Industriarbetsgivarna

Industrins arbetsgivare: sociala pelaren krockar med svensk modell

Dela

”EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik är i första hand medlemsstaternas befogenhet”, det skriver Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM ‒ Innovations- och kemiindustrierna i ett brev till statsminister Stefan Löfven inför EU-toppmötet i Porto. Arbetsgivarorganisationerna är skarpt kritiska till den skenande utvecklingen där allt fler lagförslag hotar den svenska modellen.

Foto: till vänster fotograf: Bengt Säll. Foto till höger fotograf: Rikard Westman
Foto: till vänster fotograf: Bengt Säll. Foto till höger fotograf: Rikard Westman

EU-kommissionen har nyligen presenterat flera lagförslag som direkt krockar med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det handlar bland annat om reglering av minimilöner på EU-nivå, nya utstationeringsregler och ett direktivförslag om lönetransparens.

– Det är en utveckling som vi inom den svenska exportindustrin beklagar och som undergräver den svenska arbetsmarknadsmodellen som vi värnar tillsammans med våra fackliga motparter, säger Per Hidesten.

Arbetsmarknaderna i Europa måste fortsätta att reformeras, men på olika sätt i olika delar av unionen enligt de tunga företrädarna från industrin. En överreglerad arbetsmarknad gynnar varken konkurrenskraft, företag, arbetstagare eller EU-medborgare i allmänhet.

– I en del EU-länder kan det handla om att förändra minimilöner eller åstadkomma lägre indirekta arbetskraftskostnader. I andra länder kan det handla om att införa flexiblare anställningsformer eller att förändra socialförsäkringssystemen så att sysselsättning stimuleras. Detta är medlemsstaternas ansvar, säger Jonas Hagelqvist.

I ett gemensamt brev inför toppmötet i Porto påminner industriorganisationerna statsminister Stefan Löfven om tre principer:

  1. EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik är i första hand medlemsstaternas befogenhet. EU-lagstiftningen bör reserveras för verkligt gränsöverskridande frågor.

  2. Om EU lagstiftar på arbetsmarknadsområdet bör alla nya initiativ på EU-nivå baseras på evidens, det ska finnas belägg för att de gör nytta. Initiativen bör också bedömas utifrån hur de bidrar till Europas konkurrenskraft. Vi föreslår att en ny särskild konkurrenskrafts-check införs för alla nya initiativ. En kontrollåtgärd för att undvika förslag som hindrar ökad konkurrenskraft, fler jobb och hållbar tillväxt.

  3. Utvecklingen på arbetsmarknaden måste stödjas, inte överregleras eller hindras. Ska Europa klara den globala konkurrensen, den växande digitaliseringen och alla nya affärsmodeller krävs innovation och flexibilitet när det gäller anställningsformer, arbetstid och arbetskraftens rörlighet. Bara då kan vi få ett starkt socialt Europa.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: till vänster fotograf: Bengt Säll. Foto till höger fotograf: Rikard Westman
Foto: till vänster fotograf: Bengt Säll. Foto till höger fotograf: Rikard Westman
Ladda ned bild

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Om Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Om IKEM

IKEM- Innovations- och kemiindustrierna är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummi, Kemiindustrin, med sina 77000 medarbetare, står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 85 procent av den totala produktionen går på export, vilket motsvarar 20 % av den svenska varuexporten.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Industrin: Pandemin, en stark återhämtning och geopolitisk maktkamp ger fortsatta utbudsproblem14.10.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu finns tydliga signaler om dämpad tillväxt. Återhämtningen i Kina, euroområdet och Sverige tappar kraft. Utbudsproblemen från i våras kvarstår, bland annat i form av problem med tillgången till insatsvaror, höga frakt- och råvarupriser samt matchningsproblem på arbetsmarknaden. Dessutom skjuter energipriserna i höjden. Förutom riskerna kring pandemin och geopolitiken finns också risk för en upptrappad inhemsk cementkris. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets tredje konjunkturrapport.

”Urvattnat besked om cementproduktion i Slite”10.8.2021 16:13:04 CEST | Pressmeddelande

”Regeringens besked idag om en tillfällig förändring i miljölagstiftningen för att möjliggöra fortsatt kalkbrytning i Slite under nuvarande tillstånd i åtta månader fungerar på mycket kort sikt. Det innebär vi får ett visst andrum och att akuta varsel skjuts på framtiden, men beskedet idag är inte tillfredsställande. Svensk industri måste ha långsiktighet”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna i ett uttalande.

Ny prognos från Industriarbetsgivarna: ”Fortsatt återhämtning i ekonomin – men flaskhalsar bromsar”16.6.2021 08:06:24 CEST | Pressmeddelande

Återhämtningen i den globala ekonomin fortgår. Men de utbudsproblem som uppkommit under senare tid väntas bestå. ”Normalt hade detta lett till tydligt ökade investeringar, men förlorade värden under pandemin och stor framtidsosäkerhet håller tillbaka investeringsviljan i närtid. Det här bromsar utvecklingen och bidrar till ett ökat kostnads- och inflationstryck”. Det konstaterar Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, i årets andra konjunkturrapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum