Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik 3 april

Dela

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 april. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Gågatorna kan bli fler
Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Åke Andersson och Andreas Jansson, båda (C), att kommunen ska utöka åtgärdsprogrammet mot kvävedioxid med att utreda konsekvenserna av att stänga av tvärgatorna Skolgatan och Fabriksgatan och göra dem till gågator. Köpmangatan är sedan tidigare omgjord till gågata och under 2017 genomfördes ett försök med uteserveringar längs Skolgatan genom att upplåta ett antal parkeringsplatser. Tanken är att fortsätta erbjuda en sådan möjlighet.

Kuratorer mer tillgängliga
För att göra kuratorer mer tillgängliga och synliga på skolorna har elevhälsan i Örnsköldsvik bland annat förbättrat tillgängligheten via sms och mejl och jobbar kontinuerligt med att synliggöra telefonnummer och andra kontaktvägar. Kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige ska se Johannes Nordins (M) motion om att ge elever möjlighet att kontakta skolans kuratorer genom sms och/eller app som uppfylld.

Nya ledamöter i minoritetsrådet
Örnsköldsviks kommun blev finskt förvaltningsområde den 1 februari 2018. Det öppna samrådet för nationella minoriteten sverigefinnar nominerade i slutet av februari Taina Rintamäki, Eeva Wikström, Kaija Orava och Carola Sjölind Westin till ordinarie ledamöter i minoritetsrådet och idag godkände kommunstyrelsen dessa liksom deras ersättare.

 

Övriga ärenden:
Yttrande över Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

Yttrande över granskningsrapport av policys och riktlinjer avseende lokaluthyrning och lokalanvändning

Yttrande över förslag till ändringar för befintliga Ramsarområden

Slutredovisning av nytt kök, Själevad

Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, våren 2018

Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inför slutförd, våren 2018

Yttrande över Ett land att besöka – En samlad politik fär hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

Yttrande över förslag till arbetsprogram, översikt över väsentliga frågor samt förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i ytvatten

Yttrande över Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering (Fi2018/00130/K)

Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner

Anmälan av delegationsbeslut, utskott

Månadsuppföljning mars 2018

Årsbokslut 2017

Kommunstyrelsens beslutslogg april 2018

Ytterligare information: Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53

Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85

Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Ytterligare information:
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53

Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85

Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Länkar

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Pressinbjudan – så ska partnerskap ge vetenskapligt lyft inom Örnsköldsviks kommunkoncern21.3.2019 08:02:00 CETPressinbjudan

I samband med signering av partnerskap mellan Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet (26 mars) respektive Umeå universitet (8 april) är media välkomna att ta del av hur det samarbete som inleds ska bidra till vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling inom Örnsköldsviks kommunkoncern. För universiteten innebär samarbetet konkreta utmaningar för akademisk forskning och en ökad närvaro i samhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum