Örnsköldsviks Kommun

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik

Dela

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 februari. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Positivt resultat på +79 miljoner kronor för Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsviks kommuns resultat 2017 uppgår till +79 miljoner kronor vilket är bättre än föregående år och förklaras av att intäkterna ökat snabbare än verksamhetskostnaderna. Det positiva resultatet innebär att lagens balanskrav för ekonomin infrias och att kommunen uppnår resultatmålet.

Resultatet är något bättre än budgeterat, högre statsbidrag räcker för att täcka högre verksamhetskostnader. Totalt är nämndernas resultat nästan i nivå med budgeterat. Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och humanistiska nämnden visar positiva resultat. Omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden visar på underskott jämfört med budget.

- Med ett resultat bättre än budget och som uppfyller det ekonomiska resultatmålet som fullmäktige lagt fast visar vi att vi har ordning och reda i kommunens finanser, säger kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S). Detta ger i sin tur goda förutsättningar att fortsätta utveckla den kommunala verksamheten ytterligare.

Bokslutsarbetet går nu vidare med beskrivning av måluppfyllelse, ytterligare ekonomiska analyser och kommunkoncernbokslut. Den slutliga årsredovisningen kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 23 april.

Vill bygga korttidsboende för barn
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att bygga ett korttidsboende för barn med fem platser och där två träningslägenheter ingår. Lokalerna behöver stå klara senast 2020. Målsättningen är fullvärdiga bostäder med tillgång till nödvändiga hjälpmedel, stimulerande innemiljö med aktivitetsrum samt utemiljö anpassad till barn med olika behov.

Inget byte av bank i år
Ett medborgarförslag om att kommunen bör byta bank från Nordea har behandlats som verksamhetsförslag av kommunens ekonomiavdelning som föreslår att kommunstyrelsen ska avslå förslaget. Nuvarande avtal gäller till februari 2019 och, om kommunen väljer så, därefter till februari 2020. Därefter kommer en ny offentlig upphandling av banktjänster att göras.

Nya maxbelopp för barnomsorgsavgift
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om en höjning av maxbeloppen för barnomsorgsavgiften. Avgiften är indexreglerad enligt förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa vilket innebär att avgiftsnivåerna förändras varje kalenderår. Avgiften räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Förändringen skulle denna gång innebära exempelvis att avgiftstaket för första barnet i förskola blir 1 382 kronor (tidigare 1 362) och för barn i fritidshem 922 (tidigare 908).

Satsar på att förändra bilden av norra Sverige
Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera projektet ”Bilden av norra Sverige” med 150 000 kronor per år under perioden 2018-2021. Projektet är ett initiativ från de politiska ledningarna i Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund, Umeå, Skellefteå och Luleå och ska fördjupa och förnya kunskapen om norra Sverige och synliggöra det urbana norra Sverige, kompetens, intressanta jobb och lönsamt företagande.

Medfinansierar projekt för hydraulikutbildning
Kommunstyrelsen kommer att medfinansiera projektet ITH Web Academy under en treårsperiod med 360 000 kronor förutom den hyressubvention och institutionsbidrag på sammanlagt cirka 1,1 miljon kronor som tidigare beslutats. Projektet ITH Web Academy är en fortsättning på ett projekt där ett tiotal nya hydraulikkurser har utvecklats och syftar till att nu utveckla webbkurser inom hydraulikområdet.

Övriga ärenden:
Stämmoombud och ersättare till bolagsstämma för Rodret AB
Val av representanter till styrelsen för NTF Västernorrland
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän 
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg


Ytterligare information: 
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53
Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44 
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum