IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Industrins främsta uppdrag är att säkra jobb och konkurrenskraft

Dela

Vi närmar oss en avtalsrörelse med utmanande förutsättningar. I dag har Industriarbetsgivarna och IKEM, hållit pressträff i Göteborg om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen och om svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att säkerställa jobben.

Under avtalsrörelsen 2023 kommer arbetsgivare och fack att förhandla om löner och arbetsvillkor för 2,2 miljoner löntagare i 450 avtal. Industriarbetsgivarna och IKEM – innovations- och kemiindustrierna är två av de arbetsgivarorganisationer som är med och förhandlar märket som sedan blir normen för övriga arbetsmarknaden. Tillsammans representerar de bas- och processindustrin med 2 400 företag med 160 000 anställda.

”Läget är värre än vad vi trodde i början av sommaren. För oss är svensk industris konkurrenskraft, produktivitetsutveckling och långsiktiga möjlighet att främja sysselsättningen våra främsta ingångsvärden”, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Den kommande avtalsrörelsen kommer att ske i en miljö av flera stora negativa omvärldsfaktorer. Dessutom har Sverige höga arbetskraftskostnader relativt omvärlden och den globala tillväxten skrivs ned i snabb takt i spåren av ökade energipriser och centralbankernas räntehöjningar.

Situationen är exceptionell och därför har diskussionen om förutsättningarna inför avtalsrörelsen börjat tidigare än vanligt. 

IKEM har i sin senaste konjunkturprognos från augusti i år ett kvitto på hur företagen tyngs av elpriskrisen och stökiga exportförhållanden.

”Våra medlemsföretag ser vikande svensk konkurrenskraft enligt vår senaste konjunkturrapport. De upplever ett brett tapp i relativa konkurrensfördelar. Hand i hand med olika leveransstörande faktorer på global nivå, fortsätter kostnaderna att skjuta i väg för företagen. Vi är oroade över det ekonomiska läget” säger Jonas Hagelqvist, vd IKEM.

Samtidigt pågår den gröna omställningen med investeringar i miljardbelopp.

Den gröna omställningen kostar och kommer att kräva fördubblad elproduktion. Den gröna omställningen kräver stora investeringar och långsiktiga politiska besked. Våra medlemmar skapar klimatnytta varje dag.

Industrin i Västra Götaland i nyckeltal: Industrin i Västra Götaland sysselsätter drygt 183 000 personer. I Västra Götaland motsvarade skatteintäkterna från basindustrins sysselsatta cirka 4 500 tjänster
inom offentlig sektor 2018. 90 procent av det förädlingsvärde som skapas av slutlig efterfrågan på basindustrins produkter går på export, där bland annat  Göteborg och Västra Götaland är viktiga nav för exporten.

Se bifogat IKEMs konjunkturbrev för Q2 2022

Presskontakt: Ebba Fredin, presschef Industriarbetsgivarna ebba.fredin@industriarbetsgivarna.se 0730-447120 eller Margareta Bosved, kommunikationschef IKEM, margareta.bosved@ikem.se 072-2031593.

Kontakter

Bilder

Om

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige ABhttps://www.ikem.se/

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är svenska och utlandsägda med en gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. Våra 1200 medlemsföretag med 70 000 medarbetare är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag, sten- tvätt-, metall- och återvinningsindustrierna.

Följ IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Ny rapport från IKEM: Sveriges konkurrenskraft försvagas24.8.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

IKEM:s medlemsföretag anser att svensk konkurrenskraft drastiskt försvagats sedan 2019. Det visar en ny rapport från IKEM. Energiförsörjning och politisk stabilitet som i decennier varit några av Sveriges starkaste fördelar är nu två områden där konkurrenskraften är svag. IKEM:s medlemsföretag står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri och 20 % av den svenska varuexporten. Försvagningen av svensk konkurrenskraft hotar nu investeringar hos dessa, för Sverige, viktiga företag.

Plasterna viktiga för att minska utsläppen av växthusgaser18.8.2022 14:07:42 CEST | Nyheter

Ny studie från McKinsey & Company visar att plasterna kan minska utsläppen av växthusgaser med mellan 10 och 90 procent jämfört med alternativa material. För de 14 produkter som studerats erbjuder plasterna i 13 fall lägre utsläpp både vad gäller produktens livscykel och effekten av användningen. Man konstaterar att i många applikationer, särskilt inom livsmedelsförpackningar, finns det få alternativ till plast idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum