Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna: Kritik mot Riksbankens löneoptimism

Dela

– Riksbankens prognoser på löneökningar omkring 3,5 procent är för höga. Industrins konkurrenskraft avgör – inte Riksbankens inflationsmål.

Det säger Industriarbetsgivarnas chefekonom Mats Kinnwall i en kommentar till Riksbankens penningpolitiska rapport som presenterades på onsdagen.

– Riksbankens ambitioner att få upp inflationen riskerar att leda till för höga löneökningar i avtalsförhandlingarna och detta skulle kraftigt urholka industrins konkurrenskraft. Det råder en fortsatt svag global tillväxt och en lägre produktivitetstrend och detta faktum är avgörande för avtalsförhandlingarna, säger Mats Kinnwall och fortsätter:

– Dessutom kan man inte längre förlita sig på att en brist på arbetskraft och en het inhemsk arbetsmarknad automatiskt skulle leda till ökade löneökningar, såsom läroboken stipulerar. Ett sådant samband har inte funnits på länge. Arbetsmarknadslägets genomslag på löneglidningen har försvagats.

– Svensk industri behöver en nedväxling av löneökningstakten och långsiktiga spelregler. Konkurrenskraften är det väsentliga i avtalsförhandlingarna, avslutar Kinnwall.

Nyckelord

Kontakter

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 135 miljarder kronor och cirka 260 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Kerstin Hallsten ny chefekonom för Industriarbetsgivarna18.6.2018 12:31Pressmeddelande

Kerstin Hallsten är idag senior rådgivare vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken. Hon har en doktorsexamen inom nationalekonomi samt en lång och bred erfarenhet av policyarbete med ett flertal publikationer. Bland Kerstins tidigare uppdrag märks tjänsten som chefsekonom och avdelningschef på Konjunkturinstitutet samt chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Hon hade som biträdande avdelningschef på penningpolitiska avdelningen också under lång tid ansvar för att ta fram det penningpolitiska beslutsunderlaget på Riksbanken. Kerstin Hallsten tillträder sin tjänst hos Industriarbetsgivarna den 10 september och kommer också att företräda Skogsindustrierna. – De svenska basindustrierna skogen, stålet och gruvorna kan inte flytta utan är helt beroende av möjligheten att öka sin internationella konkurrenskraft för att även framgent vara världsledande. Även byggnadsämnes- och svetsmekanisk industri är beroende av svenska exportframgångar. En viktig faktor för de

Ny konjunkturrapport: Fortsatt kraftlös världskonjunktur18.5.2017 13:50Pressmeddelande

Industribarometrarna är på rekordhöga nivåer i många länder, men tillväxten har inte tagit fart hittills i år. Tvärtom var BNP-tillväxten i USA i början av året den svagaste på tre år och inte heller i Eurozonen förstärktes tillväxten under första kvartalet. Det finns också tecken på avmattning i den kinesiska tillväxtpuckeln. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets andra konjunkturrapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum