Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 maj 2017. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Avtal med HSO ska gälla
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Annica Jonssons (M) motion om förändring av avtalet med handikappföreningarna i kommunen. Avtalet med Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) gäller från början av 2016 till början av 2019 och kommunen har inte fått in några synpunkter från HSO som skulle innebära omförhandling.

Hälsosammare skolmiljöer genom flera åtgärder
Ett medborgarförslag om hälsosammare skolmiljöer för förskolebarn beskriver ett antal önskade förbättringsåtgärder. Bland annat skärpta hälso- och miljökrav i samband med upphandling, kartläggning och plan för byte av inredning och leksaker, utrensning av varor med potentiellt farliga kemikalier, krav på nybyggen och renoveringar och komplettering av styrdokument.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse att förslaget uppfylls i och med redan befintligt handlingsprogram och policy. Bland annat har handlingsprogrammet ”Giftfri förskola” anammats vid upphandlingar och i förbättringsarbeten, policy finns för inköp av livsmedel och andelen kemikalier vid städning är minimerad. Vid nybyggen och renoveringar finns handlingsprogram för val av material och vid nyinköp av inredning och leksaker tar kommunen hänsyn till kemikalieaspekten.

Utreder alkolås
Örnsköldsviks kommun kommer att utreda vad det skulle innebära att införa alkolås i kommunens fordon. Utredningen kommer att innehålla studera omfattning, kostnader, organisation och underhåll.

Grundavgiften kvar för alla
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att slopa den fasta avgiften för fritidshus om sopor inte hämtas. Grundavgiften gäller inte själva hämtningen utan täcker Mivas kostnader för avfallsplanering, administration, kärl och återvinningscentraler. Dessutom gäller likställighetsprincipen som säger att kommunen inte kan gynna eller missgynna en viss kommunmedlem eller grupp i förhållande till andra.

Policy för exploateringsavtal
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna den policy för exploateringsavtal som nu har tagits fram. Exploateringsavtal ska tecknas då kommunen inte äger den mark som en byggherre önskar exploatera. Policyn anger grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för detaljplaner och annat som har betydelse för exploateringsavtalet.


Övriga ärenden:
Bolagsstyrningsrapporter 2016
Yttrande, ansökan om förlängt tillstånd för två befintliga regionnätsledningar vid Tvillingsta, 45 kV luftledning och 150 kV luftledning
Redovisning av uppdrag, Riktlinjer för fordonshantering
Redovisning av bokslut för stiftelser 2016
Månadsuppföljning, april 
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän 
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg 2017
Utseende av ombud till bolagsstämman med Biofuel Region
Yttrande i samrådsskede för detaljplan för Svartby 2:303 m.fl

Ytterligare information: 
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53
Anna Thors, utredningssekreterare, 0660 – 881 40 
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Pressinbjudan – så ska partnerskap ge vetenskapligt lyft inom Örnsköldsviks kommunkoncern21.3.2019 08:02:00 CETPressinbjudan

I samband med signering av partnerskap mellan Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet (26 mars) respektive Umeå universitet (8 april) är media välkomna att ta del av hur det samarbete som inleds ska bidra till vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling inom Örnsköldsviks kommunkoncern. För universiteten innebär samarbetet konkreta utmaningar för akademisk forskning och en ökad närvaro i samhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum