Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna positiva till Opos avtalsskiss

Dela

Industriarbetsgivarna säger i dag, klockan 10.00, ja till den avtalsskiss som de opartiska ordförandena har presenterat i avtalsförhandlingarna. Skissen innehåller en inriktning på ett treårigt avtal.

– Vi ställer oss positiva till Opos skiss. Det överordnade i avtalsförhandlingarna är att vi bidrar till att vi stärker konkurrenskraften för industrin. Stabilitet och förutsägbarhet är en viktig del i detta, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

– Oavsett avtalets längd så måste det ske en betydande nedväxling av löneökningstakten. Enkelt handlar avtalsförhandlingarna om att företagen ska kunna fortsätta utvecklas är det viktigt att industrin inte drabbas av konkurrensnackdelar gentemot de viktigaste konkurrentländerna, fortsätter Per Widolf.

Industriarbetsgivarna deltog inte i det bud som lämnades av övriga arbetsgivare inom industrin. Avtalsskissen i dag innehåller inte heller några förslag på nivån på löneökningstakten.

– När tiden är mogen meddelar vi de opartiska ordförandena och våra fackliga motparter var vi står när det gäller nivån på löneökningarna, avslutar Per Widolf.

Nyckelord

Kontakter

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Kungsträdgårdsgatan 10
111 87 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 135 miljarder kronor och cirka 260 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Kerstin Hallsten ny chefekonom för Industriarbetsgivarna18.6.2018 12:31Pressmeddelande

Kerstin Hallsten är idag senior rådgivare vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken. Hon har en doktorsexamen inom nationalekonomi samt en lång och bred erfarenhet av policyarbete med ett flertal publikationer. Bland Kerstins tidigare uppdrag märks tjänsten som chefsekonom och avdelningschef på Konjunkturinstitutet samt chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Hon hade som biträdande avdelningschef på penningpolitiska avdelningen också under lång tid ansvar för att ta fram det penningpolitiska beslutsunderlaget på Riksbanken. Kerstin Hallsten tillträder sin tjänst hos Industriarbetsgivarna den 10 september och kommer också att företräda Skogsindustrierna. – De svenska basindustrierna skogen, stålet och gruvorna kan inte flytta utan är helt beroende av möjligheten att öka sin internationella konkurrenskraft för att även framgent vara världsledande. Även byggnadsämnes- och svetsmekanisk industri är beroende av svenska exportframgångar. En viktig faktor för de

Ny konjunkturrapport: Fortsatt kraftlös världskonjunktur18.5.2017 13:50Pressmeddelande

Industribarometrarna är på rekordhöga nivåer i många länder, men tillväxten har inte tagit fart hittills i år. Tvärtom var BNP-tillväxten i USA i början av året den svagaste på tre år och inte heller i Eurozonen förstärktes tillväxten under första kvartalet. Det finns också tecken på avmattning i den kinesiska tillväxtpuckeln. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets andra konjunkturrapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum