Universitetssjukhuset Örebro

Indisk vårdpersonal lär av USÖ: "Unikt besök"

Dela

Vårdpersonal från det stora sjukhuset Safdarjung Hospital i Indien besöker Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, den här veckan. Under vistelsen ska de få veta mer om Universitetssjukhusets arbete med att förebygga antibiotikaresistens. Värdar för besöket är Vårdhygien på USÖ i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Ju mer antibiotika vi använder desto mer ökar resistensen och desto svårare blir det att bota vissa sjukdomar. Med förebyggande arbete, som vårdhygien, minskar risken för smittspridning och i förlängningen behovet av antibiotika. Ronder för att kontrollera hygienrutiner genomförs regelbundet på USÖ. Förskrivningen av antibiotika kontrolleras också rutinmässigt.

När ledande företrädare för ett stort sjukhus i Indien kommer på besök till Örebro den här veckan, den 30 september-3 oktober, är detta något de vill ta del av.

- Från indisk sida har man uttryckt intresse för att se hur vi i Sverige jobbar med frågor som rör vårdhygien, antibiotikaanvändning och smittskydd i praktiken. På USÖ finns många exempel på det systematiska arbetet som görs inom området, som vi är glada att sjukhuset vill dela med sig av, säger Sonja Löfmark, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Resistens ett globalt dilemma

Safdarjung Hospital ingår i ett samarbete med Indien National Center for Disease Control, NCDC, som har ett uppdrag att förebygga smittsamma sjukdomar i Indien, och Folkhälsomyndigheten i Sverige. De samverkar inom ramen för ett bilateralt projekt om folkhälsa. 

- Antibiotikaresistens är ett globalt dilemma. Hur det är i Indien påverkar oss också. Vi i Sverige är angelägna om att det blir en förändring även där, säger Gunnar Hagström, hygiensjuksköterska på USÖ och värd för besöket.

På programmet i Örebro står bland annat en introduktion till Strama och det svenska arbetet mot antibiotikaresistens. Besökarna kommer också att få lära sig mer om ”Infektionsverktyget”, som är ett rapportverktyg för att kunna utvärdera antibiotikaordinationer. Dessutom ska Hans Fredlund, tidigare smittskyddsläkare, berätta om hur vårdhygienarbetet har förändrats över tid.

Ska besöka neonatalavdelning

Besökarna har särskilt önskat att få titta på det förebyggande arbetet inom neonatalvården. De kommer att få besöka neonatalavdelningen samt få en genomgång av hur Ceps-utbildningen går till på Kliniskt träningscenter.

- Det här är ett unikt besök, av personer som har ansvaret för att begränsa antibiotikaresistens i indisk sjukvård. Vi är stolta över att få ta emot dem och visa dem vårt systematiska vårdhygieniska arbete, säger Gunnar Hagström.


Fakta/Antibiotikaresistens

  • Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande och höga kostnader för sjukvården.
  • Modern sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer eftersom de innebär en ökad infektionsrisk. Därför är det viktigt att antibiotika används rationellt – bara när det behövs och på rätt sätt.
  • Preventivt arbete med vårdhygien och hygienrutiner i samhället förebygger infektioner och smittspridning vilket in sin tur minskar behovet av antibiotika.
  • Antibiotikaresistenta bakterier kan överföras mellan människor, men också via djur, livsmedel och i vår miljö. Bakterier kan dessutom sprida antibiotikaresistens genom att byta resistens med varandra.
  • De här komplexa sambanden ställer höga krav på en effektiv nationell och lokal resistensövervakning, men också fortlöpande epidemiologisk information om resistenta bakteriestammar och analys av hur de sprids i olika miljöer på en internationell nivå.

Källa: Folkhälsomyndigheten

För mer information om besöket kontakta:

Gunnar Hagström

Telefon: 019-602 52 88

Mejl: gunnar.hagstrom@regionorebrolan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Forskare får 3,5 miljoner från Forte, söker svar på hur vuxna påverkas då någon närstående drabbas av kronisk sjukdom4.6.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

En stor andel av den vuxna befolkningen har ett barn eller en förälder med kronisk sjukdom. Det innebär att vuxna i allt större utsträckning måste hantera den närståendes sjukdom samtidigt som de befinner sig mitt i arbetslivet. Det hela försvåras ytterligare av minskade resurser inom vår sociala välfärd. ”Vad får det för konsekvenser på hälsa och arbetsliv hos de vuxna? Det vill vi i forskargruppen undersöka”, säger Ayako Hiyoshi, epidemiolog inom Region Örebro län.

Pressinbjudan: Örebro universitetssjukhus inviger sprutbytesmottagning24.5.2019 11:23:00 CESTPressmeddelande

Nu öppnar sprutbytesmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro. Media är välkomna att närvara vid invigningen på måndag den 27 maj klockan 11.00. Sprutbytesmottagningen vänder sig till personer i hela länet som har ett intravenöst bruk av droger och erbjuder dem utbyte av injektionsverktyg. Mottagningen har tre huvudsakliga syften: Att förebygga ytterligare smittspridning av blodburna infektioner, framför allt hepatit C och HIV. Att skapa en kontaktyta mot hälso- och sjukvården för personer med injektionsmissbruk. Erbjuda kontakt med beroendecentrum med sikte på ett narkotikafritt liv. På mottagningen finns sjuksköterskor från infektionskliniken och beroendecentrum. Läkare, kurator och barnmorska finns också inom verksamheten för sprutbytet. Media är välkomna att närvara vid invigningen av sprutbytesmottagningen på måndag. Datum: Måndag den 27 maj. Tid: Klockan 11.00. Plats: Bottenvåningen i A-huset på USÖ. Medverkande: Karin Sundin (S), regionråd och ordförande i hälso- sjukvårdsnäm

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum