Vänsterpartiet Skåne

Inför internationella kvinnodagen: utöka skånska kvinnors möjlighet att göra cellprovsundersökning

Dela

Förebyggande cellprovtagning har visat sig vara en mycket framgångsrik metod som hjälpt till att upptäcka och förebygga cellförändringar och lett till en drygt halverad förekomst av livmoderhalscancer. Dock tar en av fem kvinnor inte det cellprovstest som finns. Nu vill Vänsterpartiet återinföra ambulerande cellprovtagning i Skåne för att nå dessa grupper.

- Undersökningar har visat att det finns stora sociala och ekonomiska skillnader i vilka som avstår provtagning, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Vi vill se en jämlik vård för alla, vilket en rörlig mottagning hade kunnat förstärka. Vi kan nå fler!

Sedan cellprovtagningen infördes i Sverige har dödligheten i livmoderhalscancer minskat med ca 60 % (Cancerfonden 2018). Nyligen kom också ett uppdaterat nationellt vårdprogram där uppsökande verksamhet ingår.

- Det finns stora fördelar med att stärka det förebyggande arbetet, speciellt vad gäller cancerformer där tidig upptäckt kan göra enorm skillnad, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi i Vänsterpartiet var med och drev igenom att cellprovsundersökning blev avgiftsfritt nationellt, nu vill vi göra mer för att de skall nå alla och bromsa utvecklingen med ökade hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället.

Vänsterpartiet kommer att lämna in ett initiativärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden som sammanträder 7/3. I ärendet uppmanas till utredning av möjligheter att återinföra ambulerande cellprovtagning i Skåne.För pressbilder, se här.


Relaterat:


Cancerfondsrapporten 2019

Missade gynkontroller bakom en stor del av livmoderhalscancer (Vårdfokus)

Socioekonomiska skillnader påverkar screening (Cancerfonden)

Gynekologisk cellprovtagning (Cancerfonden)

30 liv per år kan räddas (Socialstyrelsen)

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, Vänsterpartiets representant i PPT

072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Trots larm från facken drivs förändringar igenom på Pågatågen – regionledningen måste ta sitt ansvar23.2.2019 15:38:55 CETNyheter

I höstas tog en annan del av Arriva-koncernen över driften av Pågatåg i Skåne. Förändringen innebar försämringar för personalen och förändrade säkerhetsrutiner, som påverkar alla skånska resenärer. Fackföreningen SEKO stämmer nu Arriva för att skydda sina medlemmar mot lönedumpning och orimlig arbetsbelastning, men vad kommer regionen göra för att skydda skåningarnas säkerhet som resenärer och anställda? Vänsterpartiet i Skåne lämnar in en interpellation med frågor till Kollektivtrafiknämndens ordförande, Carina Zachau (M).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum