Röda korset

Inbjudan till Almedalen - Svenska Röda Korsets och RKUFs seminarium

Dela
I samband med skogsbränderna 2018 deltog Svenska Röda Korset i krishanteringsarbetet både med egna insatser och med att förmedla spontanfrivilliga till de lokala räddningstjänsterna.
I samband med skogsbränderna 2018 deltog Svenska Röda Korset i krishanteringsarbetet både med egna insatser och med att förmedla spontanfrivilliga till de lokala räddningstjänsterna.

Migration, krisberedskap och internationell humanitärt bistånd är huvudfokus för Svenska Röda Korset under Almedalsveckan. Vi arrangerar flera seminarier, själva och tillsammans med andra, och alla som är i Visby är varmt välkomna att delta. 

Platsen är Röda Korsets monter vid rondellen Hamnplan om inget annat anges. 

Följande är ett urval av de seminarier vi arrangerar, på vår webb hittar du det fullständiga programmet

Måndag 1 juli

Barn och unga på flykt - hur vill vi ha det egentligen?

Tid: kl. 10.00-11.00
I juni röstar riksdagen om en förlängning till 2021 av den tillfälliga asyllagstiftningen. En parlamentarisk utredning ska komma fram till hur lagstiftningen ska se ut efter det. Och snart blir barnkonventionen lag. Hör framtidens makthavare om ett ungdomsperspektiv på integration och migration – en paneldebatt där unga politiker ges möjlighet att redovisa sin syn på framtidens migrationspolitisk - med ett tydligt fokus på barn. Alla riksdagspartiers ungdomsförbund är inbjudna.

Arrangör: Röda Korsets Ungdomsförbund

Första hjälpen för alla

Tid: kl. 15.00-16.00
Ingen vill hamna i kris, men vi måste ändå ha beredskap. När det sker olycksfall är det viktigt att den som finns i närheten, kan göra något för att hjälpa till och ytterst rädda livet på den som drabbats. Här får du lära dig grunderna i Första Hjälpen. Din insats kan rädda liv.

Hur bedriver man ett långsiktigt humanitärt bistånd?

Tid och plats: Måndag 1 juli, 13:00 - 13:45, Donnersgatan 6, Sverige i Världentorget

Ofta likställs humanitärt arbete med kortsiktiga insatser för att lindra omedelbar nöd och rädda liv, men dagens humanitära kriser är mer komplexa än så. Många av dagens humanitära kriser kan inte längre ses enbart som nödsituationer utan har övergått till kroniska, ekonomiska och sociala tillstånd; vi har ett nytt ”normaltillstånd”. Utvecklingsaktörer befinner sig allt oftare i komplicerade kontexter där de akuta behoven måste tillgodoses parallellt med målen för fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling.

Medverkande:

 • Melker Måbeck, Internationell chef, Röda Korset
 • Stefan Lundgren, Riksrevisor, Riksrevisionen
 • Anders Öhrström, Chef för utvecklingssamarbetet med Bangladesh, Sida

Arrangör: Röda Korset

Tisdag 2 juli

Sverige stängt för dagen – välkommen åter?

Tid: kl. 09:00 - 10:00

I samband med Januariavtalet beslutade regeringen, (L) och (C) att framtidens migrationspolitik ska ses över. En parlamentarisk kommitté ska presentera förslag att sjösätta år 2021. Den tillfälliga lagen förlängs tills dess med förändringen att familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande möjliggörs. Många remissinstanser kritiserade en förlängning. Vad är de viktigaste lärdomarna vi kan dra från de senaste årens olika regelverk och dess konsekvenser för enskilda såväl som för samhället i stort?

Medverkande:

 • Joakim Palme, Ordförande, Delmi
 • Maria Malmer Stenergard, Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Martin Ärnlöv, Generalsekreterare, Röda Korset
 • Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket
 • Peo Hansen, Professor, Linköpings Universitet
 • Carina Ohlsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Therese Lindström, Programchef migration, Fores

Onsdag 3 juli

Näringsliv och civilsamhälle tillsammans i kris

Tid: kl. 14:00 - 15:00

Hur arbetar vi tillsammans före, under och efter en kris för att samhället snabbt ska kunna återhämta sig? Och vilket ansvar ska civilsamhället och näringslivet ta i nationell krisberedskap? När samhället ställs inför nya utmaningar i form av naturkatastrofer, IT-attacker eller social och ekonomisk oro krävs ett gemensamt ansvarstagande och en handlingskraftig krisberedskap. För att främja helhetssyn och stärka samhällets krisberedskap bjuder Röda Korset tillsammans med Högskolan i Skövde på en interaktiv rollspelssimulering där vi tillsammans med beredskapspartners från olika sektorer upptäcker hur kriser kan hanteras och hur återhämtning kan ske. Publiken får möjlighet att följa rollspelen på skärmen. Begränsat antal platser.

Anmälan till: giomar.nilsson(@)redcross.se

Medverkande:

 • Martin Ärnlöv, Generalsekreterare, Röda Korset
 • Joeri van Laere, Projektledare, Högskolan Skövde
 • Ulrika Dahlin, Chef Risk & Säkerhet, ICA
 • Thomas Tcherning, VD, Bring
 • Johanna Ögren, Head of Fraud and Transaction Monitoring, SEB

Torsdag 4 juli

Sveriges krisberedskap och framtidens frivillighet

Tid: kl. 08:30 - 09:30

Svensk krisberedskap och totalförsvar behöver medverkan från myndigheter, kommuner, företag – och frivilliga, såväl organiserade som spontana. Frivilligheten bidrar både med välbehövliga resurser och med förankring och delaktighet. Men hur kan vi möjliggöra för frivilliga inom krisberedskapen? Med anledning av försvarsberedningens slutbetänkande och den antologi som Svenska Röda Korset nyligen släppt om framtidens frivillighet, för vi en diskussion om frivillighetens roll i kris – nu och i framtiden.

Medverkande:

 • Mikael Damberg, Inrikesminister, (S) Regeringen
 • Dan Eliasson, Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Ylva Jonsson Strömberg, Krisberedskapschef, Röda Korset
 • Kicki Scheller, Försvarsdirektör, Chef Enheten för social hållbarhet och Beredskap, Länsstyrelsen i Gotlands län
 • Martin Ärnlöv, Generalsekreterare, Röda Korset

Nyckelord

Kontakter

Bilder

I samband med skogsbränderna 2018 deltog Svenska Röda Korset i krishanteringsarbetet både med egna insatser och med att förmedla spontanfrivilliga till de lokala räddningstjänsterna.
I samband med skogsbränderna 2018 deltog Svenska Röda Korset i krishanteringsarbetet både med egna insatser och med att förmedla spontanfrivilliga till de lokala räddningstjänsterna.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns i 192 länder. Vi kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Nomineringarna till Röda korsets journalistpris är klara5.3.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Varje år drabbas miljontals människor av katastrofer och krig. Därför vill Röda Korset belöna en journalistisk gärning – i form av ett reportage eller särskild satsning - som 2019 ökat förståelsen för de humanitära konsekvenserna och komplexiteten i dagens kriser eller katastrofer, ute i världen såväl som i Sverige. Priset kan gå både till en enskild journalist eller ett medieteam.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum