Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna: ”Lönebud på smärtgränsen för stärkt konkurrenskraft”

Dela

Industriarbetsgivarna konstaterar i dag att det lönebud som de opartiska ordförandena (OpO) har lagt fram ligger på smärtgränsen för vad som är förenligt med stärkt konkurrenskraft. Förslaget är på 5,9 procent på tre år.

Enligt hemställan från OpO föreslås löneutrymmet bli 2,0 procent, 1,9 procent och 2,0 procent och revideras den 1 april 2017, den 1 april 2018 och den 1 april 2019. Sista året är uppsägningsbart, enligt förslaget.          

– Vi konstaterar att arbetskraftskostnaderna i Sverige under flera år har stigit med upp till 0,5 procent mer per år än i våra konkurrentländer. Många av våra medlemsföretag har en tuff situation, i synnerhet inom stålindustrin. Mot den bakgrunden är det här budet från OpO ett högt bud, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

– Vi bedömer att budet ligger på den nivå som är smärtgränsen för stärkt konkurrenskraft. Men vi har valt att säga ja, då det innehåller en nedväxling av löneökningstakten. En nedväxling av löneökningstakten är vårt mest prioriterade krav, fortsätter han.

Hemställan innehåller förslag på nivån på löneökningarna och periodens längd. Flera frågor återstår att behandla, däribland fackens krav på avsättningar för delpension för tjänstemän.  

– Pensionsfrågor är viktiga och därför är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp kring dem. För oss är delpensionsavsättning för tjänstemännen utesluten om det inte blir ett längre avtal och dessutom kräver vi förändringar i regelstrukturen kring pensionen, avslutar Per Widolf.

Nyckelord

Kontakter

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 135 miljarder kronor och cirka 260 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Kerstin Hallsten ny chefekonom för Industriarbetsgivarna18.6.2018 12:31Pressmeddelande

Kerstin Hallsten är idag senior rådgivare vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken. Hon har en doktorsexamen inom nationalekonomi samt en lång och bred erfarenhet av policyarbete med ett flertal publikationer. Bland Kerstins tidigare uppdrag märks tjänsten som chefsekonom och avdelningschef på Konjunkturinstitutet samt chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Hon hade som biträdande avdelningschef på penningpolitiska avdelningen också under lång tid ansvar för att ta fram det penningpolitiska beslutsunderlaget på Riksbanken. Kerstin Hallsten tillträder sin tjänst hos Industriarbetsgivarna den 10 september och kommer också att företräda Skogsindustrierna. – De svenska basindustrierna skogen, stålet och gruvorna kan inte flytta utan är helt beroende av möjligheten att öka sin internationella konkurrenskraft för att även framgent vara världsledande. Även byggnadsämnes- och svetsmekanisk industri är beroende av svenska exportframgångar. En viktig faktor för de

Ny konjunkturrapport: Fortsatt kraftlös världskonjunktur18.5.2017 13:50Pressmeddelande

Industribarometrarna är på rekordhöga nivåer i många länder, men tillväxten har inte tagit fart hittills i år. Tvärtom var BNP-tillväxten i USA i början av året den svagaste på tre år och inte heller i Eurozonen förstärktes tillväxten under första kvartalet. Det finns också tecken på avmattning i den kinesiska tillväxtpuckeln. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets andra konjunkturrapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum