Umeå kommun

Individ- och familjenämndens budget och uppdragsplan 2019

Dela

Kommunfullmäktige ger individ- och familjenämnden 82,2 miljoner kronor i utökad budgetram för indexuppräkning och för att möta ökade behov inom nämndens verksamheter. Trots tillskottet står nämnden inför stora ekonomiska utmaningar.

Ny budgetram för 2019 är 1 280,4 miljoner kronor. I budgeten prioriteras hemtjänst, personlig assistans, LSS-boenden samt försörjningsstöd. Individ- och familjenämnden beslutade också att utöka bemanningen inom myndighetsutövning, funktionshinderomsorg med två årsarbetare.

– Den utökade budgetramen behövs för att kunna möta volymökningar inom nämndens verksamheter. Vi ser till att prioritera funktionshinderomsorgen och satsar extra medel på utbildning för personalen så man får stöd i sin yrkesroll, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Bättre samordnat stöd

Övergripande mål för nämndens alla verksamheter är att arbeta för att möjliggöra och stärka människors förutsättningar att leva ett självständigt liv. Den nya organisationen för stöd och omsorg som trädde i kraft 1 juli 2018 syftar bland annat till att personer med behov av insatser från flera verksamhetsområden ska få ett bättre samordnat stöd.

– Under den sista mandatperioden har vi haft stora utmaningar med mottagande av ensamkommande och stora sparbeting som vi med gemensamma krafter klarat av att genomföra. Min bedömning är att ordförande tillsammans med oss från övriga partier och tjänstepersoner tagit stort ansvar att klara av att få en kvalitativ verksamhet som styr mot självständighet utifrån den givna budgetramen, det är ansvarsfull politik med tanke på Umeå kommuns budgetläge, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Kompetensutveckling och välfärdsteknik

En av utmaningarna för nämndens verksamheter är kompetensförsörjningen. Det kommer att saknas medarbetare. Förutom att satsa på bland annat kompetensutveckling och tydliga karriärvägar ska ambassadörsverksamheten, där egna medarbetare lyfts fram, vidareutvecklas. Verksamheterna behöver också kompensera med välfärdsteknik. Försök med till exempel medicingivare, kameratillsyn och chat-bot pågår.

Prioriterade områden

Så här har individ- och familjenämnden fördelat inom budgetramen för 2019:

Hemtjänst i ordinärt boende, 9,9 miljoner kronor

Personlig assistans enligt LSS, 12,7 miljoner kronor

LSS-boende, 28,8 miljoner kronor

Försörjningsstöd, 0,8 miljoner kronor

Myndighetsutövning, 1,3 miljoner kronor

Utbildning funktionshinderomsorg, 0,5 miljoner kronor

Serviceassistenter funktionshinderomsorg 1,0 miljoner kronor

Nationella minoriteter, 0,2 miljoner kronor

Anhörigutbildning narkotika, 0,2 miljoner kronor

Familjepeppen, 0,1 miljoner kronor

– Ett stort åtagande under 2019 blir att ytterligare förstärka arbetet mot våld. Genom vårt nära samarbete med Polisen så fortsätter arbetet mot prostitution och människohandel och nu ska vi ägna året att involvera allt fler i kampen mot våld i samhället, säger Andreas Lundgren (S), ordförande.

Vänsterpartiets yrkande avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Mer information:

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden
Umeå kommun 
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande 
individ- och familjenämnden
Umeå kommun 
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum