Göteborgs stift

Inbjudan till Bokrelease 2 december: En slant i muggen – och sedan?

Dela
En slant i muggen - och sedan? Red Gert Gelotte
En slant i muggen - och sedan? Red Gert Gelotte

Boken ”En slant i muggen och sedan” är skriven av flera författare med ett gemensamt syfte, att förmedla kunskaper och erfarenheter av att hjälpa fattiga och utsatta EU-medborgare i Sverige. Boken riktar sig i första hand till diakoner och andra som vill hjälpa, men inte riktigt vet med vad och hur. 

I bokens redaktion ingår Sara Ivarsson, stiftsdiakon, Göteborgs stift, Mikael Ringlander, stiftsadjunkt och pressfotograf, Göteborgs stift, Daniela Andreoli, Projektledare – projekt välfärd & EUhandläggare, Göteborgs stift samt Gert Gelotte, journalist och volontär. 

I boken finns även ett reportage från en resa i Rumänien där vi som reste ville försöka ta reda på vad som är bäst, att ge pengar till den som tigger i Sverige eller att ge pengar till organisationer som arbetar mot fattigdom i Rumänien? 

Vi kom hem med erfarenheten att båda sätten att hjälpa är bra. I staden Buzàu kunde vi med egna ögon se att familjer där någon varit utomlands för att arbeta eller tigga hade ett något bättre liv än de som stannat hemma. De hade kunnat reparera sina bostäder och ge sina barn bättre kläder. 
Gert Gelotte 

Välkommen till Göteborgs domkyrka fredagen den 2 december kl 16.30 

Vid bokreleasen kommer biskop Per Eckerdal att överlämna ett exemplar av boken till AnnSofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. 

Medverkar gör också stiftsadjunkt Mikael Ringlander, journalist Gert Gelotte och stiftsdiakon Sara Ivarsson. Boken är utgiven av Verbum i samarbete med Svenska kyrkan i Göteborgs stift, Sveriges stadsmissioner, Bräcke diakoni, Frälsningsarmen och Göteborgs räddningsmission.

Kontakt: Sara Ivarsson, 031-771 30 64 
sara.ivarsson@svenskakyrkan.se

Kontakter

Bilder

En slant i muggen - och sedan? Red Gert Gelotte
En slant i muggen - och sedan? Red Gert Gelotte
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftetet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Fyra vigdes till präster i biskop Pers sista vigning21.1.2018 14:00Pressmeddelande

Söndagen den 21 januari, på Tredje söndagen efter Trettondedagen, fick Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal vigde Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veres för tjänst i Svenska kyrkan. I gudstjänsten i domkyrkan avlade de prästlöftena. Därmed har biskop Per Eckerdal under sina år som biskop i Göteborgs stift vigt 67 präster och 50 diakoner. Söndagen den 21 januari fick Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal vigde Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veres för tjänst i Svenska kyrkan. Vid vigningen medverkade bl a biskop Atle Sommerfeldt från vänstiftet Borg i Norge. De nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. I veckan före prästvigningen genomgick kandidaterna prästexamen inför biskop och domkapitel. Det är den sista delen av den formella prästutbildningen som bland an

Fyra vigs till präster i biskop Pers sista prästvigning19.1.2018 08:14Pressmeddelande

Göteborgs stift får söndagen den 21 januari 4 nya präster då biskop Per Eckerdal viger 4 kandidater för tjänst i Svenska kyrkan. Under veckan före genomgår de prästexamen inför domkapitlet. På måndag träder de i tjänst som präster i församlingar i stiftet. En viktig uppgift för biskopen är att viga präster och diakoner till tjänst i Svenska kyrkan. Detta blir biskop Pers sista vigning innan pensioneringen. Den 21 januari, på Tredje söndagen efter Trettondedagen, får Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal viger Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veresför tjänst i Svenska kyrkan. Vid vigningen i domkyrkan avlägger kandidaterna prästlöftena. De handlar om att säga ja till att utöva prästämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. De ny nyvigda

Biskop Per Eckerdals julhälsning21.12.2017 12:48Pressmeddelande

Under senare år har biskop Per Eckerdal gett en julhälsning via video till stiftsbor i Göteborgs stift. Filmen finns att se på YouTube. I slutet av februari 2018 går biskop Per i pension. Vid den sista julen som biskop i Göteborgs stift återvänder biskop Per till Älvsåkers kyrka där han håller Julotta. Han kommer då bl a att uppmärksamma Hilding Axelsson som deltar i sin 83:e julotta i rad. Årets julotta i Älvsåkers kyrka i Tölö-Älvsåkers pastorat leds av biskop Per Eckerdal. Det är inte första gången han firar gudstjänst där. Under många år i slutet av 1980-talet var han komminister i Älvsåker. Då tjänstgjorde också Hilding Axelsson som kyrkvaktmästare. Hilding, som alltid varit en trogen gudstjänstfirare innehar ett svårslaget rekord i de sammanhangen. Han har varit på 82 julottor i obruten följd. I år är han med om sin 83:e julotta, och det kommer biskop Per att uppmärksamma på ett särskilt sätt i årets julotta. Biskop Pers advents- och julhälsning kan ses på YouTube via Göteborgs s

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum