Högskolan i Halmstad

Individuella digitala hjälpmedel ska motverka högt blodtryck

Dela

Genom motivation och påminnelse, baserat på personliga behov och beteenden, vill forskare vid Högskolan i Halmstad öka sannolikheten för att patienter med högt blodtryck följer ordinerad läkemedelsbehandling. Det finns olika skäl till att patienter inte tar sin medicin, till exempel glömska, rädsla för biverkningar och brist på förståelse för konsekvenserna av utebliven medicinering. Individuella digitala hjälpmedel är ett sätt att stödja patienter med högt blodtryck att ta sin medicin.

Kobra Etminani, biträdande universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. Bild: Ida Fridvall, Högskolan i Halmstad
Kobra Etminani, biträdande universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. Bild: Ida Fridvall, Högskolan i Halmstad

I en nyligen publicerad artikel i the Journal of Medical Internet Research (JMIR) visar en grupp forskare vid Högskolan i Halmstad att det finns behov av skräddarsydda digitala insatser för att ge individuell hjälp till patienter med hypertoni, det vill säga högt blodtryck. För att förhindra framtida komplikationer som hjärtsvikt och stroke är det viktigt att följa ordinerad behandling vid hypertoni.

– Våra studier visar att det är mycket viktigt att ta hänsyn till olika beteenden när digitala hjälpmedel utformas för att öka sannolikheten att patienter med hypertoni tar sin medicin och därmed får kontroll över sitt blodtryck. Det finns olika anledningar till att människor inte följer ordinerad medicinering, kost eller motion, vilket kan resultera i okontrollerat blodtryck. Därför är det angeläget med anpassningsbara och individualiserade digitala insatser för att ge rätt stöd till varje individ i stället för att ge allt till alla patienter. Det finns ingen universallösning, säger Kobra Etminani, biträdande universitetslektor i informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, och som ingår forskargruppen som har skrivit artikeln i JMIR.

Skapar digitalt hjälpmedel för patienter

Forskningen genomförs tillsammans med Region Halland i ett projekt som heter iMedA (Improving Medication Adherence through Person Centred Care and Adaptive Intervention). Målet med iMedA är att öka sannolikheten för att patienter med hypertoni ska hämta ut och ta sin ordinerade medicin. Första steget för forskarna har varit att kartlägga vilka olika anledningar och beteenden som finns för patienter som inte följer sin ordination. Detta gjordes genom att analysera patientdata med hjälp av datautvinning som är en process för att hitta mönster i stora datamängder. Nästa steg är att använda dessa beteendemönster för att skapa en prototyp av ett digitalt hjälpmedel som kan anpassas till individers behov och beteende. Den i JMIR nyligen publicerade studien är en del i detta steg.

– Vi hoppas att vår lösning kan ge rätt insats i rätt tid och till rätt person genom att förutsäga personens beteende. En insats, eller intervention, kan till exempel vara en påminnelse för en glömsk eller upptagen person, ett faktaunderlag till den som behöver information eller ett motiverande budskap för den som är omotiverad. Poängen är att påverka patienten på ett individuellt sätt. Det digitala hjälpmedlet kan anpassas och förändras över tid, och det ska kunna användas av både patienten och sjukvårdspersonal för att öka sannolikheten att ordination och läkemedelsbehandling följs och därmed få kontroll på blodtrycket, säger Kobra Etminani.

Mer information

Forskningsprojektet iMedA är tvärvetenskapligt och involverar forskare från två forskningsmiljöer på Högskolan i Halmstad, Inbyggda och intelligenta system (EIS) och Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), samt Region Halland. Forskningen ligger väl i linje med Högskolans profilområde Hälsoinnovation.

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kobra Etminani, biträdande universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. Bild: Ida Fridvall, Högskolan i Halmstad
Kobra Etminani, biträdande universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. Bild: Ida Fridvall, Högskolan i Halmstad
Ladda ned bild
Kobra Etminani, biträdande universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. Bild: Ida Fridvall, Högskolan i Halmstad
Kobra Etminani, biträdande universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad. Bild: Ida Fridvall, Högskolan i Halmstad
Ladda ned bild

Länkar

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Kristian IV:s väg 3
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

När pandemi blir infodemi25.3.2020 13:45:00 CETPressmeddelande

Samhället ställs inför flera utmaningar i och med coronavirusets utbrott. Massmedier och sociala medier fylls av rapporter om viruset och bilder på tomma butikshyllor. WHO ser att coronapandemin kan bidra till en världsomvälvande infodemi, alltså ett överskott av information där det är svårt att avgöra vad som är trovärdigt och inte. Linus Andersson är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och har fem tips på saker du ska tänka på om du sprider information.

Forskning om genus, normer och feminism vid Högskolan i Halmstad4.3.2020 15:50:00 CETPressmeddelande

På söndag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen. Högskolan i Halmstad har flera forskare som forskar om genus, normer och feminism. Här är några exempel!​ Om hur synliga och osynliga socialt konstruerade könsgränser inom idrotten, i skolan och på gymmen kan förskjutas, korsas eller förändras. ​​Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap ​​Kontakt: telefon 073-366 09 55, e-post eva-carin.lindgren@hh.se Om kvinnors reproduktiva hälsa, vad som främjar hälsa vid graviditet och barnafödande, samt hur en säker och kvalitativ förlossningsvård kan uppnås. ​​Ing-Marie Carlsson, docent i omvårdnad ​​Kontakt: telefon 035-16 78 21, e-post ing-marie.carlsson@hh.se Hur ett nytt utbildningskoncept kan påverka frågor kring jämställdhet, gemenskap och inkludering kopplat till teknikämnen ​​Pia Ulvenblad, docent i företagsekonomi ​Kontakt: telefon 035-16 75 42, e-post pia.ulvenblad@hh.se ​Jeaneth Johansson, professor i företagsekonomi ​Kontakt: telefon 035-16 75 91, e-post jeaneth.johans

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum