin Nordic

Ilija Batljan och Sinch-grundare investerar i Tessin inför den kommande noteringen på NASDAQ First North

Dela

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.) – meddelar att Ilija Batljan Invest AB samt Cantaloupe AB (Sinch-grundarna Björn Zethraeus, Kristian Männik, Robert Gerstmann och Henrik Sandell) väljer att investera i Tessin inför den kommande noteringen. Ilija Batljan Invest kommer att äga ca fem procent och Cantloupe kommer att äga ca sex procent. Samtidigt stärker NFT Ventures sitt nuvarande ägande med ca sex procent och blir därmed Tessins största ägare med ca 28 procent. Säljare är Stronghold Invest AB som efter transaktionerna blir Tessins näst störste ägare med cirka 11 procent.

Jonas Björkman, VD Tessin
Jonas Björkman, VD Tessin

"Vi känner oss stolta och hedrade över att addera två så starka namn på ägarlistan i Tessin. Samtidigt visar NFT att Tessin är en prioriterad investering och vi ser fram emot nästa strategiska steg i vår utveckling.” säger Jonas Björkman, VD och medgrundare av Tessin. ”Det känns extra stimulerande att Ilija Batljan, huvudägare i Samhällsbyggnadsbolaget, väljer att investera i Tessin då hans stora erfarenhet och starka namn i fastighetsbranschen speglar de ambitioner vi har. Att vi också har fått med Cantaloupe som ägs av fyra av grundarna till Sinch, ett av de absolut mest snabbväxande börsbolagen under senare år känns inte bara hedrande utan validerar också vår tro på skalbarheten i affären.”

Inför noteringen kommer Tessin dessutom att genomföra en riktad nyemission mot utvalda investerare som kan utgöra en viktig del av den långsiktiga ägarstrukturen. Cantaloupe tillsammans med Stronghold Invest och Hans Runesten, huvudägare i Effnetplattformen (EFFP) samt ledamot i Samhällsbyggnadsbolaget, deltar som ankarinvesterare i nyemissionen och har lämnat teckningsförbindelser på ca 45 procent av emissionen som är begränsad till maximalt ca 38 MSEK. Samtliga åtar sig i samband med detta att ansluta sig till omvända noteringen av Effnetplattformen på samma villkor som majoritetsägarna.

”Det känns naturligt för oss att fortsätta vara del av Tessins resa mot fortsatt utveckling av framtidens finansieringslösningar som riktar sig mot fastighetssektorn. NFT har varit med från början och jag är imponerad över den starka position bolaget byggt i Norden och ser en fortsatt stor potential i Tessins långsiktiga möjligheter att växa till att bli en ledande aktör i Europa. Tessin tillhör den nya generationens aktörer i finansbranschen där NFT sannolikt kan bidra med kompetens, erfarenhet och nätverk.” säger Pär Roosvall, NFT Ventures.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Jonas Björkman, VD Tessin
Jonas Björkman, VD Tessin
Ladda ned bild
Ilija Batlan, VD SBB
Ilija Batlan, VD SBB
Ladda ned bild

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Om Tessin Nordic AB (publ)

Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Vid utgången av 2020 hade Tessin närmare 55,000 registrerade medlemmar på plattformen. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant.

Tessin erbjuder idag primärt bygg- och brygglån till små- och medelstora fastighetsbolag och fastighetsutvecklare. Lånen finansieras genom Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin är idag verksamt i Sverige och Finland och har sedan starten totalt förmedlat drygt 2,8 miljarder kronor i finansiering till mer än 260 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till att byggnationen av omkring 5 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter som blivit verklighet. Sedan starten har motsvarande knappt 1,8 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till cirka 8,4 procent.

Finansiell information om Tessin finns i Tessins bokslutskommuniké.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för aktieägarna. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB. För ytterligare information besök om Effnetplattformens hemsida.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Ilija Batljan and founders of Sinch invest in Tessin ahead of the imminent listing on NASDAQ First North7.4.2021 09:00:00 CEST | Press release

Stockholm, Sweden. Tessin Nordic AB (publ) is announcing that Ilija Batljan Invest AB and Cantaloupe AB (Sinch founders Björn Zethraeus, Kristian Männik, Robert Gerstmann and Henrik Sandell) have opted to invest in Tessin ahead of the imminent IPO. Ilija Batljan Invest will own about five percent and Cantaloupe will own about six percent. In conjunction, NFT Ventures will increase its current stake by about six percent to become Tessin’s largest shareholder, with an interest of about 28 percent. The seller is Stronghold Invest AB, which will be Tessin’s second-largest shareholder after the transactions, with an interest of about 11 percent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum