Formas

Inbjudan: Innovativa arbetssätt och inkluderande måltidsupphandling

Dela

Kan god hälsa, hållbarhet och nya nätverk väga tyngre än ett lågt pris? Vilka är de hållbara mervärdena av upphandling? Det vill vi på Formas prata om under Innovationsveckan. 4 oktober kl 09.00 träffar vi experter från LRF, Upphandlingsmyndigheten, Dalslands Miljö & Energiförbund, SLU, Örebro universitet, Chalmers och KTH. Välkommen att vara med!

I Sverige serveras 3 miljoner offentliga måltider per dag, som ska upphandlas. Ett innovativt arbetssätt kring upphandlingar kan ge så mycket mer värde till dessa måltider än ett lågt pris. När det gäller livsmedel och de offentliga måltiderna kan det till exempel vara: hälsoeffekter hos både människor och djur; ökad variation, njutning och hållbarhet i de offentliga måltiderna; stöd till det lokala näringslivet; ökad integration; fler hållbara arbetstillfällen samt bättre samverkan och nya nätverk på olika nivåer i samhället.

Hur kan innovativ upphandling stärka social hållbarhet, förbättra den offentliga måltiden och gynna svenska livsmedelsproducenter? Att medvetet arbeta med lokala förutsättningar, hälsa och upphandling kan gynna hela livsmedelssystemet och ökar samhällets hållbarhet och motståndskraft. Det gäller inte bara vid upphandling utan också vid industrietableringar och annan samhällsutveckling.

Vi är först ut på Innovationsveckan och kommer att samtala med aktörer som har mycket kunskap i frågeställningarna och med forskare från tre nationella centrum för livsmedelsforskning och -innovation som vill få in nya perspektiv i upphandling. Välkommen att titta och ställa frågor!

Samtalet sänds här måndag 4 oktober kl 09.00-10.00 

Medverkande

  • Monica Sihlén, ansvarig för livsmedel, Upphandlingsmyndigheten
  • Auni Hamberg, ansvarig för offentlig upphandling, LRF
  • Katrin McCann, miljöstrateg, Dalslands miljö- och energiförbund
  • Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition, PAN Sweden/Örebro universitet
  • Helena Nordström Källström, forskare med fokus på social hållbarhet, SustAinimal/SLU
  • Fredrik Gröndahl, docent och koordinator, BLUE FOOD/KTH
  • Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap, BLUE FOOD/Chalmers

Moderatorer: Jessica Ekström och Sofia Rickberg, Formas.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Formas
Formas
Drottninggatan 89
11182 Stockholm

08-7754000http://www.formas.se/

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Följ Formas

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Formas

Välkommen storsatsning på klimatet17.12.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Med dagens forsknings- och innovationsproposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige ger regeringen forskningsrådet Formas möjlighet att storsatsa på det nationella forskningsprogrammet om klimat. Ett tydligt medskick är att låta forskning om biologisk mångfald och ekosystem ingå i programmet. Samtidigt får Formas i uppdrag att starta ett nytt forskningsprogram kring hav och vatten. Ytterligare satsningar är att forskningsprogrammet inriktat på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor nu får långsiktig finansiering och att det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande får uppdrag att satsa på forskning kring såväl social bostadspolitik som klimatanpassning, landsbygdsutveckling och regional planering. – Det är mycket glädjande att Formas får förtroendet att med ännu större kraft utveckla och förstärka forskningen kring de stora samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör. Det natio

Ny forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19 inför framtida kriser15.12.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, har som en akut insats under pandemin gått samman för att finansiera projekt som kan skapa kunskap inför framtida samhällskriser. Projekten får dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera kriser kan bli bättre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum