VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Inbjudan till pressträff för forskningsprojektet Sweden-China Bridge

Dela

Forskningsprojektet Sweden-China Bridge – Creating A Collaborative Academic Platform for Electrification of Transportation Systems publicerar nu den första omfattande studien i Kina. Studien har undersökt förekomsten av batteribyte (battery-swapping) för elfordon, det vill säga att man enkelt byter ett urladdat batteri mot ett fulladdat.

Batteribyte har snabbt blivit en nationell strategi som komplement till att ladda elfordon via kabel. Flera kinesiska biltillverkare designar, tillverkar och levererar kompletta systemlösningar. I slutet av 2020 fanns det nästan 600 batteribytesstationer i Kina. Nya OEM-företag (företag som tillverkar komponenter men inte färdiga slutprodukter) satsar nu på teknologin och hundratals nya batteribytesstationer kommer att etableras under de kommande åren.

Högskolan i Halmstad startade i oktober 2020 forskningsprojektet Sweden-China Bridge – Creating A Collaborative Academic Platform for Electrification of Transportation Systems i samarbete med Lunds universitet, VTI, Jönköping University och Jönköping International Business School. Projektet finansieras av Trafikverket och pågår i två år.

Rapporten Exploring battery-swapping for electric vehicles in China 1.0 är en genomgång av batteribytesteknologin, dess historia och utvecklingen från pilotstadiet till nationell strategi, samt redogör för hur kinesiska aktörer arbetar med teknikutveckling och kommersialisering vid etableringen av ett nytt ekosystem och nya affärsmodeller för batteribyteslösningar.

Titel: Exploring battery-swapping for electric vehicles in China 1.0

ISBN: 978-91-987011-0-4

PRESSTRÄFF (PRESS MEETING)

DATUM: fredagen den 16 april 2021

TID: 13:00–14:00

ZOOM: https://hh-se.zoom.us/j/61225655197.

Journalister och forskare bjuds in till digital pressträff där forskargruppen presenterar forskningen och rapporten samt beskriver forskningsaktiviteter för 2021 och kommande publikationer om bland annat

  • batteribyte för tunga fordon och bussar i Kina 1.0
  • status för batteriteknik i Kina
  • status för vätgasteknik i Kina
  • status för induktiv laddning i Kina
  • omvandling av staden Shenzhen till en världsledande elektrifierad stad
  • hybrid-elektrifiering av Shanghai.

Kontakt:

Mike Danilovic, fil. dr

Professor i Industrial Management Innovation och Technology Management.

Högskolan i Halmstad

Telefon: 070-815 75 88

E-post: mike.danilovic@hh.se

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Begränsad potential att uppnå miljökvalitetsmål genom överflyttning av gods med dagens prioriteringar30.8.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den politiska ambitionen att flytta över transporter av gods från väg till järnväg och sjöfart har en begränsad potential att bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen. Det sett till de investeringar i infrastruktur och teknik, framför allt på vägsidan, som gjorts och planeras samt de politiska beslut som fattats på nationell nivå och inom EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum